Vuoden Yrittäjänä palkittiin JBE Service Oy, jotka ottivat vastaan toimitusjohtaja Jarmo Berg ja puoliso Eveliina Moisejeff. Palkintoa olivat luovuttamassa Iin Yrittäjistä Mari Matinlassi, Mauri Pirttikoski ja Juha Kallio sekä Iin kunnasta Ilkka Pakonen ja Johannes Tuomela.
21.11.2021 klo 11:13
Uutinen

Juha Kallio jatkaa Iin Yrittäjien puheenjohtajana

Kuvat ja teksti: Heimo Turunen

Iin Yrittäjien syyskokous ja pikkujoulu pidettiin lauantaina 13.11. Iin Urheilijoiden talolla.

Syyskokouksen puheenjohtajana toimi Anna Turtinen. Kokouksen avasi puheenjohtaja Juha Kallio (oikealla) ja sihteerinä toimi yhdistyksen sihteeri Heimo Turunen.

Iin Yrittäjien puheenjohtajana jatkaa automaalaamoyrittäjä Juha Kallio, joka valittiin viime vuoden syyskokouksessa puheenjohtajaksi kahdeksi vuodeksi. Hallitukseen valittiin uutena Anna Turtinen, Eero Tuomela ja Veli Paakkola. He kaikki ovat olleet aiempina vuosina hallituksessa ja Anna Turtinen puheenjohtajanakin vuosituhannen alkuvuosina. Erovuorossa olleet Marja Jaara, Heimo Turunen ja Mauri Pirttikoski jatkavat hallituksessa. Muut hallituksen jäsenet ovat Mari Matinlassi, ja Saila Päkkilä-Rokolampi.  

Iin Yrittäjien hallitukseen valittiin muutaman välivuoden jälkeen uudestaan Eero Tuomela ja Veli Paakkola.

Toiminnantarkastajaksi valittiin Helka Tapio ja varalle Markku Koskela. Syyskokouksen puheenjohtajana toimi Anna Turtinen ja sihteerinä Heimo Turunen. Kokoukseen osallistui 25 yrittäjää.

ALUEVAALEIHIN TOIVOTAAN YRITTÄJIÄ EHDOKKAIKSI

Toimintasuunnitelmassa on kirjattu tavoitteena olevan vuonna 2022 paikallisten pienten ja keskisuurten yritysten ja yrittäjien edun ajaminen, järjestötoiminnan vahvistaminen sekä toimialueensa taloudellisten, henkisten ja sosiaalisten voimavarojen kasvattaminen. Paikallista -hankkeen toimintaan osallistutaan aktiivisesti. Syyskokouksessa julkistetaan yhdessä Iin kunnan kanssa vuoden yrittäjäpalkinnon saaja erillisen Vuoden yrittäjien valintatoimikunnan valitsemana. Lisäksi valitaan ja palkitaan alle 35-vuotias Iin Nuori Yrittäjä, tämäkin yhdessä Iin kunnan kanssa.

Jäsenet voivat esittää asioita hallituksen käsiteltäväksi. Hallitus tulee kutsumaan kokouksiinsa kunnan elinkeinotoimen virkailijoita ja luottamushenkilöitä tai muun alan erikoistuntijoita riippuen kokouksissa käsiteltävästä asiasta. Hallitus muodostaa myös eri alojen toimikuntia. Yhteistyötä kunnan luottamushenkilöiden ja virkamiesten kanssa jatketaan pitämällä yhteyttä Iin kunnanhallitukseen ja yrittäjävaltuutettuihin. Ensi vuonna aluevaaleihin toivotaan yrittäjiä ehdokkaiksi eri puolueiden listoille. Yrittäjien 50-vuotishistoriikki kirjahanke saatetaan valmiiksi.

Iin lukion oppilaiden yrittäjätapahtumaan osallistutaan lukiolaisten ehdoilla ja pidetään koulutoimeen yhteyttä, osallistutaan mahdollisuuksien mukaan Iin markkinoille, järjestetään yhteinen retki, jatketaan kuntayhteistyötä, osallistutaan Iin yritystoiminnan kehittämishankkeisiin ja osallistutaan nuorisokasvatukseen eri projektien puitteissa.

Huomattava jäsenkasvu

Syyskokouksessa oli vierailijana Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien järjestöpäällikkö Kirsi Anttila, joka kertoi iloisina terveisinä, että Iin Yrittäjiin oli liittynyt kuluvan vuoden aikana jo 22 uutta jäsentä ja poistumaa oli vain kahdeksan. Jäsenkasvu on toiseksi suurin PPY:n alueella. Jäseniä on tällä hetkellä 139, joka merkitsee, että Iin Yrittäjät on 9. suurin paikallisyhdistys Pohjois-Pohjanmaalla. Anttila kehui Iin Yrittäjissä ja Iin kunnassa huomanneensa kehittämisen meininkiä. Yrittäjien toiminnassa on vastuullisuus noussut esille ja ilmastokysymyksiäkään ei kannata sivuuttaa.

PPY:n järjestöpäällikkö kertoi Iin yrittäjien jäsenkasvun olleen toiseksi paras Pohjois-Pohjanmaalla.

Iin yrittäjien jäsenmäärässä on menty eteenpäin mukavalla vauhdilla

PPY:n järjestöpäällikkö Kirsi Anttila

Pikkujoulussa palkitsemisia

Kokouksen jälkeen Yrittäjien pikkujoulussa palkittiin Iin Vuoden 2021 Yrityksenä JBE Service Oy, yrittäjänä Jarmo Berg. Palkinnon luovuttivat Juha Kallio, Mari Matinlassi ja Mauri Pirttikoski. Iin kunnan palkinnon luovuttivat kunnanvaltuuston puheenjohtaja Johannes Tuomela ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Ilkka Pakonen. Iin Nuori Yrittäjä palkinto ojennettiin Satu Kaistolle, yritys Satun Valmennus ja Liikuntapalvelut. Hopeinen yrittäjäristi luovutettiin 10 vuoden yrittäjyydestä Mari Matinlassille Neone -yrityksestä.  

Vuoden Yrittäjänä palkittiin JBE Service Oy, jotka ottivat vastaan toimitusjohtaja Jarmo Berg ja puoliso Eveliina Moisejeff. Palkintoa olivat luovuttamassa Iin Yrittäjistä Mari Matinlassi, Mauri Pirttikoski ja Juha Kallio sekä Iin kunnasta Ilkka Pakonen ja Johannes Tuomela.
Suomen Yrittäjien hopeista yrittäjäristiä Mari Matinlassin rintaan kiinnittämässä Iin Yrittäjien hallituksen jäsen Marja Jaara.
Iin Vuoden Nuoren Yrittäjän palkinnon ottivat vastaan Satu ja Olli Kaisto, jonka yrittäjien lisäksi luovuttivat Iin kunnasta Johannes Tuomela ja Ilkka Pakonen.

Vuoden 2021 puheenjohtajaa, sihteeriä sekä aktiivista talkoolaista Riitta Paakkolaa muistettiin kukkakimpulla. Kuluvana vuonna 70 vuoden merkkipäivää viettäneitä Eero Turtista ja Heimo Turusta myös huomioitiin yhteisesti.

Anneli Klasila ojensi kukat aktiiviselle talkoilijalle Riitta Paakkolalle.

Jouluruokailun oli laittanut pitopalvelu Aira Tuutijärvi, ohjelmassa oli myös arpajaiset ja pikkujoulumusiikista vastasi muusikko Jore Siltala Haukiputaalta.

Muusikko Jore Siltala vastasi pikkujoulun musiikista.
Yrittäjien pikkujouluun osallistui 57 yrittäjää ja puolisoa.
Pikkujoulun ruokapöytä notkui Pitopalvelu Aira Tuutijärven laittamista jouluruoista.