26.6.2017 klo 09:24
Uutinen

Jyväkylän alueen yrittäjien YRVA-ryhmä vaikuttaa ja luo synergiaa – uudistuksia keväällä 2017

Jyväskylässä on vuodesta 2011 saakka toteutettu yritysvaikutusten arviointia sekä vuoropuhelua Jyväskylän kaupungin ja paikallisten yrittäjien välillä. Jyväskylässä toimivat kolme yrittäjäyhdistystä; Jyväskylä, Jyvässeutu ja Korpilahti, ovat organisoineet toimintaa yhteisen YRVA-ryhmän kautta.

Kevään 2017 aikana yrittäjien yhteisen vaikuttamisryhmän toimintamallia on uudistettu ja yhteistyötä tehdään jatkossa teemoittain. Teemoja ovat julkiset hankinnat, sote, infra, elinvoima, yrittäjyyskasvatus sekä tapahtumat. Tavoitteena on jatkaa entistä kokonaisvaltaisemmin työtä yritysten menestymisen edellytysten parantamiseen eteen. Yrittäjäyhdistykset haluavat olla mukana ja kaupungin tukena uusissa avauksissa, sekä kannustaa jyväskyläläisiä yrittäjyyteen #yrittäjyyspääkaupunki-teemalla.

– Erityisen tärkeänä YRVA-ryhmässä pidetään Jyväskylän elinvoima-asioita. Vain yhteistyöllä voimme nauttia elinvoimaisesta #yrittäjyyspääkaupungista, joka työllistää ja voi hyvin, kertovat yrittäjäyhdistysten puheenjohtajat Sini Huolman Jyväskylän Yrittäjistä, Susanna Lampinen Jyvässeudun Yrittäjistä sekä Seppo Turunen Korpilahden Yrittäjistä.

YRVA-ryhmän tavoite on varmistaa yrityslähtöisyys kaupungin päätöksenteon eri vaiheissa. Ryhmä antaa kannanottoja yritysvaikutusten arviointiin, edustaa yrittäjiä Jyväskylän kaupungin ja yrittäjien yhteistyöfoorumeissa sekä järjestää yhdessä kaupungin kanssa tapahtumia ja kokoontumisia. Toiminnalla halutaan parantaa Jyväskylän alueen yritysten toimintaedellytyksiä ja yritysilmapiiriä, yhteistyössä kaupungin ja muiden sidosryhmien kanssa. Yhdessä tekemisellä luodaan samalla myös synergiaa eri puolilla Jyväskylää toimivien yrittäjien välille.

– YRVA-ryhmän toimintamalli on ainutlaatuinen yhteistyötapa paikallisyhdistysten toiminnassa yhden kaupungin alueella, kertoo ryhmän fasilitaattori Seija Kiiskilä.

YRVAn tapahtuma-ryhmä on tänä vuonna järjestänyt muun muassa kaupunginjohtajan perinteiset aamukahvit toukokuussa sekä kevätkauden päätösristeilyn kesäkuussa. Hankinta-ryhmä on ottanut kantaa Jyväskylän kaupungin hankintaohjeeseen ja sote-ryhmä valinnanvapauslakiin. Kevään aikana on kaupungilta tullut Infra-ryhmälle yritysvaikutusten arviointiin kolme kaavoitusta.

Tietoa Jyväskylän YRVA-ryhmästä:

yrva_yrittajien_yhteinen_vaikuttamisryhma_2017.pdf

Lisätietoja:

Sini Huolman, Jyväskylän Yrittäjien puheenjohtaja
sini.huolman (at) attentio.fi, 050 525 0678

Susanna Lampinen, Jyvässeudun Yrittäjien puheenjohtaja
susanna.lampinen (at) tilitiikeri.fi, 040 757 8422

Seppo Turunen, Korpilahden Yrittäjien puheenjohtaja
seppo.turunen (at) pr-tek.fi, 0400 245 537

Seija Kiiskilä, YRVA-ryhmän fasilitaattori ja Jyvässeudun Yrittäjien varapuheenjohtaja
seija (at) futuresgarden.fi, 040 411 2554