21.6.2017 klo 13:59
Uutinen

Jyväskylän Hyvinvoinnista elinvoimaa -hankkeen pilotointirahoitushaku on auki

Jyväskylän kaupunki haluaa olla mukana vauhdittamassa uusien palveluinnovaatioiden syntymistä sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Hyvinvoinnista elinvoimaa -hankkeen kautta on mahdollista hakea pilotointirahaa tulevaisuuden ihmislähtöisille palveluille.

Nyt auki olevan haun aikana etsitään rahoitettavaksi 3–5 pilottia, jotka toteutetaan Jyväskylän seudulla. Pilotointirahaa on haettavissa yhteensä 50 000 euroa (10 000 euroa/pilotointi).Rahoitettavien pilottien valinnassa käytetään kriteereinä asiakas- ja ihmislähtöisyyttä, toteutettavuutta valinnanvapauskokeilussa tai tulevassa soten valinnanvapausmallissa, kasvu- ja vientipotentiaalia, pilotin skaalautuvuutta sekä uutuusarvoa. Hakuaika päättyy 31.8.2017. Päätökset rahoituksen myöntämisestä tehdään syyskuun aikana.

Haussa uusia ideoita tulevaisuuden soteen

Pilotointirahoituksella halutaan vauhdittaa toimijoiden asiakaslähtöisiä innovaatioita ja tarjota konkreettinen mahdollisuus kokeilla uusia toimintatapoja liittyen tulevaisuuden soten rakentamiseen. Tulevaisuudessa palveluja tuotetaan yhä enemmän verkostomaisesti ja erilaisten kumppaneiden kanssa. Siksi pilotointirahassa on kyseessä ns. kumppanuushaku eli kaksi y-tunnuksen omaavaa toimijaa voivat hakea pilotointirahoitusta yhdessä.

Pilotointirahoitushaku on osa Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikössä 2.5.2017 käynnistynyttä Hyvinvoinnista elinvoimaa -hanketta, joka keskittyy alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamiseen rakentamalla siltaa Jyväskylän perusturvapalveluiden ja elinkeinotoiminnan välille. Tavoitteena on vauhdittaa tulevaisuuden soten rakentumista uusin palveluinnovaatioin ja mahdollistamalla vuoropuhelua kaupungin ja muiden toimijoiden välillä. Lisäksi tavoitteena on yhteistyön vahvistaminen yritysten, Jyväskylän kaupungin ja järjestöjen välillä. Hyvinvoinnista elinvoimaa -hanketta rahoittaa osaltaan Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. Hanke jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka.

Hakemus jätetään tarjouspalvelusivuston kautta osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/TPPerustiedot.aspx?p=39&tpID=125514&g=c95d0aaf-b4b2-4734-9749-97073e5646e9

Pilotointirahoituksen tarkemmat hakuehdot ja -ohjeet hankkeen nettisivuilla: http://jyvaskyla.fi/hyvinvoinnistaelinvoimaa

Lisätietoja:
Piija Äijänen, Hyvinvoinnista elinvoimaa -hankkeen projektipäällikkö, Jyväskylän kaupunki
p. 040 573 2066, piija.aijanen@jkl.fi