19.10.2017 klo 12:57
Uutinen

Jyväskylän alueen hyvinvoinnin kehittäminen

Jyväskylässä on lähdetty ennakkoluulottomasti ja tavoitteellisesti kehittämään verkostoyhteistyötä kuntalaisen hyvinvoinnin kehittämiseksi kaikkien toimijoiden yhteisellä toiminnalla ja kehittämisryhmällä Hyvinvointifoorumilla.

Jyväskylän Hyvinvointifoorumin toiminnan tavoitteena on edesauttaa ja tukea kaupunkilaisille hyvinvoinnin palveluja tarjoavien palveluverkostojen muodostumista ja kehittymistä asiakaslähtöisesti. Ryhmään kuuluvat keskeiset asukkaiden hyvinvointiin vaikuttavat toimijatahot. Hyvinvointifoorumiin osallistuvat kaupungin sote-toimialat, elinkeinoyksikkö, strategia ja kehittäminen -yksikkö ja hankkeiden edustus. Järjestöpuolelta mukana ovat Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry ja Soste ry sekä yrityspuolelta Keski-Suomen Yrittäjät ja alan yrittäjien edustajia.

Yhteisinä tavoitteina hyvinvointifoorumissa on toimialojen palvelutarpeen kehittymisen käsittely, kaupungin ja muiden toimijoiden välisen sote-kumppanuuden kehittäminen, kaupungin hyvinvointialan strategisista valinnoista sekä palvelujen tuottajien mahdollisuuksista keskustelu ja kannanotto näihin aihealueisiin, yhteisten koulutusten ja kehityshankkeiden suunnittelu, uusien innovaatioajatusten esilletuominen sekä keskustelu tulevan maakunta-organisaation toiminnan organisoinnista ja eri palveluntuottajien roolista.

Asukkaiden käyttämien ja tarvitsemien palveluverkostojen muodostumista katsotaan eri ikäryhmittäin. Ikäryhmät on jaoteltu 0-6-vuotiaisiin, 7-21-vuotiaisiin, 22-65-vuotiaisiin ja yli 65-vuotiaisiin. Lisäksi on määritelty erityisryhmät, kuten mielenterveys- ja päihderyhmät. Kunkin ryhmän kohdalla määritellään toimenpiteet verkostojen ja palvelutoiminnan kehittämiselle. Esimerkiksi pienen lapsen palveluverkostoon voidaan katsoa kuuluvaksi päiväkoti, kerhot, kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnot, läheiset, maakunta sote, yritykset ja järjestöt.

Palveluverkoston kartoittaminen kattavasti sekä erilaisten kumppanuuksien ja innovaatioiden kehittäminen luo mahdollisuuksia monipuoliselle yhteistoiminnalle, jonka keskiössä on asiakkaan hyvinvointi. Kokonaisuutena palveluverkosto voi koostua niin kaupungin, järjestöjen kuin yksittäisten yritysten tuottamista palveluista ja näin asiakkaalle saadaan parhaat toimijat ympärille.

Alueella toimivien järjestöjen rooli niin palvelutuottajana kuin vapaaehtoistyönä muodostaa keskeisen osan hyvinvoinnin ylläpitoa ja kehittämistä.

Syksyn aikana on tarkoitus lähteä kehittämään työikäisten hyvinvoinnin toimijaverkostoa ja palveluja. Mukaan kehittämiseen halutaan aktiivisia verkostoitumishaluisia yrityksiä ja järjestöjä.

Lisätietoja hankkeesta antaa hankinta-asiamies Veli Puttonen, veli.puttonen@yrittajat.fi tai p. 0500 646 793.