2.6.2021 klo 09:18
Uutinen

Jyrki Hakkarainen: Paikallishallinnon tehokkuusohjelmat kuntiin hyvinvointivaltion pelastamiseksi

Valtio tuki viime vuonna voimakkaasti – kolmella miljardilla eurolla – kuntien ja kaupunkien taloutta. Monen kunnan taloustilanne kääntyikin päälaelleen: negatiivisen tuloksen teki vain 27 kuntaa, kun vuotta aiemmin alijäämää oli 223 Manner-Suomen kunnassa.Kuntien taloushaasteet eivät silti ole kadonneet mihinkään.

Suuri julkinen sektori hidastaa talouskasvua. Siitä seuraa, että mahdollisuus kakun kasvattamiseen tulevaisuudessa on heikko. Näin kakun jakaminen käy yhä vaikeammaksi. Keskustelussa annetaan usein ymmärtää, että suuri julkinen sektori on edellytys hyvinvointivaltiolle. Suomessa julkinen sektori on levittäytynyt niin laajalle, että se vie pohjaa pois kansantalouden vaurastumiselta. Julkista sektoria on kavennettava, jos halutaan joitain jakaakin. Kunnan on keskityttävä ydintehtäviinsä ja tunnustettava pienten ja keskisuurten yritysten merkitys.

Julkisten menojen leikkaaminen ei kategorisesti romuta hyvinvointivaltiota, vaan tilanne on toisinpäin: ylisuuri julkinen sektori nakertaa hyvinvointivaltion olemassaolon ja kehittymisen edellytyksiä. Jos julkisen talouden rakenteita ei uudisteta, velka- ja verotaakka kasvavat kohtuuttomiksi. Kansalaisten ja yritysten liian korkea verorasitus haittaa taloudellista aktiviteettia.

Tehokas, ei ylisuureksi paisunut, julkinen sektori on hyvinvointivaltiomme edellytys. Se kirittää markkinoita ja lisää kansalaisten hyvinvointia. Siksi Yrittäjäjärjestön tavoitteena on, että jokaisessa kunnassa aloitetaan paikallishallinnon tehokkuusohjelma hyvinvointivaltion pelastamiseksi – vastuu on paikallisilla päättäjillä. Osana tätä palveluja on voitava tuottaa myös yksityisten yritysten toimesta ja kunnan on keskityttävä vain välttämättömiin tehtäviin, niihin, joita yritykset eivät voi hoitaa.

Kuntavaaleissa ehdolla oleva voi viestiä äänestäjille välittävänsä kuntapäättäjänä yrityksistä ja yrittäjistä ja ymmärtävänsä heidän tarpeistaan allekirjoittamalla Suomen Yrittäjien verkkosivuilla Yrittäjyyslupauksen. Yrittäjyyslupaus on lupaus rakentaa yritysystävällisiä kuntia. Sen tekemällä ehdokas voi kertoa äänestäjille, että on valtuutettuna valmis tekemään töitä yritysten, yrittäjien ja työpaikkojen puolesta. Lupaus yrittäjyyden puolesta tehdystä työstä on samalla lupaus siitä, että parantaa kaikkien asukkaiden arkea auttamalla luomaan työtä, tarjoamaan yrittäjille mahdollisuuden palvella asukkaita ja lisäämään verotuloja, joilla kustannetaan kunnan palvelut.

Jyrki Hakkarainen

Varsinais-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja

Suomen Yrittäjien varapuheenjohtaja

Teksti on osa Varsinais-Suomen Yrittäjien kuntavaalimielipidekirjoitus-sarjaa.