24.9.2020 klo 10:48
Uutinen

Julkiset hankinnat ovat yrityksille iso mahdollisuus

Kajaanin kaupungin hankintapalvelut ja Kainuun Yrittäjät tiivistävät yhteistyötään Kainuun elinkeinoelämän ja yritystoiminnan edistämiseksi.

– Julkisilla hankinnoilla on erittäin tärkeä rooli alueen yritystoiminnan edistämisessä, myös hankintojen aluetaloudelliset vaikutukset ovat merkittävät, toteaa Kainuun Yrittäjien toimitusjohtaja Anu Tervonen.

Kajaanin kaupungin hankinta- ja hankintaneuvontapalvelut sekä Kainuun Yrittäjät järjestää kaikille yrityksille suunnatun infotilaisuuden dynaamisesta hankintajärjestelmästä 30.9.2020 klo 14.

Lisätietoa tilaisuudesta ja ilmoittautumiset osoitteessa: www.kajaani.fi/hankinnat

– Tilaisuuden tarkoituksena on vahvistaa yritysten mahdollisuuksia osallistua dynaamisiin hankintajärjestelmiin myös Kainuun ulkopuolella, mutta erityisesti täällä Kajaanissa, toteaa lakimies Henna Väätäinen.

Yritysvaikutusten analysointi on hankintojen ytimessä

– Yhteistyötä on tiivistetty, jotta kainuulaisten yrittäjien osallistumisedellytyksiä julkisiin hankintoihin voidaan parantaa kaikkialla Suomessa”, kertoo lakimies Henna Väätäinen Kajaanin kaupungilta.

Yritysvaikutusten arvioinnissa on tärkeää arvioida hankintojen kokoa, toteutustapaa, asetettavia kriteereitä, tarjousten laatimisesta aiheutuvaa työmäärää sekä paikallista yrityskantaa. Yhteinen tavoite on, että kainuulaisten yritysten kilpailuedut ja erityiset piirteet tulevat vieläkin paremmin huomioiduksi jo kilpailutuksia suunniteltaessa. Tässä markkinavuoropuhelu yrittäjien ja yrittäjäjärjestön kanssa on tärkeässä roolissa.

– Yritysvaikutusten arvioinnin pitäisi olla itsestäänselvyys hankintoja suunniteltaessa, markkinavuoropuhelu on tähän toimiva työkalu, toteaa Tervonen.

Kajaanin kaupungin hankintapalvelut vastaa Kajaanin kaupungin kilpailutusten järjestämisestä sekä ostotoiminnasta. Hankintaneuvontapalvelut on Kainuun Yrittäjien ja Kajaanin kaupungin yhteistyössä yrityksiä palvelemaan luotu toimintamalli, jonka tarkoitus on lisätä hankintaosaamista sekä auttaa hankinnoissa kainuulaisia yrityksiä. Hankintoja on vuositasolla yhteensä noin 80 miljoonaa €, joista palveluhankintoja n. 40 miljoonaa €, tavarahankintoja n. 20 miljoonaa € ja investointeja 20 miljoonaa €.

Lisätietoja:
Henna Väätäinen Anu Tervonen
lakimies, Kajaanin kaupunki toimitusjohtaja, Kainuun Yrittäjät
p. 044 7100 994 p. 044 7287 100
henna.vaatainen@kajaani.fi anu.tervonen@yrittajat.fi