Joululahja Pohjois-Karjalan kone- ja metallialalle

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria sekä maakunnan kone- ja metallialan yritykset saivat kaivatun ja pitkään työstetyn yhteisen joululahjan. Joulukuussa 2021 opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Riverialle englanninkielisen järjestämisluvan kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoon. Tutkinnon myöntämistä edelsi maakunnan eri toimijoiden ja sidosryhmien vahva tahtotila sekä vaikuttava yhteistyö, jossa avain asemassa olivat kone- ja metallialan yritykset osaamis- ja työvoimatarpeineen. Englanninkielinen järjestämisluvalla tehdään myös historiaa, sillä se on ensimmäinen laatuaan Itä-Suomessa toisen asteen ammatillisessa tutkintokoulutuksessa. Vastaavanlainen järjestämislupa on tällä hetkellä Suomessa ainoastaan Vantaalla ja Vaasassa.

Riveria jatkaa ja kehittää edelleen suomenkielistä kone- ja tuotantotekniikan koulutusta, eli englanninkielinen järjestämislupa myönnettiin suomenkielisen järjestämisluvan lisäksi. Myönnetyllä järjestämisluvalla pyritään vastaamaan entistä paremmin Pohjois-Karjalan teknologiayritysten kasvavaan osaajapulaan ja vahvistamaan yritysten toimintaedellytyksiä sekä edistämään työllistymistä ja jatkuvaa oppimista. Lisäksi järjestämislupa edistää maakunnan elinvoimaisuutta, parantaa koulutuksen järjestäjän toiminnan vaikuttavuutta sekä tukee opiskelijoiden ja alueen työelämän kansainvälisyyttä.

Järjestämisluvan myöntäessään opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi, että Riverialla on osaamista ja edellytyksiä järjestää englanninkielistä tutkintokoulutusta eri oppimisympäristöissä. Koulutuksen aikana työelämässä oppiminen on keskeistä, jolloin oppimisympäristönä ovat kone- ja metallialan yritykset eri puolilla maakuntaa. Tavoitteellinen ja ohjattu opiskelu yrityksissä voi tapahtua joko koulutussopimuksena tai oppisopimuksena. Englanninkielisen koulutuksen aikana myös suomen kielen kehittymistä opiskelijoille tuetaan työllistymisen, kotoutumisen sekä yhteiskuntaan integroitumisen edistämiseksi. Tutkintokoulutuksessa voi syventyä erityisesti levyseppähitsaajan ja koneistajan osaamisaloihin.

Koulutuksen markkinointi kohdistetaan huhtikuussa koko Suomen alueelle. Sosiaalisen median ja englannin kielen välityksellä markkinointi tavoittaa myös ulkomaisia tahoja. Koulutuksen on tarkoitus käynnistyä elokuun lopussa ensin Outokummussa, tarvittaessa myöhemmin myös muissa maakunnan Riverian koulutusyksiköissä. Haku koulutukseen tapahtuu maalis-huhtikuun aikana ja haastattelut toukokuun alussa.

Olettamus on, että englanninkielinen koulutus yhteistyössä yritysten kanssa lisää merkittävästi kiinnostusta ja hakeutumista alalle sekä alan koulutukseen. Suunnitelmien toteutuessa seuraava koulutus on tarkoitus aloittaa jo tammikuussa 2023.     

Lisätietoja: riveria.fi/plater-welder

Esa Karvinen

kuntayhtymän johtaja, rehtori

Riveria

+358 50 327 8191

esa.karvinen(at)riveria.fi