6.5.2021 klo 11:46
Uutinen

Jyrki Hakkarainen: Vähemmän kuntayhtiöitä, enemmän paikallista yrittäjyyttä!

Koronakriisissä kunnat ja yritykset tiivistivät yhteistyötään eri puolilla Suomea. Hyvä niin. Tästä kannattaa pitää kiinni. Jos yrittäjyydelle on esteitä, yritykset muuttavat parempaan paikkaan tai yrittäjä luopuu yrityksestä ja lähtee muihin töihin. Varsinais-Suomessa on ymmärrettävä entistä paremmin, että kuntamme eivät pärjää ilman menestyviä yrityksiä, jotka luovat työtä ja tuovat verotuloja. Siksi julkista elinkeinotoimintaa pitää vähentää. Kunnan on keskityttävä ydintehtäviinsä ja tunnustettava pienten ja keskisuurten yritysten merkitys ja luotava edellytykset kehittyvälle ja käytännönläheiselle yritystoiminnalle. Vain siten kilpailukyky paranee kestävästi kunnan omista lähtökohdista.

Kuntien omistamien yhtiöiden määrä ja volyymit ovat paisuneet viimeisen kymmenen vuoden ajan: vuonna 2010 kuntayhtiöitä oli noin 1 400, vuonna 2018 jo 2109. Kuntayhtiöt työllistivät 26 850 henkilöä ja niiden liikevaihto oli 11,8 miljardia euroa. 1990-luvun alkuun verrattuna kuntayhtiöiden liikevaihto on kuusinkertaistunut. Varsinais-Suomessakin kuntaomisteisia yhtiöitä on jo toistasataa. Yrittäjyysmyönteinen kunta ei häiritse yritysten toimintaa omilla yhtiöillään ja irtautuu niistä toiminnoista, joiden tekemiselle ei ole perusteita. Sen sijaan että kunta kilpailee alueen yrityksien kanssa, olisi toivottavaa, että kunta paitsi julkaisee ostolaskudatansa avoimena myös kartoittaa alituisesti markkinoilta yrityksiä, joille voisi tarjota tilaa liiketoiminnan ja kasvun tukemiseksi.

Kunnan ei tarvitse kilpailuttaa hankintojaan lainsäädännön mukaisesti, mikäli se tekee hankinnan sidosyksiköltään eli inhouse-yhtiöltään. Tällainen hankinta jää piiloon avoimelta kilpailulta ja muiden kuin kuntayhtiöiden ulottumattomiin. Kilpailun puuttuminen aiheuttaa tehottomuutta erityisesti siellä, missä ostoja tehdään hankintayksikön omalta sidosyksiköltä ilman kilpailutusta. Kilpailutusten ohittaminen on ohituskaista, jota muilla toimijoilla ei ole. Siksi yritykset voivat myydä kunta-asiakkaalle vain takamatkalta.

Kesäkuun kuntavaaleissa päätetään Varsinais-Suomen elinvoimasta ja siitä, miten alueen yrittäjien näkemykset otetaan huomioon. Äänestäjät – ainakin yrittäjä-äänestäjät – vaativat ehdokkailta näihin kysymyksiin ratkaisuja.

Jyrki Hakkarainen

Varsinais-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja

Suomen Yrittäjien varapuheenjohtaja

Teksti on osa Varsinais-Suomen Yrittäjien kuntavaalimielipidekirjoitus-sarjaa.

Julkaistu myös Salon Seudun Sanomissa 6.5.2021 Tätä mieltä -palstalla.