Jari-Pekka Koponen KSY
28.1.2023 klo 19:01
Uutinen

Jari-Pekka Koponen: Kaikki mukaan rakentamaan yrittäjyysmaakuntaa!

Keski-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jari-Pekka Koponen haastoi Keski-Suomen yrittäjäjuhlan avauspuheessaan koko yhteiskunnan mukaan yrittäjämäiseen ajatteluun.

-Tehkää yrittäjyystekoja! Ammatista, toimesta ja iästä riippumatta, tehkää yrittäjyystekoja. Yrittäjyyttä ja sisäistä yrittäjyyttä voi toteuttaa kaikessa tekemisessä, niin työssä kun harrastuksissakin.

Koponen pyysi jokaista arvioimaan, kuinka yrittäjämäistä oma ajattelu ja tekeminen on. Kannattaako ajattelu ja päätöksenteko yrittäjämäistä toimintaa, jossa kehitytään, kasvetaan ja mennään eteenpäin. Yrittäjyyden jarrut ovat mennyttä aikaa.

Tahtotilana on tuoda yrittäjämäinen ajattelu leveällä rintamalla toimistoihin, virkoihin, harrastuksiin, päiväkoteihin ja kaikkialle, millä Keski-Suomi nostetaan todelliseksi yrittäjyysmaakunnaksi.

-Tehdään yrittäjyystekojen avulla Keski-Suomesta paras ja menestyvin maakunta, Koponen yllyttää.

Epävarmassa maailmantilanteessa tulevat päätökset ja tuleva hallitusohjelma ovat nyt ratkaisevassa roolissa. Päätöksenteon pitää tukea yrittäjien mahdollisuutta ottaa yrittäjäriskiä ja luoda valoisampaa tulevaisuutta niin Keski-Suomeen kuin laajemminkin.

-Se että sanotaan yrittäjyyden olevan tärkeää, ei riitä. Arvostuksen pitää näkyä myös teoissa ja ratkaisuissa, paaluttaa myös juhlassa puhunut Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen.

-Toimenpiteissä käytännön tasolla on näyttävä se, että kotimaista omistajuutta ja yrittäjyyttä pidetään arvossaan. Monimuotoisen yrittäjyyden ymmärtäminen tulisi näkyä erityisesti työelämän sääntelyn vapauttamisen ja osinkoverotuksen kaltaisissa päätöksissä.

Lauantaina 28.1. järjestetty Keski-Suomen Yrittäjäjuhla kokosi Rock&Glow -hengessä yli tuhat yrittäjää ja yrittäjien ystävää juhlistamaan yrittäjiä, yrittäjyyttä ja Keski-Suomea.