27.3.2019 klo 14:56
Uutinen

Jäsenyrittäjäehdokkaat esittelyssä

Varsinais-Suomen vaalipiirissä on eduskuntavaaleissa ehdolla 11 jäsenyrittäjää.

Eduskuntavaalit käydään sunnuntaina 14.4. Ennakkoon voi äänestää 3.-9.4. Yksitoista Suomen Yrittäjien paikallisyhdistysten jäsentä on ehdolla kevään eduskuntavaaleissa Varsinais-Suomesta. Yrittäjyyden edellytysten parantaminen ja sujuvammat liikenneyhteydet tai ainakin toinen näistä nousivat kyselyssä kaikkien vaaliagendalle.

Näitä kysyimme:

1. Nimeä kolme keskeisintä tavoitettasi yrittäjyyden edistämiseksi.

2. Mikä on Varsinais-Suomen tärkein maakunnallinen edunvalvontahanke?

3. Mitä teet vapaa-ajallasi?

Olavi Ala-Nissilä (Kesk.)

1. Paikallisen sopimisen lisääminen. Yrittäjävähennyksen parantaminen. Työn ja tekijöiden kohtaannon parantaminen.

2. Varsinais-Suomen liikenneyhteyksien parantaminen (vientiväylät 9, 8, ohikulkutie), Tunnin juna ja Toijalarata.

3. Pelaan golfia, olen tietokirjailija, järjestötoiminta.

Kampanjasivut >>

Toni Forsblom (Kok.)

1. Kannustava verojärjestelmä, joka tukee yrittäjyyttä ja helpottaa työllistämistä sekä työllisyysasteen nostamista. Osaavan työvoiman saannin riittävyys tulee varmistaa yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä lisäämällä. Tukea yrittäjien hyvinvointiin tulee lisätä, sekä poistaa yrityssääntelyä ja normeja.

2. Liikenneyhteyksiä tulee parantaa. E18 tiehanke tulee valmistua nopeasti, sekä E8 tie mikä yhdistyy E18 tiehen tulee saada riittävästi rahaa kunnossapitoon sekä uudistamiseen.

3. Koitan viettää aikaa perheeni kanssa niin paljon kuin mahdollista sekä liikkua ja urheilla monipuolisesti mahdollisimman paljon. Tykkään myös vapaa-ajallani hoitaa yhteiskunnallisia asioita ja niitä saan tehdä paljonkin, toimin tällä hetkellä Naantalin kaupunginvaltuuston puheenjohtajana sekä Raision seudun koulutuskuntayhtymän valtuuston puheenjohtajana.

Kampanjasivut >>

Esko Kiviranta (Kesk.)

1. Yrittäjävähennys tulee kaksinkertaistaa 5 %:sta 10 %:iin. Tämä helpottaa pienten ei-osakeyhtiömuotoisten yritysten verorasitusta ja saattaa ne oikeudenmukaisempaan asemaan suhteessa osakeyhtiömuotoisiin yrityksiin.

Kuluvalla hallituskaudella ei onnistuttu tekemään tarpeeksi paikallisen sopimisen edistämiseksi pk-yrityksissä. Pk-sektori on epäoikeudenmukaisella tavalla sidottu työehtosopimuksiin, joita se ei pääse neuvottelemaan. Vaalien jälkeisen hallituksen tulee jatkaa määrätietoisesti paikallisen sopimisen mahdollisuuksien kehittämistä.

Työllistämistä tulee helpottaa esimerkiksi poistamalla ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinta.

2. Varsinais-Suomen tulee edistää maantieverkon kehittämistä kaikilla tasoilla.

3. Harrastan matkailua kotimaassa ja ulkomailla sekä kirjoittamista.

Kampanjasivut >>

Jani Kurvinen (Kesk.)

1. Vähemmän sääntelyä. Omavalvontaa byrokratian sijaan. Mikroyrittäjien aseman parantaminen. Moni suunnittelee yrittäjäksi ryhtymistä ja ensimmäisen askelen tulee olla helppo. Paikallista sopimista. Työntekijät haluaisivat tehdä ja yrittäjä haluaisi työllistää, mutta järjestelmä estää.

2. Tunnin juna. Hanke on realistinen toteuttaa, siihen on jo saatu EU-rahaa suunnitteluun ja todennäköisesti saadaan myös toteuttamiseen. Tunnin juna voisi tuoda maakuntaamme tarvittavia osaajia pääkaupunkiseudulta.

3. Olen neljän aktiivisen alakoululaisen taksikuski mm. jalkapalloon, säbään, balettiin, karateen, luisteluun, diskoon, kaverille…

Kampanjasivut >>

Mikko Lundén, (PS)

1. Alv:n alaraja pitää nostaa 20 000 ja 20 000 – 40 000 liikevaihdosta pitää saada verohuojennus.

Turha sääntely ja byrokratia on poistettava.

Myymälävarkauksista saatavia rangaistuksia on kovennettava. Nyt alimmat rangaistukset ovat olemattomia mikä tarkoittaa sitä, että varkaat tekevät mitä tahtovat ja yrittäjät korjaavat jäljet eivätkä mahda mitään.

2. Varsinais-Suomessa on vielä paljon maanviljelijöitä. Kaikki haluavat syödä kotimaista, puhdasta ruokaa. Tämän takia maataloutta on tuettava vahvasti kaikin keinoin.

Olemassa olevat tiet on laitettava kuntoon eikä käytettävä varoja uusiin liikenneinvestointeihin.

3. Minulla on neljä lasta, joten vapaa-aika kuluu pääosin perheen parissa. Käyn myös kuntosalilla ja lomalla matkustamme.

Kampanjasivut >>

Pekka Myllymäki (Kesk.)

1. Sukupolvenvaihdosten helpottaminen, nuori voisi pätevöityä ammattiin myös suoraan yrityksessä. Diplomi-insinöörikoulutuksen saaminen Turun yliopistoon.

2. Koko maakunnan liikennejärjestelmä toimivaksi ennen kuin Tunnin juna -hanke (myös tärkeä) valmistuu. Satamat ja lentokenttä sekä maakunnallinen kumipyörä- ja raideliikenne kokonaissuunnittelulla osaksi Tunnin juna -hanketta ja jokaisen varsinaissuomalaisen hyödyksi. Varsinais-Suomi on paljon enemmän kuin pelkkä Turku tai Turun seutu. Mallia voisi ottaa Uppsalan läänistä Ruotsista.

3. Käyn kuntosalilla ja liikun luonnossa. Mökkeily ja veneily kesäisin.

Kampanjasivut >>

Veli-Pekka Nurmi (Kok.)

1. Yrittämisen yleisiä edellytyksiä tulee parantaa esimerkiksi helpottamalla yrityksen perustamiseen ja pyörittämiseen liittyvää byrokratiaa sekä loiventamalla palkan sivukuluja. Verotusta tulee kehittää yrittämiseen ja työntekoon kannustavaksi. Panostamalla laadukkaaseen koulutukseen kaikilla koulutustasoilla varmistetaan osaavan työvoiman saanti.

2. Varsinais-Suomen meriklusterin vahvistaminen, koska sen työllistävä vaikutus on merkittävä.

3. Metsästän ja kuntoilen aktiivisesti sekä liikun luonnossa.

Kampanjasivut >>

Sanna Pitkänen (Kok.)

1. Poliittisilla päätöksillä tulee mahdollistaa yritysten toiminnan ja kasvun edellytykset kaikissa toimintaympäristöissä. Digitalisoitumisesta huolimatta myös seutukaupungit tulee nähdä valtion lähitoimipisteiden sijoittamispaikkana. Osaavan työvoiman saatavuus tulee turvata. Erityisesti tekniikan alaa tulee vahvistaa Varsinais-Suomessa aina DI-koulutukseen asti. Liikenneyhteyksistä tulee huolehtia entistä paremmin.

2. Tunnin juna. Se on myös nopein ympäristöteko.

3. Yhdistystoimintaa mm. Pöytyän Yrittäjien toiminnantarkastajana, FC KyPS:n P05-joukkueen rahastonhoitajana, Karinaisten Maa- ja kotitalousnaisten johtokunnan jäsenenä, Pöytyän Urheilijoiden hiihtojaoston kannatustuotevastaavana jne. Kokoomuksessa toimin piirihallituksessa ja puoluevaltuuston jäsenenä sekä Pöytyän seurakunnassa kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsenenä.

Kampanjasivut >>

Eija Riihilahti (Liike Nyt)

1. Yrittäjien sosiaaliturva. Turvaverkon pitää olla hyvin ennakoitavissa, jotta ihmiset voivat yrittää ja tehdä työtä ilman epävarmuutta siitä, mitä vaikutuksia tällä on heidän sosiaaliturvalleen. Paikallinen sopiminen. Edistetään pätevämpää sopimista kaikissa yrityksissä. Liikutaan yleissitovuudesta kohti paikallisen sopimisen lisäämistä alakohtaisesti. Yrittäjän uuden alun helpottaminen konkurssin jälkeen. Lainsäädäntöä tulisi muuttaa siten, ettei yrittäjä olisi lopun elämäänsä velkavankeudessa.

2. Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvä edunvalvonta. Pitää huolehtia, että sote-palveluiden kilpailutus tehdään niin, että myös pienet yritykset voivat niissä menestyä.

3. Minulla ei juuri ole vapaa-aikaa, mutta sen vähäisen vietän perheeni kanssa.

Kampanjasivut >>

Marko Tapio (Kok.)

1. Paikallisen sopimisen edistäminen. Nykyinen kolmikanta pitäisi muuttaa nelikannaksi, Suomen Yrittäjät mukaan neuvotteluun. Opiskelun, työnteon, yritteliäisyyden ja yrittäjyyden tulee aina olla kannustavaa ja kannattavaa. Sosiaaliturvaa on yksinkertaistettava ja kiristettävä kovalla kädellä. Yksinyrittäjälle kannustimia ensimmäisen työntekijän palkkaamiseksi, samoin helpotettava henkilöperusteista irtisanomista.

2. Meillä on Varsinais-Suomessa monta hyvää edunvalvontahanketta ja Tunnin juna on yksi niistä. Yksi tärkeimmistä hankkeista on saada diplomi-insinöörikoulutuspaikkoja enemmän Varsinais-Suomeen Turkuun tai jopa Saloon.

3. Iso osa vapaa-ajasta menee mökillä Kemiönsaaressa vaimon kanssa. Parhaat hetket kun lapset Janita, Eetu, Aleksi ja Joonas saapuvat maailmalta moikkaamaan ja tietysti vielä ystävät, ne vaan ovat niin tärkeitä. Ja lopuksi golffareille: haaste otetaan aina vastaan.

Kampanjasivut >>

Ville Valkonen (Kok.)

1. Työn ja yrittämisen verotuksen alentaminen, paikalliseen sopimiseen perustuva työmarkkinaremontti ja palkan sivukulujen pienentäminen.

2. Kiistatta tunnin juna Turku – Helsinki -välille. Se lisäisi koko Varsinais-Suomen elinvoimaa ja parantaisi yrittämisen ja työnteon mahdollisuuksia.

3. Liikun monipuolisesti, luen, kirjoitan, katson elokuvia ja vietän aikaa perheen ja ystävien kanssa.

Kampanjasivut >>