15.6.2020 klo 12:51
Uutinen

Järjestön omistajanvaihdospalvelut – Jatkis-hanke

Viime vuoden alussa käynnistyneiden palvelujen piiriin on hakeutunut noin sata yritystä.

Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry:n omistajanvaihdospalvelujen käyttäjämäärät kasvavat tasaista vauhtia. Järjestön organisoimaan omistajanvaihdostiimiin kuuluvat oman henkilökunnan lisäksi useimpien maakunnassa toimivien kehitysyhtiöiden omistajanvaihdostyötä tekevät yritysvalmentajat. Omistajajanvaihdospalvelut on rahoitettu Euroopan Sosiaalirahaston, Pohjois-Karjalan Yrittäjien, Business Joensuun, Lieken, Pikesin, Ketin ja Juuan kunnan rahoitusosuuksilla. ESR:n osuus on 80%, joten kyseessä on merkittävä veronpalautus yrityksille.

Viime vuoden alussa käynnistyneiden palvelujen piiriin on hakeutunut noin sata yritystä. Kolmessakymmenessä yrityksessä on päädytty yritysjärjestelyihin, joissa omistajan vaihdos on toteutunut osittain tai kokonaan. Muutaman yrityksen toiminta on lakannut, joka kuvaa tilannetta, jossa omistajanvaihdosta on viivytetty jostakin syystä liian kauan. Omistajanvaihdoksen toteuttamiselle paras aika on silloin, kun on muitakin vaihtoehtoja toiminnan jatkamiselle.

Terve yritys löytää kohtalaisen helposti ostajan. Heti, kun yrittäjän palkasta joudutaan tinkimään, eikä yritys pysty investoimaan, eikä jakamaan edes minimaalista osinkoa, alkavat vaikeudet löytää yritykselle ostajaa. Kyse ei ole niinkään markkinoinnista tai ostajan etsimiseen käytetystä ajasta, vaan yrityksen suorituskyvystä, jota mitataan numeraalisilla arvoilla. Usein yrityksen suorituskyvyn mittaaminen vaatii syvällisen tarkastelun, yritysanalyysin. Suorituskyky peittyy usein epäolennaiseen toimintaan.

Hankkeessa on luotu yhdessä kehitysyhtiöiden yritysvalmentajien kanssa verkkosovellus, jonka avulla prosessin omaisesti ”kaivetaan” esille yrityksen puhdas liiketoiminnan tulos. Tämä tapahtuu osin teksti-, osin numeraalisessa muodossa. Tätä verkkosovellusta, jota kutsutaan Arvoanalyysiksi, pilotoidaan tällä hetkellä Arvotyöpajoissa, joita järjestetään viiden yrityksen ryhmille kuluvan vuoden aikana. Työpajoihin on osallistunut kuluvan vuoden aikana 35 yritystä. Verkkotyöväline on todettu erinomaiseksi työkaluksi, jonka säännöllinen käyttö tarjoaa riittävän monipuoliset mittarit seurata yrityksen kehitystä ja mittareita. Analyysin avulla yrityksen esittely myyntineuvotteluissa sujuu helpommin ja se on käyttökelpoinen työkalu myös investointirahoituksen hakutilanteissa. Verkkotyökalu jää jokaisen yrityksen käyttöön pysyvästi tulevien vuosien tarpeita varten.

Yrittäjäjärjestön omistajanvaihdospalvelut on tarkoitettu kaikille yrityksille, ei pelkästään akuutissa myynti- tai ostotilanteessa oleville yrityksille. Yrityksiä, joilla on halu kasvaa, kehittyä ja keskittyä yrityksen arvonnousun vaatimiin toimenpiteisiin, toivotaan mukaan palvelujen piiriin. Osallistua voi monella tapaa, kuten työpajoihin ryhmissä, henkilökohtaiseen sparraukseen, asiantuntijawebinaareihin sekä kirjautumalla verkkosovellus Arvo-analyysin käyttäjäksi myöhemmin syksyllä -20. Myöhemmin siksi, että verkkosovellusta pilotoidaan tällä hetkellä vain työpajoissa.

Alkukesän aikana tullaan avaamaan palvelu yrittäjyydestä kiinnostuneille henkilöille, joille esitellään maakunnassa olevia ostomahdollisuuksia. Tarkoitus on sparrata asiasta kiinnostuneita ihmisiä yrittäjyyteen johtavalle polulle. Palvelu tuotetaan yhteistyössä Luotsi-hankkeen kanssa. Ensimmäiset pienyrityskaupan webinaarit pidettiin toukokuussa. Kyseessä on matalankynnyksen palvelu, joka voidaan toimittaa asiakkaille verkkotapaamisina tai kasvotusten sovitussa paikassa. Myytävät kohteet soveltuvat yrittäjyyden alkuun sekä rahoituksen, että riskien näkökulmasta katsottuna.

Jan Kontiainen projektipäällikkö