4.8.2017 klo 12:59
Uutinen

Jyväskylän yliopisto tarjoaa valikoiman yrittäjyyttä hyödyttäviä kursseja

Jyväskylän yliopiston kurssitarjonnassa monipuolista ammatillista lisäkoulutusta sekä työhyvinvointia edistäviä kursseja eri alojen yrittäjille, esimiehille sekä hallinnon työntekijöille.

TYÖN JOHTAMINEN – ESIMIEHEN JURIDISET KEINOT KÄYTÄNNÖN ESIMERKKIEN AVULLA ♦ 31.8.2017

Koulutuksessa käydään läpi työnantajan työnjohto-oikeus, velvollisuus työn johtamiseen sekä työnjohto-oikeuden rajat. Koulutus määrittelee myös esimiehen työnjohdon suhteessa työyhteisön muihin toimijoihin, esimerkiksi työsuojeluvaltuutettuun tai luottamus-mieheen. Koulutus esittelee työnjohdon konkreettiset välineet eli työsäännöt ja määräykset sekä sanktiotoimet. Koulutuksessa pohditaan esimerkkien avulla myös työnjohto-oikeutta haastavissa tilanteissa, kuten työstä kieltäytyminen, sairauspoissaolojen väärinkäyttö ja työpaikkakiusaaminen.

Kohderyhmä: Koulutus soveltuu esimerkiksi terveydenhuollon esimiehille, henkilöstöpäälliköille ja -suunnittelijoille sekä työsuojeluvaltuutetuille

Kouluttaja: Varatuomari, OTM Kaija Kess,

Hinta: 175,00 €

Ilmoittautuminen: 15.8.2017 mennessä

OSALLISTA SOMESSA! -KOULUTUS ♦ 27.9.2017

Haluatko tavoittaa laajemmin asiakkaita? Pohditko mitä asiakkaasi toivovat yritykseltäsi? Sosiaalinen media on monipuolinen asiakastiedon lähde ja vuorovaikutuskanava yrityksille. Koulutuspäivän aikana käydään esimerkkien avulla läpi Facebookin ja Instagramin tarjoamia mahdollisuuksia asiakkaiden osallistamiseen ja asiakastiedon keräämiseen sekä tapoihin vuorovaikuttaa käyttäjien kanssa. Kurssilla opitaan hyödyntämään käyttäjien kiinnostusta ja luomaan heille lisäarvoa tuovaa sisältöä.

Kohderyhmä: Koulutus sopii esim. yrittäjille, jotka kaipaavat opastusta asiakasvuorovaikutukseen, markkinointiin sekä SOMEn hyödyntämiseen toiminnassaan.

Kouluttaja: Päivi Jokitalo, kirjasto- ja kulttuurialan yrittäjä

Hinta: 185,00 €

Ilmoittautuminen: 13.9.2017 mennessä

TYÖYHTEISÖSOVITTELUN INFORMAATIOVALMENNUS ♦ 3.10.2017

Työyhteisösovittelun informaatiovalmennuksessa käydään läpi konflikteja ja niiden syntymistä työyhteisöissä. Päivän aikana käsitellään sovittelun periaatteita ja prosessia, sekä harjoitellaan toimintaa käytännössä. Koulutuksessa pyritään lisäämään ymmärrystä konfliktin syntymisen syistä sekä sovittelusta konfliktien ratkaisukeinona sekä ymmärtämään sovitteluprosessien eri vaiheita ja menetelmiä. Lisäksi pyritään tunnistamaan työyhteisösovittelussa tarvittavia havainnointi- ja ohjaustaitoja sekä lisäämään ymmärrystä konflikteja ennalta estävän toiminnan merkityksestä työyhteisöissä.

Kouluttaja: Sovittelun asiantuntija, Timo Pehrman

Hinta: 195,00€

Ilmoittautuminen: 15.9.2017 mennessä

FASILITOINTIVALMENNUS – VÄLINEITÄ TYÖNTEON PROSESSIEN TEHOSTAMISEKSI ♦ 9.10.–28.11.2017

Fasilitointi on erilaisten ryhmissä tapahtuvien prosessien suunnittelua ja toteuttamista. Se on pakillinen työkaluja ja menetelmiä, joilla ihmiset saadaan osallistumaan tilaisuuksiin tavalla, jolla tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Fasilitoinnilla pyritään saamaan kaikki erilaiset osallistujat tasaveroisesti mukaan yhteiseen tekemiseen. Periaatteena on saada osallistujat keskittymään sekä sisältöön että siihen miten asioita käsitellään ja millaista ilmapiiriä keskusteluille luodaan. Fasilotoidussa keskustelussa tavoitteena on irtaantua hetkeksi tutusta ajattelu-automaatiosta, tuoda selittävän ja ratkaisukeskeisen työskentelyn rinnalle tutkivampaa puhetta.

Kohderyhmä: Esimiehet, tiimien vetäjät, ohjaajat

Kouluttaja: Anneli Tuura, Organisaatiokonsultti, PsyM

Hinta: 285,00€

Ilmoittautuminen: 25.9.2017 mennessä

JÄMÄKKÄ JA RATKAISUKESKEINEN ESIMIES ♦ 11.10.2017

Koulutuksen tavoitteena on johtajaidentiteetin vahvistaminen ja monipuolistaminen oppimalla ajanhallintaa, jämäkkyyttä, vuorovaikutustaitoja ja ratkaisukeskeisiä keinoja. Valmentavalla johtajuudella lisätään työyhteisön motivaatiota, sitoutumista, tehokkuutta ja parannetaan ilmapiiriä ja lisäksi sillä on suotuisa vaikutus työhyvinvointiin.

Kohderyhmä: Yritysten ja julkisten organisaatioiden johtajat, esimiehet, tiimivastaavat

Kouluttajat: Anna Säynäjäkangas, Psykologi, työnohjaaja, työyhteisökouluttaja

Hinta: 155,00€

Ilmoittautuminen: 27.9.2017 mennessä

PALAUTEPYÖRÄ ™ -VALMENNUS ♦ 30.10.2017

Valmennuksessa perehdytään palautteen antamiseen ja menetelmiin työyhteisöissä. Palautepyörä™ edistää työyhteisön palautekulttuurin kehittymistä avoimeksi, kannustavaksi ja tavoitteiden saavuttamista tukevaksi. Kun palaute virtaa vapaasti ylhäältä alas, työkaverilta toiselle ja ennen kaikkea alhaalta ylös, onnistumiset huomataan ja ne voidaan toistaa, ja toisaalta virheisiin puututaan ajoissa. Koulutus perustuu Risto Ahosen ja Sirke Lohtaja-Ahosen kehittämään Palautepyörään™.

Kouluttaja: Risto Ahonen, johtamisvalmentaja

Hinta: 165,00€

Ilmoittautuminen: 15.10.2017 mennessä

UUSI TIETOSUOJA-ASETUS (GDPR) ♦ 3.11.2017

EU:n yleinen tietosuoja-asetus tuli voimaan toukokuussa 2016 ja 25.5.2018 alkaen tulee kaikilla rekisterienpitäjillä olla asetuksen mukaiset toimintatavat. Koulutuksessa käydään läpi keskeiset tietosuojaa koskevat asetus- ja lainsäädäntö-muutokset; mikä muuttuu, missä aikataulussa ja miten muutokset vaikuttavat organisaatioiden toimintaan. Koulutus sisältää myös muistin virkistystä jo aiemmin tietosuojaa koskevien määräysten sisällöistä.

Kohderyhmä: Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat päivittää tietonsa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tuomista uudistuksista.

Kouluttaja: Tietosuojavastaava Ari Andreasson, Tampereen kaupunki

Hinta: 55,00€

Ilmoittautuminen: 20.10.2017 mennessä

Ilmoittauduthan ajoissa syksyn 2017 koulutuksiin!