11.5.2020 klo 11:38
Uutinen

Jätelakia uudistetaan – ”päättäjien hanskat eivät saa tippua Varsinais-Suomessa”

Jätelakia uudistetaan samaan aikaan, kun Lounais-Suomen alueella on meneillään päätöksenteko jätekuljetusjärjestelmästä. Alueella odotetaan myös korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua viime vuonna tehdystä lietekuljetusten kunnallistamispäätöksestä.

Maan hallituksen jätelakiesitys keskittäisi kiinteän jätteen kuljetukset kunnan vastuulle, mutta sallisi jatkossakin sen, että kiinteistön omistaja sopii lietteiden kuljetuksesta yrittäjän kanssa itse.

Laaja lausuntokierros Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan tekemästä kiinteiden jätteiden kuljetusjärjestelmää koskevasta esityksestä on parhaillaan päättymässä. Lautakunnan on tarkoitus päättää, pysytäänkö Lounais-Suomessa kiinteistökohtaisessa vai tehdäänkö myös kiinteän jätteen osalta keskittämispäätös.

– Päättäjien hanskat eivät nyt saa tippua Varsinais-Suomessa eikä Arkadianmäellä. Asiakkaan valinnanvapaudesta valita jätteidenkuljettaja tulee pitää kiinni, Varsinais-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Hakkarainen sanoo.

Kahta valmisteluprosessia siirtymäaikoineen ei Hakkaraisen mielestä tule sotkea keskenään.

– Maan hallituksen esitys on vasta lausuntokierroksella, ja Yrittäjien tavoitteena on, että esitystä muutetaan. Nykyisessä koronakriisin aiheuttamassa taloustilanteessa jokaisen elinkelpoisen pk-yrityksen toiminnan sekä näin ollen myös työllistämisen jatkuminen on taattava niin Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan toimialueella kuin koko maassa.

Nykyinen malli, jossa yritykset ja asukkaat sopivat jätehuollosta, lakkaisi uuden jätelain voimaantulon jälkeen siirtymäajan jälkeen. Käytännössä tämä johtaa markkinoiden keskittymiseen ja sulkeutumiseen ja kilpailun vähenemiseen. Vaarana on kustannusten nouseminen.

– Kokonaisen toimialan sosialisointiin tulisi olla hyvin painavat perusteet. Ei ole nykyisessä tilanteessa myöskään mitenkään tarkoituksenmukaista, eikä voida mitenkään hyväksyä sitä, että alan pienyrityksiä ajetaan konkurssiin. Hallituksen esitys johtaisi käytännössä siihen, että lailla lopetettaisiin satojen yritysten liiketoiminta. Ei ole myöskään toivottavaa, että julkiset kilpailutukset valuvat isojen ulkomaisten toimijoiden käsiin, Hakkarainen toteaa.

Esimerkkejä kehityksestä löytyy muun muassa Lapista ja Pohjanmaalta. Pirkanmaalla tehdyssä lietekilpailutuksessa kaikki urakat yhtä lukuun ottamatta menivät yhdelle suurelle toimijalle. Asumislietteiden kuljetustoimintaa harjoitti alueella aikaisemmin yli 60 yritystä.

Pk-yritysten mahdollisuutta osallistua kunnan järjestämään tarjouskilpailuun pyritään hallituksen lakiesityksessä edistämään uudella säännöksellä, joka velvoittaa kunnan käymään markkinavuoropuhelua ja jakamaan hankintoja osiin hankintasääntelyn mukaisesti.

– Tämä ei valitettavasti takaa pienten mukaanpääsyä. Pienet yritykset eivät tällä hetkelläkään koe, että osallistuminen kuntien hankintoihin olisi niille laajasti mahdollista. Nykyinen jätteenkuljetusmalli tulee säilyttää, Hakkarainen katsoo.