17.10.2017 klo 15:07
Uutinen

Järjestelmällinen riskienhallinta on työkalu tehokkaaseen vahinkojen ennaltaehkäisyyn

Järjestelmällisellä riskienhallinnalla yritys voi pienentää esimerkiksi henkilöturvallisuuteen, omaisuuteen tai ympäristöön kohdistuvia riskejään. Samalla on mahdollista luoda edellytykset turvalliselle työpaikalle ja henkilöstön hyvinvoinnille.

– Vakuutusyhtiönä siirrymme yhä enemmän vahinkojen ennaltaehkäisyyn. Lähtökohtaisestihan on kaikille parempi, että vahinkoja sattuu vain vähän, LähiTapiola Varsinais-Suomen riskipäällikkö Mikko Suominen kertoo.

Toteutuneilla riskeillä voi olla laajoja vaikutuksia. Esimerkiksi työtapaturma on yritykselle tietysti aina kustannustekijä, mutta työntekijälle se voi usein olla myös henkilökohtainen tragedia.

Mitä yritys voi tehdä?

Parantaakseen työturvallisuutta LähiTapiolan asiakasyritykset voivat osallistua yhtiön järjestämiin riskienhallinnan asiakastilaisuuksiin sekä hyödyntää LähiTapiolan verkkopalvelun kautta saatavilla olevia työkaluja, materiaaleja ja verkkokoulutuksia.

– Jo nämä toimenpiteet ovat varsin riittäviä useimmille yrityksille, mutta tarvittaessa voimme tehdä myös riskikartoituksia asiakasyrityksillemme, Mikko Suominen kertoo.

Yrityksen riskikartoitus aloitetaan toimitilakierroksella.

– Käymme mahdollisimman laajasti läpi eri tilanteet siellä. Vaihtelee ala- ja yrityskohtaisesti, mihin riskeihin yrityksessä kokemuksemme perusteella kannattaa kiinnittää huomiota, Suominen sanoo. Pk-yrityksissä käydään tyypillisesti läpi palo-, tietoliikenne- ja henkilöstöriskejä sekä yrittäjän taloudelliseen turvaan liittyviä asioita.

Konkreettisia toimenpide-ehdotuksia

Turun Seudun TST ry on ollut LähiTapiolan asiakas alusta asti.

– Olemme olleet LähiTapiolaan äärimmäisen tyytyväisiä. Asiat etenevät siellä nopeasti oman yhteyshenkilön kanssa, toiminnanjohtaja Joe Majanen toteaa.

Yhdistys katsoo vuosittain LähiTapiolan asiakkuuspäällikön kanssa, onko vakuutuksia syytä päivittää.

– Yhdessä myös sovimme, millaisista riskinhallintatoimenpiteistä olisi meille hyötyä. Meillä TST:ssä käydään läpi esimerkiksi työtapaturmien ehkäisyä, paloturvallisuutta ja erilaisia uhkatilanteita, Majanen sanoo.

TST ry työllistää vuosittain 350-400 henkilöä erilaisissa työllistämishankkeissa. Kanslerintien toimintakeskuksessa on muun muassa ruokala, puusepänverstas ja tekstiilien kierrätystä.

– Riskikartoituksesta on ollut meille hyötyä. Viimekertaisessa kartoituksessa LähiTapiola kiinnitti huomiota tekstiilipuolen lamppuihin, jotka olisivat voineet olla paloturvallisuusriski. Vaihdoimme ne, ja sen vuoksi pääsimme seuraavassa palotarkastuksessa aika vähällä, Joe Majanen kiittää.

– Myös LähiTapiolan sankarikoulutukset ovat olleet hyviä. Viime vuonna koulutimme noin 80 henkeä alkusammuttajiksi ja nyt syksyllä jatketaan ensiapukoulutuksilla, Majanen kertoo.

Huomioi ainakin nämä yrityksesi riskienhallinnassa:

  1. Yrittäjän ja työntekijöiden terveys: Jokaisen yrityksen tärkein pääomaa on sen henkilöstö. Siistillä työympäristöllä ja toimivilla työvälineillä voi välttää tapaturmia. Myös muut terveyteen ja työkykyyn liittyvät riskit ovat toteutuessaan suuri kustannus ja monilla yrityksillä löytyy merkittävää potentiaalia kustannussäästöihin.
  2. Toimitilan turvallisuus: Tarkista ovatko hätäpoistumistiet selkeästi merkattu ja kulku niistä esteetöntä. Samoin alkusammutuslaitteiston sijaintipaikat tulee olla merkitty näkyvästi ja ne on myös huollettava säännöllisesti. Vialliset sähköjohdot ja -kytkennät voivat aiheuttaa kipinöintiä tai laitteiden ylikuumenemista, joka aiheuttaa merkittävän paloriskin.
  3. Yrityksesi talous: Onko yrityksesi varautunut yhtiökumppanin äkilliseen poismenoon tai toiminnan keskeytymiseen? Avustamme mielellämme yritystäsi toimeentulon ja varallisuuden turvaamisessa oikeiden vakuutusratkaisuiden avulla sekä säästämisen ja sijoittamisen ratkaisuillamme.

Autamme näissä ja muissa yrityksesi riskeihin liittyvissä asioissa mielellämme!
Ota yhteyttä paikalliseen LähiTapiolaan ja käydään yrityksesi riskit läpi.

Lue lisää >> LähiTapiola Varsinais-Suomi www.lahitapiola.fi/yritys | puh. 02 524 1004

(Markkinointiyhteistyö)