30.4.2020 klo 11:12
Uutinen

Jätehuollossa kuohuu, jopa tuhannet työpaikat vaarassa: ”Tässä kannetaan säkillä valoa pimeään”

Tuhannet työpaikat ja sadat yritykset ovat vaarassa, jos jätelakiesitystä ei muuteta. Tätä mieltä on Suomen Yrittäjien lisäksi Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL.

Hallituksen esittämä jätelain uudistus voi vaikeuttaa huomattavasti paikallisten jätekuljettajien liiketoimintaa. Luonnos on parhaillaan lausuntokierroksella ja saapunee eduskunnan käsittelyyn lähiaikoina.

Noin puolet Suomen kunnista on päättänyt, että asukkaat voivat vapaasti valita, kuka kiinteää sekajätettä kuljettaa ja kenen kanssa kuljetuksesta sovitaan. Vielä useammassa kunnassa asukkaat voivat valita vapaasti myös lietejätteen ja pakkausjätteen kuljetusyrityksen.

Jos hallituksen esitys etenee ja se hyväksytään, asukkaiden valinnanvapaus poistuu ja kunnallinen jätehuoltoyhtiö hankkii jätteenkuljetuspalvelut keskitetysti itse. Suomen Yrittäjät ja SKAL pelkäävät, että tämä johtaa markkinoiden keskittymiseen ja jopa sulkeutumiseen kilpailun vähentyessä. Samalla jopa satojen yritysten liiketoiminta on vaarassa.

Suomen Yrittäjät ja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL vaativat lakiesitykseen merkittäviä muutoksia, jotta työpaikat voidaan säilyttää.

– Markkinoita sulkeva sääntelyesitys on isku vasten pk-yritysten kasvoja aikana, jolloin yrityksiä tulisi tukea kaikin mahdollisin tavoin koronakriisin yli. Nyt ovat uhattuina yritysten lisäksi toimialan työpaikat, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

SKALin toimitusjohtaja Iiro Lehtonen muistuttaa, että hallituksen esitys vaikuttaa esimerkiksi kierrätyksen edistämiseen.

– On selvää, etteivät yritykset tee kierrättämistä lisääviä investointeja tällaisen poliittisen päätöksen jälkeen. Tällä päätöksellään hallitus toimii omien tavoitteidensa vastaisesti, Lehtonen huomauttaa.

Hallitusohjelmassa puolueet ovat sitoutuneet huomioimaan päätöksenteon vaikutukset yritysten kasvuun, työllistävyyteen ja investointien edistämiseen.

Uhkana hintojen nousu

Nyt vireillä olevat lakimuutokset liittyvät EU:n jätesäädöspakettiin, jonka tavoitteena on jätteiden kierrätyksen lisääminen. Kuljetusjärjestelmien muutosta EU-sääntely ei kuitenkaan edellytä.

Lehtosen mukaan ei ole näyttöä, että lakkautettavaksi esitetty järjestelmä olisi kierrättämisen kannalta heikompi malli.

– Päinvastoin useilla alueilla, joilla yritykset tarjoavat vapaasti kuljetuspalvelua asukkaille, on käytössä innovatiivisia monilokerokeräysmahdollisuuksia. Tällä tavalla on pystytty erottamaan kerätystä jätteestä kierrätykseen kaikki se, millä on jälleenkäyttöarvoa, Lehtonen toteaa.

Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula ei ole vakuuttunut hallituksen esityksen perusteluista.

– Mitään asiallisia perusteita monissa kunnissa käytössä olevan mallin lakkauttamiselle ei ole olemassa. Lakimuutosta ei tue ympäristönsuojelu, kierrätystavoitteen toteuttaminen tai edes EU-sääntely. Korona-aikana ei pitäisi sulkea markkinoita ja poistaa pk-yrityksiä toimialalta vaan toimia päinvastoin. Tämä on hallitukselta periaatteellisella tasolla todella erikoinen viesti siihen suuntaan, että yrityksiltä viedään kilpailumahdollisuuksia.

Makkula odottaa, että hallituksen esityksen seurauksena jätteenkuljetusten hinnat nousevat, palvelutaso heikkenee ja alan innovaatiot vähentyvät.

– Sekin on erikoista, että esitysluonnoksessa ensin heikennetään jätteenkuljetusalalla toimivien pk-yritysten elinkeinotoimintaa ja sitten lisätään uutta sääntelyä, jolla yritetään varmistaa, että pk-yrityksillä on mahdollisuus osallistua kunnan tarjouskilpailuihin. Kunnilla on jo nykyisin velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä ja kilpailuttamisen periaatteita. Tässä kannetaan säkillä valoa pimeään huoneeseen.

Yrittäjä: Toiminta kuihtuisi

Mikkelissä ympäristöhuoltoalalla toimivan RL-Palvelut Oy:n yrittäjä Nina Rasola pelkää pahinta, jos hallituksen esitys jätelain uudistamisesta menee läpi.

– Se tarkoittaisi yritystoiminnan alasajoa ja palvelutarjoaman supistumista asiakkaille. Todella moni alalla toimiva menettää kaikki asiakkaansa.

Rasolan yrityksen kohdalla lakimuutos tarkoittaisi hänen mukaansa hallittua alasajoa.

– Tällä hetkellä ei ole kiinnostusta toimia vain ja ainoastaan kuntayhtiöiden urakoitsijana. Työt olisivat vain määräaikaisia ja tiukasti määriteltyjä. Yrityksen toiminta kuihtuisi hyvin erilaiseksi, koska ei olisi kuin muutama asiakas eli kuntayhtiöt, joiden urakoita hoidettaisiin. Kaikki työ asiakkaiden kanssa kuten asiakaspalvelu, viestintä, neuvonta ja markkinointi jäisivät kokonaan pois. Meillä maakunnassa yritysasiakkaita on niin vähän, että ne eivät korvaa nykyisiä kuluttaja-asiakkaita, jotka menettäisimme kuntayhtiölle lakimuutoksen mukana.

Rasola toivoo, että nykyinen malli pysyisi voimassa.

– Ison kuvan eli kierrätyksen edistämisen kannalta ei ole merkitystä sillä, miten jätteet kuljetetaan. Sillä on kuitenkin merkitystä, että asukkaat ja yritykset voivat kokea voivansa vaikuttaa ja valita. Iso merkitys on silläkin, että yrityksillä on mahdollisuus kasvattaa ja laajentaa palveluvalikoimaa. Olen erittäin huolissani koko toimialan kehityksestä.

Yrittäjän mukaan osassa kunnissa jo toteutuneet muutokset kiinteistönhaltijan järjestelmästä kunnan hankkimiin kuljetuksiin osoittavat, että jätealan kuljetusyritysten määrä pienenee.

– Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa toimi kaikkiaan 18 kuljetusyritystä jätealalla ennen kuljetusten kunnallistamista. Tällä hetkellä niitä on neljä.

Kuva: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi