26.9.2019 klo 15:30
Uutinen

Joka neljäs alueen pk-yritys vie tuotteita ulkomaille – valtaosa ilman kansainvälistymispalveluja

Noin joka neljännellä Varsinais-Suomen alueen pk-yrityksistä on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla.

Yhteensä 44 prosentilla viennin osuus liikevaihdosta on vähintään 10 prosenttia tai enemmän. Tämä selviää tuoreesta Pk-yritysbarometrista. Valtaosa pk-vientiyrityksistä tekee vientiä omin voimin: Yli 90 prosenttia vastaajista kertoi, ettei ole käyttänyt yritystoiminnan kansainvälistymiseen liittyviä palveluita lähimmän vuoden aikana.

Pk-yritysten viennin kasvattaminen on Suomen talouden ja yritysten kasvun kannalta erittäin tärkeä tavoite, jota Team Finland -verkosto edistää konkreettisilla kansainvälistymispalveluilla, verkoston tarjoamalla tuella ja rahoituksella.

Pääosalla Varsinais-Suomen pk-yrityksistä viennin markkina-alueet ovat Pohjoismaissa tai muissa EU-maissa. Tämä voi osittain selittää julkisten viennin ja kansainvälistymisen palvelujen vähäistä käyttöä.

−Palvelujen merkitys voi olla ratkaiseva erityisesti silloin, kun markkinat ovat kaukana, vähemmän tunnettuja ja kun niihin liittyy esimerkiksi kaupallisia tai poliittisia riskejä. Vastaamme muun muassa sellaisiin kysymyksiin kuin miten pk-yritys löytää oikeille markkinoille, miten lähetystöverkosto voi auttaa yksittäistä yritystä, miten vienti rahoitetaan ja mitä tehdä, kun eteen tulee haasteita, sanoo Team Finland -suurlähettiläs Juha Markkanen ulkoministeriöstä.

Varsinais-Suomessa pk-yritysten vientiä vauhdittaa myös meri- ja telakkaklusterin vetovoima, joka työllistää laajan verkoston alihankkijoita ja on lisännyt myös pk-sektorin vientikysyntää.

−Pk-yritysbarometri osoittaa, että Varsinais-Suomessa suoraa vientiä tekeviä pk-yritysten määrä on lähes vastaava kuin valtakunnallisella tasolla. Pieniä erojakin on, sillä Varsinais-Suomessa palveluviejien osuus on aavistuksen suurempi kuin koko maassa samoin kuin suoraa tavaravientiä tekevien yritysten osuus pk-yrityksistä, sanoo Suomen Yrittäjien kansainvälisten asioiden päällikkö Thomas Palmgren.

Palvelujen ja rahoitusosaamisen merkitystä ei tunneta

Kansainvälistymispalvelujen ja erityisesti rahoituspalvelujen alhainen käyttö kertoo myös siitä, että pk-yritykset eivät tunne palveluja. Tietoisuutta lisätään tällä hetkellä Team Finland -toimijoiden Pk-yritykset maailmalle -kiertueella, joka tulee Turkuun 3.10.2019. Tilaisuudessa yritykset kertovat kokemuksistaan ja toimijat kertovat palveluistaan. Mukana myös yksityisiä rahoittajia, kuten pankki, pääomasijoittaja ja bisnesenkeli.

– Kansainvälistymisessä ja viennissä rahoituksen riittävyys on keskeinen tekijä. Rahoitusta tarvitaan tuotteiden valmistukseen ja valmistuksen ajalle, mutta yhä useammin rahoitus voi olla osa kauppaneuvotteluja. Ostajalle voi tarjota tuotteen lisäksi maksuaikaa, mikä parantaa vientiyrityksen kilpailuasemaa. Tämän tiedostaminen myös pk-yrityksissä voi olla avain kasvattaa pk-yritysten vientiä, sanoo Finnveran aluejohtaja Seija Pelkonen.

Business Finlandilta eniten rahoitusta saivat Varsinais-Suomessa viime vuonna teollisuus ja ohjelmistoala sekä lääketieteellinen kehitys. Business Finlandin rahoitus Varsinais-Suomessa toimiville yrityksille ja tutkimuslaitoksille oli viime vuonna noin 38 miljoonaa euroa. Tästä yritysten potti kasvuun ja kansainvälistymiseen oli noin 29 miljoonaa euroa. Yritysrahoituksesta kolme neljäsosaa suuntautui pk-yrityksille. Start up -yritysten rahoitus oli lähes 8,5 miljoonaa euroa.

Pk-yritykset maailmalle -tapahtuma

Tervetuloa Innovaatio- ja vierailukeskus Jokeen (Lemminkäisenkatu 12, Turku) kuulemaan pk-yrityksille suunnatuista rahoitus- ja verkostoitumismahdollisuuksista to 3.10.2019 klo 14–17. Katso lisää ja ilmoittaudu >>

Turun kauppakamarin, Varsinais-Suomen Yrittäjien sekä WTC-Turun organisoimassa tilaisuudessa kuullaan yrittäjän, bisnesenkelin ja muiden rahoittajien näkemyksiä ja kokemuksia kansainvälistymisestä. Koko tilaisuuden ohjelma löytyy täältä >>

Team Finland -verkoston järjestämä Pk-yritykset maailmalle -kiertue kattaa syksyllä 2019 viisi paikkakuntaa: Turku 3.10., Seinäjoki 22.10., Lappeenranta 5.11. ja Mikkeli 26.11. Kiertue alkoi Porvoosta 11.9. Team Finland on yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto. Verkosto pyrkii tarjoamaan yrityksille sujuvan palveluketjun neuvonnasta rahoitukseen. www.team-finland.fi

Pk-yritysbarometri on Finnveran, Suomen Yrittäjien ja työ- ja elinkeinoministeriön kahdesti vuodessa teettämä kyselytutkimus. Syksyn barometri julkistettiin 11.9. Koko maassa tutkimukseen vastasi yli 6 000 pk-yritystä. Varsinais-Suomen alueella vastaajia oli 470.