27.4.2018 klo 11:09
Uutinen

Julkisten palvelujen digitalisoiminen -osallistu kyselyyn

Osallistu kyseyyn tästä

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin…

Yrittäjä, tunnethan jo viranomaisen tärkeimmän verkkoluukun?

26.04.2018 – 09:29

Viranomaisen kanssa asiointi haukkaa yhä leijonanosan monen yrittäjän työajasta. Verot, maksut, luvat, ilmoitukset ja muut velvoitteet hoituvat onneksi nykyään jo huomattavasti sutjakammin. Tästä on kiittäminen asteittaisen norminpurun sekä ennen kaikkea viranomaisprosessien sähköistämisen ja automatisoinnin.

Yrittäjien näkökulmasta yksi myönteinen esimerkki toimintaansa onnistuneesti uudistaneesta viranomaisesta on Verohallinto. Parin vuoden takaisen asiakaskyselyn mukaan lähes 90 prosenttia yrityksistä oli tyytyväisiä verottajan uusiin verkkopalveluihin. Tämä on rohkaissut myös muita viranomaisia verkossa tapahtuvan asioinnin ja asiakaspalvelun kehittämiseen.

Yhdellä syötöllä, yhdeltä luukulta

Paljon on silti vielä tehtävää, jotta nykyhistorian pisin yhtäjaksoinen taistelu eli paperisota saadaan rauhanomaiseen päätökseen. Tämä ei ole vain yrittäjien ja yritysten, vaan koko yhteiskunnan ja kansantalouden etu. Mitä sutjakammin ja varmemmin asiat julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä hoituvat, sitä enemmän jää aikaa tuottavampaan tekemiseen.

Vähintään yhtä tärkeätä on varmistaa, että kansalaisten ja yritysten luovuttamat tiedot liikkuvat sujuvasti ja luotettavasti viranomaisten välillä yli hallinnon rajojen. Tavoitteena on oltava, että yrittäjän tarvitsee syöttää itseään tai yritystään koskeva tieto vain kertaalleen julkiselle sektorille.

Tämä yhden syötön periaate tarvitsee rinnalleen yhden luukun periaatetta: yrittäjän ja yrityksen on voitava asioida kaikkien keskeisten viranomaisten kanssa yhden verkkopalvelun ja -tunnistautumisen kautta.

Kuluvalla hallituskaudella on ilahduttavasti otettu askeleita kummankin periaatteen suuntaan. Laajapohjaisesti rakennetun kansallisen palveluarkkitehtuurin avulla tiedon siirto julkisten organisaatioiden välillä on vastaisuudessa helpompaa ja viranomaisasiointi yksinkertaisempaa. Julkisen sektorin asiakkaalle tämä näyttäytyy Suomi.fi-luukkuna, joka on alkuvuodesta avautunut myös yrityksille.

Suomi.fi yhdistää yrittäjälle olennaiset viranomaiskanavat

Suomi.fi-verkkopalvelun yritysosiosta löydät kaikki yritystoimintaan liittyvät tiedot, neuvot ja viranomaispalvelut yhdestä paikasta. Aloittavalle yrittäjälle on tietoa esimerkiksi yrityksen perustamisesta ja rahoituksen hakemisesta. Kasvavalle yritykselle on tietoa työntekijöiden palkkaamisesta ja työnantajan velvollisuuksista.

Suomi.fi-luukun takana on myös kattavasti tietoa, joka helpottaa liiketoiminnan suunnittelua ja kehittämistä. Verkkopalvelussa kerrotaan esimerkiksi yrityksen kansainvälistymiseen tarjolla olevista palveluista. Suomi.fi:ssä voit myös varmistaa, mitä lupia ja velvoitteita yritykselläsi on ja miten niitä haetaan. Lupahaku näyttää tarvitsemasi luvat toimialasi mukaisesti.

Vuoden 2018 aikana myös Suomi.fi-viestit laajenee kattamaan pienten yritysten viranomaisviestinnän. Suomi.fi-viestit on nopea ja tietoturvallinen tapa viestiä julkisen hallinnon organisaatioiden kanssa.

Suomi.fi-valtuuksissa puolestaan yrityksen edustaja voi jo nyt valtuuttaa esimerkiksi yrityksen työntekijän hoitamaan yrityksen asioita. Mahdollisuus hoitaa asioita sähköisen valtakirjan avulla laajenee kuluvana vuonna merkittävästi.

Vuoden 2019 alussa käyttöön otettava tulorekisteri on yksi esimerkki digitalisoituvasta viranomaisasioinnista, joita Suomi.fi niputtaa jatkossa yhden luukun taakse.

Vastaa minikyselyyn ja autat kehittämään viranomaisasiointia

Digitalisaatio virtaa kohisten eteenpäin niin yrityksissä kuin julkishallinnossa. Alustavasti on suunniteltu, että vuodesta 2022 eteenpäin yritysten pitäisi hoitaa viranomaisasiointi digitaalisesti. Paperia ei enää postiteltaisi.

Jos velvoite toteutuu, se haastaisi yrityksiämme kehittymään. Selvitystemme mukaan pk-yritysten digitalisaatio on edennyt varsin eritahtisesti. Yrittäjien näkökulmasta pieni kirittäminen tuskin on pahitteeksi, kunhan julkisten verkkopalvelujen käyttöön on tarjolla myös riittävästi ohjausta.

Velvoittavuuden myötä yrityksiäkin suuremman haasteen edessä olisi kuitenkin julkinen sektori. Jos sähköisestä viranomaisasioinnista tulee yrityksille normi, on palvelujen ja tuen toimittava ei vain moitteettomasti vaan nykyistä paremmin ja ennakoivammin.

Uudistuksen tavoitteeksi on asetettava, että yritysten asioinnin tarve vähenee merkittävästi. Digitalisaatio ei tässäkään asiassa saa olla itseisarvo, vaan tapa tehdä asiat järkevämmin ja laadukkaammin.

Yrittäjä, mitä mieltä sinä olet julkisten palveluiden ja viranomaisasioinnin digitalisaatiosta ja kehittämistarpeista? Vastaamalla 10. toukokuutta mennessä neljän napakan kysymyksen kyselyymme autat meitä Suomen Yrittäjissä kertomaan päättäjille ja valmistelijoille yrittäjien näkemyksistä ja ideoista.

Joonas Mikkilä
digi- ja koulutusasioiden päällikkö
Suomen Yrittäjät
Twitter: @JoonasMikkila