20.5.2022 klo 12:26
Uutinen

Juvalla elinvoiman kehittämiseen uutta virtaa Advisory Board ryhmässä

Juvalla kutsuttiin yhteen n. 20 henkilön ryhmä kunnan kehittämisestä kiinnostuneita, joilla on juuret Juvalla tai sydän muutoin sykkii Juvalle. Tavoitteena on, että Advisory Boardin nimellä kulkevan tiimin kokemus, osaaminen ja verkostot valjastetaan kunnan elinvoiman kehittämiseksi.

Tiimin tarkoitus kokoontua pari kertaa vuodessa ja ensimmäinen kokoontuminen pidettiin Partalan Kuninkaankartanon tiloissa 12.4.22. Kutsun saaneena oli mielenkiintoista osallistua ja kuulla laajan osaajajoukon juvalaista, eteläsavolaista ja myös valtakunnallista näkemystä juvalaisesta menosta ja mitä tulevaisuuden mahdollisuuksia meillä olisi.

Käytyihin puheenvuoroihin ja ryhmätöihin viitaten kiteytetysti potentiaalia löytyy ainakin seuraavista mahdollisuuksista:

  • puhtaasta järvi- metsä luonnosta moninaisine mahdollisuuksineen niin asumisessa, matkailussa, yrittämisessä kuin vapaa-ajan vietossa
  • etätyön yleistymisen myötä edullisen kustannustason asuminen Juvalla kunta taajaman hyvien ja kattavien palveluiden äärellä
  • maantieteellinen keskeinen sijainti hyvätasoisten ja toimivien liikenneyhteyksien varrella
  • Vehmaan alueen mahdollisuudet erityyppisten yritysten sijoittumisessa monine mahdollisuuksineen nousivat myös vahvasti esille
  • Juvalla tuotettujen maatalous- ja metsätalous tuotteiden jalostusarvon nosto toisi yritys mahdollisuuksia ja tärkeitä työpaikkoja ja matkailun edistämisessä Saimaan vesistön mahdollisuuksien hyödyntäminen.

Tunnettua kuitenkin on, että näitä samoja mahdollisuusarvoja pyritään hyödyntämään muuallakin, joten miten saada Juva erottumaan joukosta ja tulla valituksi vapaa-ajan vietto-, asuin- ja yrityspaikkakuntana.

Kokoontumisen loppu puheen vuoroissa arvioitiin Juvan näkyvyyttä valtakunnallisesti. Omana näkemykseni osallistujia kuunnellessani näkyvyys kysymyksessä; ”mitä kauempaa katsoo, sitä huonommin näkyy” Kunta markkinoinnin resurssit ovat aina rajalliset, niin myös varmasti Juvalla. Erottuminen joukosta käytössä olevilla resursseilla on asia missä pohdittavaa piisaa.

Juvalla ollut useita kehitys hankkeita, joilla pyritty edistämään kuntalaisten palvelutasoa, olevaa yritystoimintaa ja uusien yritysten sijoittumista.

Hankkeiden rahoituksessa käytetty onnistuneesti ESR tukirahoitusta oman rahoituksen lisänä. Hankkeiden kesto tukirahoitukseen perustuen luokkaa 2 vuotta. Hankkeiden aloittamisesta päätöstä tehtäessä olisi syytä miettiä mitä tuon pari vuotta kestävän hankkeen jälkeen tapahtuu. Miten hyvin alkanut hanke saadaan jatkumaan ja sen alkuperäinen tavoite saavutettua. Uuden tuotteen tai asian markkinoinnissa 2 vuotta riittää hyvin aloitukseen ja loppuraportointiin, onnistuneeseen lopputulokseen tarvittava vuosia kestävä uskottavuuden luonti vaihe jää puuttumaan.

Puusepän Erikoiskaluste palveluita valtakunnallisesti Juvalta vuodesta 2006 tuottaen ja viimeaikojen maailman myllerryksistä huolimatta positiivisissa tunnelmissa.

Aurinkoista ja rentouttavaa kesää!

Juha Kontio

Juha Kontio

Sisuwood Oy

Jäsenyrittäjä esittäytyy: Johanna Huisko Järvi-Savon Siivous