29.5.2020 klo 14:00
Uutinen

Jätelain uudistus uhka pohjoissavolaisten pk-yritysten toiminnalle

Ympäristöministeriö on laittanut lausuntokierrokselle esitysluonnoksen jätelain muuttamiseksi. Yrityksiä muutos koskee erityisesti jätteen kuljettamisen osalta. Esitysluonnoksen mukaan sekalaisen yhdyskuntajätteen kuljettamisessa luovuttaisiin ns. kaksoisjärjestelmästä.

– Mikäli esitys tullaan hyväksymään, asiakkailla ei ole enää mahdollista valita jätteenkuljettajaa ja näin ollen uudistus rajoittaa valinnanvapautta. On hyvin todennäköistä, että kunnan tai kunnallisen jäteyhtiön kilpailuttamana alueet laajenevat, hankinnat suurenevat ja pk-yritykset kärsivät. Tämä olisi myrkkyä aluetalouteen. Koronakriisistä selviytymiseen tarvitsemme juuri päinvastaisia toimia, toteaa Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Paula Aikio-Tallgren.

Pohjois-Savossa noin puolessa kunnan asukkaat voivat vapaasti valita kiinteän sekajätteen sekä pakkausjätteen kuljettajansa ja tehdä sopimuksen valitsemansa yrittäjän kanssa. Kaksoisjärjestelmästä luopuminen aiheuttaisi merkittäviä vaikutuksia jätealan yrityksissä. Sen sijaan nykytilan säilyttämisellä ei olisi vaikutuksia niihin kuntiin, joissa on käytössä kunnan järjestämä kuljetusmalli. EU-lainsäädäntö ei edellytä kaksoisjärjestelmästä luopumista.

Kilpailutuksiin kiinnitettävä erityistä huomiota

Pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuutta osallistua kunnan järjestämään tarjouskilpailuun pyritään edistämään uudella säännöksellä, joka velvoittaa kunnan käymään markkinavuoropuhelua ja jakamaan hankintoja osiin hankintasääntelyn mukaisesti.

– Lausunnolla oleva esitys ei valitettavasti turvaa pienyrittäjien liiketoimintaa ja mahdollisuutta osallistua tarjouskilpailuihin. Hankintalain pykälien toistaminen jätelaissa ei oikeasti kuitenkaan turvaa paikallisten pienten yritysten mahdollisuutta pärjätä kilpailutuksissa. Toiminnan keskittäminen muutamalle isolle yritykselle on pitemmällä aikavälillä tarkasteltuna huono suunta Pohjois-Savolle, toteaa Savon Yrittäjien kunta-asioista vastaava asiakkuuspäällikkö Mia Simpanen.

Savon Yrittäjät korostaa kunnille yritysvaikutusten arvioinnin tärkeyttä lausuntoja annettaessa. Pohjois-Savossa on useita pieniä kuljetusyrityksiä vastaamassa jätteenkuljetuksesta ja lakiluonnoksessa on kyse näiden yritysten ja myös kuntien elinvoiman tulevaisuudesta. Savon Yrittäjät kannustaa kuntia käymään asiasta keskustelua oman paikkakunnan tai alueen kuljetusyrittäjien kanssa.

– Esitysluonnos on jätekuljetusyritysten kannalta kohtuuton. Yritysten ja näiden asiakkaiden sopimukset päättyisivät siirtymäajan kuluessa joko kahden tai viiden vuoden päästä, kertoo Paula Aikio-Tallgren.Savon Yrittäjät vetoaa asiassa kuntapäättäjiin, kuntiin ja alueen kansanedustajiin siten, ettei nykyisenlaisesta kaksoisjärjestelmästä luovuttaisi.

Lisätietoja:
Savon Yrittäjät
toimitusjohtaja Paula Aikio-Tallgren, p. 0400 404 346, paula.aikio-tallgren@yrittajat.fi
asiakkuuspäällikkö Mia Simpanen, p. 044 3680 505, mia.simpanen@yrittajat.fi