23.5.2018 klo 16:00
Uutinen

Jätealan yrittäjä peukuttaa tulevaa jätteiden markkinapaikkaa – ”Helpottaa kunnan toissijaisen vastuun todentamista”

Jätteiden ja tuotannon sivuvirtojen markkinapaikan on tarkoitus edistää jätehuoltopalvelujen markkinaehtoisuutta ja läpinäkyvyyttä. Hyvä uudistus, sanoo jätealan yrittäjä Nina Rasola.

Ympäristöministeriö valmistelee valtakunnallista sähköistä markkinapaikkaa, jonka kautta ammattitoimijat voivat tarjota ja etsiä jätteitä ja tuotannon sivuvirtoja sekä niihin liittyviä palveluja. Pääasiallisia käyttäjiä tulevat olemaan jätteen tuottajat. Esimerkiksi purku-urakan jälkeen markkinapaikalla voi selvittää sen, minne purkujätteen voisi toimittaa.

RL-Huolinta Oy:n toimitusjohtaja Nina Rasolan mukaan markkinapaikka on erittäin toivottu hanke.

– Sähköinen alusta olisi äärimmäisen tärkeä mahdollisen markkinapuutteen kartoittamiseen ja kunnan toissijaisen vastuun todentamiseen. Eli sen avulla pystyisi kartoittamaan, onko aitoja markkinapuutteita jollain alueilla. Sen sijaan sivuvirtojen hyödyntämisessä markkinapaikan tarve on kauempana tulevaisuudessa.

Kunnan toissijaisella vastuulla tarkoitetaan kunnan vastuuta hoitaa jätehuolto niissä tapauksissa, joissa yksityisiä tarjoajia ei ole markkinoilla.

Kunta on vastuussa kotitalouksien ja eräiden muiden jätteiden jätehuollosta. Lisäksi sillä on velvollisuus järjestää jätehuolto, jos jätteen haltija tätä pyytää muun palveluntarjonnan puuttuessa ja jos jäte soveltuu kunnan jätehuoltojärjestelmään.

Palvelussa näkyy tarjonta ympäri maan

YM:n tavoite on, että jatkossa tällaista säännöllistä palvelua tarvitsevan jätteen haltijan tulee etsiä jätehuoltopalvelua markkinapaikan kautta. Jos sopivaa palvelua ei ole tarjolla, jätteen haltija voi tehdä markkinapaikassa palvelupyynnön kunnan jätelaitokselle.

Rasola toivoo, että sähköisestä markkinapaikasta tulee toimiva. Hän toimii myös Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajana.

– Meidänkin yritys pystyisi hyödyntämään markkinapaikkaa osittain, kun meillä ei ole omaa jätteen käsittelyä.

RL-Huolinta tarjoaa jätehuoltopalveluita.

Tavoitteena edistää kiertotaloutta – osa jätelain uudistusta

Ministeriö haluaa edistää kiertotaloutta markkinapaikalla, lisätä kierrätysmateriaalien arvoa ja synnyttää uutta liiketoimintaa. Markkinapaikka on tarkoitus toteuttaa niin, että myös muut vastaavat digitaaliset alustat voivat liittyä siihen.

Markkinapaikan valmistelu on osa jätelain uudistusta. Tavoitteena on avata valtakunnallinen markkinapaikka vuoden 2019 alkupuolella. Markkinapaikkaa tulee ylläpitämään Motiva Oy.

Markkinapaikan hankinnan on tarkoitus käynnistyä kesäkuussa. Hankinnan valmistelua varten YM on julkaissut tietopyynnön HILMAssa.

– Tällä tietopyynnöllä pyrimme kartoittamaan potentiaalisia toimittajia, hankinnan toteutusmalleja sekä kustannustasoa. Ympäristöministeriö tekee päätökset hankintaprosessin käynnistämisestä ja aikataulusta tämän kartoituksen jälkeen, HILMAn hankepyynnössä todetaan.

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi