26.9.2017 klo 11:17
Uutinen

”Jopa kassakriisi uhkaa”

Perhevapaauudistuksen tulee vahvistaa työllisyyttä. Perheiden mahdollisuuksia käyttää joustavasti perhevapaita on turvattava. Näin tiivisti työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén Suomen Yrittäjien kannan perhevapaauudistukseen.

– Nuorten naisten työllisyyden vahvistamisen on oltava nyt alkavan perhevapaauudistuksen tavoitteena, Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén sanoi sosiaali- ja terveysministeriön järjestämisessä kuulemisessa tänään.

Hellstén totesi, että nykyjärjestelmä estää naisten etenemistä työurallaan, sillä vanhemmuudesta aiheutuu äidin työnantajalle paljon kustannuksia.

– Tämä vaikeuttaa erityisesti pienten naisvaltaisilla aloilla toimivien yritysten työllistämistä, Hellstén sanoi, ja kertoi, että yrityksiä uhkaa jopa kassakriisi.

– Työllisyyden ja syntyvyyden edistämiseksi on varmistettava oikeudenmukaisuus vanhemmuuden kustannusten jakamisessa.

Hellstén kertoi, että yksi lapsi maksaa suorina kustannuksina nettona noin 8000 euroa äidin työnantajalle. Laskelmassa on otettu huomioon tuore 2500 euron kertakorvaus, mutta ei epäsuoria, esimerkiksi sijaisen rekrytoinnista aiheutuvia kustannuksia.

Kustannuksista noin puolet johtuvat siitä, kun vanhempi hoitaa sairasta lasta kotona. Lisäksi työnantajan maksettavaksi jäävät äidin raskauden aikaset sairaspoissaolot.

– Näitä ei korvata työnantajalle, Hellstén muistutti.

Yrittäjän perhevapaamahdollisuuksia parannettava

Suomen Yrittäjien mukaan perhevapaauudistuksessa pitää parantaa myös yrittäjän mahdollisuuksia omiin perhevapaisiin. Hellstén kertoi, että Suomen Yrittäjien jäsenilleen tekemä kysely paljasti, että vain 54 prosenttia yrittäjistä pystyi pitämään perhevapaata, kun vauva syntyi, ja heistä vain 12 prosenttia pidemmän pätkän.

Hellstén totesi, että korvamerkityt kiintiöt ovat yrittäjäperheille ongelmallisia, koska yritystoiminta on usein riippuvaista yrittäjävanhemman omasta työpanoksesta. Erityisen vaikeaa se on yksinyrittäjille. Heitä on yli puolet Suomen yrittäjistä.

Siksi Suomen Yrittäjät esittää, että uudistuksessa luodaan nykyistä joustavampi mahdollisuus yhdistää yrittäminen ja lapsen hoitaminen vanhempainpäivärahalla.

– Samalla työpaikoille tarvitaan mahdollisuus sopia paikallisesti joustavampia tapoja tehdä töitä ja hoitaa lasta. Päivärahaa maksettaisiin niiltä päiviltä, kun vanhempi hoitaa lastaan, Hellstén sanoi.

– Lisäksi järjestelmän yksinkertaistamiseksi olisi perusteltua selvittää lastenhoidon etuuksien yhdistäminen.

Sosiaali- ja terveysministeriön kuulemisessa kantojaan perhevapaauudistukseen kertoivat muun muassa tutkimuslaitokset ja järjestöt. Mukana olivat myös uudistuksessa työskentelevät ministerit opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen, sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila ja perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko sekä virkamiesvalmistelijat sosiaali- ja terveysministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, työ- ja elinkeinominis-teriöstä ja valtiovarainministeriöstä.

Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2019.

Kuva: Kuvakaappaus sosiaali- ja terveysministeriön verkossa lähettämästä kuulemistilaisuudesta.

Yrittäjäsanomat