2.11.2021 klo 11:11
Uutinen

Jyrki Hakkarainen: Suomen hallituksen politiikka horjuttaa maamme kilpailuasemaa globaaleilla markkinoilla

Varsinais-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Hakkarainen esitti Varsinais-Suomen Yrittäjägaalan juhlapuheessaan huolen nykyhallituksen talouspolitiikkaa kohtaan, jossa lisätään holtittomasti velanottoa. Hakkarainen kuvaili hallituksen toimia jopa yrittäjävihamielisiksi.

Olen huolissani kehityksestä, jonka johdosta Suomi on menettämässä kilpailuasemansa globaalissa kilpailussa. Maallamme on pohjoismaiden korkein julkinen velkasuhde, alijäämäisin julkinen talous, matalin työllisyysaste ja eniten syrjäytyneitä nuoria.

Jyrki Hakkarainen

Hakkaraisen mukaan hallituksen politiikan suuntaa tulisi muuttaa ja velanotto juokseviin menoihin tulisi lopettaa. Sen sijaan investointeja ja tukia tulisi suunnata enemmän suomalaisten yritysten kilpailukyvyn ja innovaatiopolitiikan kehittämiseen. Suuria kehitystarpeita hän näkee erityisesti ammatillisessa koulutuksessa.

 – Suomi tarvitsee osaavaa työvoimaa. Ilman sitä yritykset ja koko maamme tulee lopulta näivettymään.

Puheessaan Hakkarainen korosti myös tammikuun aluevaalien tärkeyttä.

– Kun kunnilta siirtyvät sosiaali- ja terveyspalvelut maakunnille, siirtyy myös merkittävä osa verotuloista uusien aluevaltuustojen päätösten alaisiksi. Väestömme ikääntyessä palvelutarve koko sote-sektorilla tulee entisestään kasvamaan, eikä ole lainkaan samantekevää, miten näitä palveluita jatkossa tuotetaan.

Kaikessa palvelutuotannossa, millä on aidot markkinat, Hakkarainen lisäisi yritysten osuutta.

– Yritykset joutuvat kilpailuilla markkinoilla tuottamaan palvelut mahdollisimman tehokkaasti ja laadukkaasti. Tällöin myös asiakkaat hyötyvät.

Valtakunnallisiin ja maakunnan haasteisiin Hakkarainen uskoo suomalaisen yrittäjyyden olevan ratkaisijan asemassa.

Lopulta yrittäjät ja yritykset tulevat ratkaisemaan niin ilmastoon kuin kestävään kehitykseen liittyvät haasteet kehittämällä teknologiaa eteenpäin. Tätä myös yhteiskunnan tulee tukea panostamalla koulutuspolitiikkaan.

Jyrki Hakkarainen

Hakkarainen näkee myös alueiden erikoistumisen olevan tulevaisuuden suunta, jota myös yhteiskunnan tulee tukea aluekehitysvaroilla ja verotuksella.

– Erikoistuminen tunnistettujen vahvojen ja kasvavien toimialojen kehittämiseen, on strateginen valinta, jolla on mielestäni kasvava merkitys kansainvälisessä kilpailussa menestymisessä. Kilpailu resursseista ja osaavasta työvoimasta ajaa myös tähän suuntaan, Hakkarainen sanoo.

Lisätiedot:

Jyrki Hakkarainen, puheenjohtaja, Varsinais-Suomen Yrittäjät, puh. 044-760 2400

varapuheenjohtaja, Suomen Yrittäjät

Inkeri Sundberg