6.9.2022 klo 12:46
Uutinen

Julkiset hankinnat ja huoltovarmuus puhuttivat kaupunginvaltuutettuja

Yrittäjän päivänä 5.9. järjestetty Valtuustot koolle -tapahtuma keräsi Kuopion kaupungin valtuustosaliin vilkkaasti keskustelevia kaupunginvaltuutettuja. Suomalaisuus, paikallisuus ja toimitusvarmuus nousivat keskustelun teemoiksi.

Valtuutot koolle -tapahtuman avannut Kuopion Yrittäjien puheenjohtaja Janne Seppälä esitteli valtuutetuille uusinta Pohjois-Savon kuntabarometriä. Heikoimmat arvosanat kohdistuivat hankintojen kilpailutukseen, kuntien omien yhtiöiden kilpailuun paikallisten yrittäjien kanssa, päätösten yritysvaikutusten arviointiin ja yhteydenpitoon yrittäjien kanssa.

Edellisen kuntabarometrin tulosten pohjalta koottu Hankintojen kehittämisfoorumi pyrkiikin vastaamaan juuri nousseisiin epäkohtiin, kertoi kaupunginvaltuutettu ja yrittäjien hallituksen jäsen Karoliina Partanen.

– Kipinä kehittämisfoorumiin syntyi vuonna 2020. Kuopion kaupunki ei ollut parhaalla mahdollisella tavalla onnistunut hankinnoissaan. Tavoitteena on markkinavuoropuhelun lisääminen, pienhankintojen läpinäkyvyyden lisääminen ja viestinnän tehostaminen.

Miljoonan lisäys kotimaiseen tuotantoon tuo satojen tuhansien verotulot

Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala avasi omassa esityksessään kuntien hankintapolitiikkaa ja käytäntöjä laajemmassa mittakaavassa. Erilaiset hankintayhtiöt käyttävät kuntien ja kaupunkien tasolla tavaroiden ja palveluiden hankintaan 47 miljardia euroa vuositasolla. Kuntien hankintastrategioissa onkin tärkeä tuoda esille erilaiset tavat, jotka mahdollistavat suomalaisten yritysten pärjäämisen julkisten hankintojen kilpailutuksissa.

– Jokainen yhden miljoonan euron lisäys julkisten hankintojen kotimaiseen tuotantoon tuo lähes 326 000 euron verotulolisäyksen, mutta ennen kaikkea 19 uutta työpaikkaa yrityksiin, joilla on osaltaan isot positiiviset kerrannaisvaikutukset. Varsinkin näin epävarmoina aikoina hankintojen merkitys kuntien taloudessa korostuu ja julkisten hankintojen merkitys suomalaiselle työlle on iso, Lausala muistutti.

Esimerkkinä Lausala kuvasi Pudasjärven toimintamallia, jolla on varmistettu työpaikkojen syntyminen ja verotulojen jääminen kuntaan.

– Pudasjärvi on edistänyt hirsirakentamista ja se näkyy kunnan arjessa ja taloudessa. Kotimaiset puutalotoimittajat ovat saaneet uusia markkinoita ja parantaneet työllisyyttä.  

Hankintalakia kannattaa käyttää oikein

Valtuutetut olivat silminnähden kiinnostuneita Lausalan tuomista näkökulmista ja keskustelua syntyi erityisesti huoltovarmuudesta. Vihreiden valtuutettu Harri Auvinen nosti vinkiksi omat kokemuksensa kilpailutuksesta.

– Meillä on parhaillaan iso kilpailutus menossa ja vaikka kyse on EU:n laajuisesta tarjouspyynnöstä, tarjouspyyntö on laadittu suomeksi ja tarjoajan on järjestettävä käyttökoulutus suomeksi. Tuo kielivaatimus karsii jo automaattisesti osan tarjoajista pois.

Lausala painottikin, että hankintalain oikeanlainen käyttöä edistää paikallisten toimijoiden mahdollisuuksia. Hankintalaki mahdollistaa suomalaisuuden, paikallisuuden ja vastuullisuuden huomioimisen julkisissa hankinnoissa.

– Huoltovarmuus on nostettava myös julkisissa hankinnoissa korostetummin esille. Esimerkiksi se, että tuote tai palvelu pystytään tuottamaan Suomessa myös kriisiaikoina.

Innovatiivisuus lisää osaamista

Yrittäjävaltuutetut toivoivat lisäksi kilpailutukselle riittävän pitkää aikaa, jolloin voi käydä markkinavuoropuhelua ja tarvittaessa myös hylätä tarjouksia. Kaija Sääski nosti esiin kysymyksen pienyrittäjien ryhmäytymisestä, jolloin voidaan vastata myös isompiin tarjouspyyntöihin ja Jukka Savolainen painotti sopimusten pitkäkestoisuutta.

– Tarjouspyyntöihin tulee koko ajan uusia vaatimuksia esimerkiksi vihreään siirtymään liittyen. Se vaatii yrittäjiltä investointeja, jolloin sopimusten pitää olla riittävän pitkäkestoisia.  

Lausala muistutti lopuksi, että kilpailutuksiin kaivataan lisää innovatiivisuutta, joka osaltaan kehittää koko alueen hyvinvointia ja tuottaa kestävämpiä hankintoja.

– Kun lisätään innovatiivisuutta tarjouspyyntöihin, sitä myös saadaan. Sitä kautta syntyy uusia ratkaisuja ja samalla sekä kunnan että yritysten osaaminen kehittyy ja alueen kilpailukyky ja hyvinvointi kasvavat.

Elinvoimalupauksessa sitoudutaan yhteiseen kehittämiseen

Valtuustot koolle -tilaisuuden lopuksi Kuopion Yrittäjien puheenjohtaja Janne Seppälä ja valtuuston 2. varapuheenjohtaja Harri Auvinen allekirjoittivat Kuopion kaupungin ja Kuopion Yrittäjien yhteisen elinvoimalupauksen, jonka painopistealueita ovat yrittäjämyönteiset hankinnat, sujuva kaavoitus- ja lupaprosessi ja yritysvaikutusten arviointi päätöksenteossa. Edellinen elinvoimalupaus oli vuodelta 2013.

Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala toivoo kunnilta ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä hankintoja, jotka edistävät paikallista ja alueellista yrittäjyyttä.

Suomalaisen Työn Liitto

  • Vuonna 1912 perustettu puolueeton, työmarkkinajärjestöistä riippumaton ja voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka omistavat sen jäsenet.
  • Keskeinen tehtävä on kannustaa kuluttajia ja päättäjiä valitsemaan työtä Suomeen. 
  • Myöntää ja hallinnoi suomalaisesta valmistuksesta, suunnittelusta ja yhteiskunnallisesta hyvän tuottamisesta kertovia merkkejä.
  • Teksti ja kuvat Sanna-Liisa Kiiskinen

Muita kiinnostavia aiheita