Raha euro
Kuva: Getty Images
13.12.2021 klo 11:00
Uutinen

Jos maksat matalaa YEL-maksua, tarkista täyttyykö ansiopäivärahan ehdot

Pyöristyssääntö voi jättää yrittäjän ilman ansiopäivärahaa, jos YEL-työtulo on vahvistettu työttömyyspäivärahan työssäoloehdon alarajalle.

Yrittäjän kannattaa olla tarkkana ensi vuonna työttömyysturvan suhteen, jos on asettanut YEL-työtulonsa työssäoloehdon alarajalle. Vuonna 2021 työttömyyspäivärahan työssäoloehdon alarajalle vahvistettu YEL- ja MYEL-työtulo jää pyöristyssäännön vuoksi alle vuoden 2022 lain mukaisen työssäoloehdon. Ellei työtuloa nosteta, voi käydä niin, ettei yrittäjällä synny oikeutta ansiopäivärahaan.

– Jos eläkevakuutuksesi (YEL tai MYEL) vuosityötulo oli viime vuonna 13 247 euroa tai sen alle, työtulosi ei noussut eläkevakuutusyhtiössäsi automaattisesti vuoden 2022 työttömyysturvan vähimmäistasoon 13 573 euroon vuodessa, vaan jäi indeksikorotuksella hiukan alle tuon summan, Yrittäjäkassan markkinointi- ja viestintäpäällikkö Pekka Salokoski kertoo.

Vuonna 2021 työssäoloehdon alaraja on 13 247 euroa. Ensi vuoden alusta alkaen yrittäjän työttömyysturvan vähimmäistyötulo on 13 573 euroa vuodessa.

Tasan alarajalle vahvistettu YEL- / MYEL-työtulo on ensi vuonna palkkakertoimella tarkistettuna 13 572,52 euroa.

– Jotta yrittäjän työssäoloehtosi kertyy myös jatkossakin, suosittelemme, että otat yhteyttä eläkevakuutusyhtiöösi työtulon saattamiseksi ajan tasalle ensi vuoden osalta, Salokoski sanoo.

Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on toiminut yrittäjänä vähintään 15 kuukautta työttömyyttä edeltäneen 48 kuukauden aikana tai työtulo on vähintään 1 104 euroa kuukaudessa vuonna 2021 ja vähintään 1 090 euroa kuukaudessa vuonna 2020. Tuloon lasketaan yhteen YEL:n ja MYEL:n työtulot sekä yrittäjänä ansaitut TyEL:n työansiot.

Työssäoloehdossa otetaan huomioon vähintään neljä kuukautta kestänyt yritystoiminta sekä yrittäjätoiminnan lisäksi palkansaajan työssäoloehtoon luettava työ edellisen 28 kuukauden ajalta.

Työttömyysturvalakia muutettiin vuoden 2020 alusta siten, että yrittäjän työttömyysturvan työssäoloehdon alarajan palkkakerrointarkistus tehdään vuositasoiseen rajamäärään ja pyöristys tehdään alaspäin lähimpään euroon. Tällä pyrittiin estämään se, että työttömyysturvan alarajalle vahvistettu YEL- tai MYEL-työtulo ei jäisi vuodenvaihteen palkkakerrointarkistusten vuoksi alle työttömyysturvan alarajan.

Yrittäjän työssäoloehdon vuosittainen rajamäärä saadaan kertomalla kuukausittainen rajamäärä kahdellatoista. Vuosittainen työssäoloehdon rajamäärä tarkistetaan palkkakertoimella vuoden 2013 tasosta laskettuna ja pyöristetään alaspäin lähimpään euroon. 

Aikaisempina vuosina 2016, 2017 ja 2019, kun työttömyysturvan alarajan tarkistus pyöristyi ylöspäin, yrittäjien työttömyyskassat eivät kuitenkaan hylänneet ainakaan vuosina 2016 ja 2017 hakemuksia, joissa yrittäjä olisi jäänyt alle yrittäjän työttömyysturvan työssäoloehdon alarajan pyöristämissäännön vuoksi.  Käytännössä YEL- tai MYEL-työtulo kannattaa vahvistaa aina hieman suuremmaksi kuin työttömyysturvan työssäoloehdon alaraja, jotta vastaavalta eriytymiseltä vältytään.

Juttua on päivitetty Yrittäjäkassan markkinointi- ja viestintäpäällikkö Pekka Salokosken kommenteilla 13.12 klo 14.46.

Toimitus
Toimitus