16.12.2021 klo 09:27
Uutinen

Kahdeksan vantaalaista Suomen Yrittäjien valiokuntiin ja verkostoihin

Suomen Yrittäjien hallitus nimesi valiokunnat, verkostojen johtoryhmät ja työmarkkinavaltuuskunnan. Vantaan Yrittäjien jäsenyrityksistä valiokuntiin valittiin kahdeksan edustajaa. Toimielimet ovat valtakunnallisia.

Valiokuntien ja verkostojen johtoryhmien toimikausi on kaksi kalenterivuotta, eli jäsenet valittiin kaudeksi 2022–2023. Työmarkkinavaltuuskunnasta vaihtuu vuosittain puolet jäsenistä. Valiokuntiin ja verkostojen johtoryhmiin oli avoin haku Yrittäjien jäsenten keskuudessa.

Vantaan Yrittäjien edustus koostuu seuraavista henkilöistä ja paikoista:

  • Valtonen Tommi, Takuusähkö Oy, Työmarkkinavaltuuskunnan puheenjohtaja
  • Holma Johan, Tom Allen Sanera Oy, Energia- ja ilmastovaliokunnan jäsen
  • Keskinen Tiia, Vantaan Tulkkikeskus Oy, Nuorten yrittäjien verkoston johtoryhmän jäsen
  • Koikkalainen Sami, TailoRate Oy, Osaamisen valiokunnan jäsen
  • Lehikoinen Marita, Marita Lehikoinen Oy, Elinkeinopolitiikan valiokunnan jäsen
  • Parikka Tiina, Tiina Parikka, Osaamisen valiokunnan jäsen
  • Põldkivi Monika, Sivex Oy, Työmarkkinavaltuuskunnan varajäsen
  • Salo Jukka, Kris&Vasco Oy, Kasvu- ja kansainvälisyysvaliokunnan jäsen

Suomen Yrittäjien valiokunnat ja verkostot

Valiokunnissa vaikutetaan Suomen Yrittäjien linjauksiin ja tuodaan esille ehdotuksia asioista, joita yrittäjäjärjestön pitäisi ottaa esille ja muuttaa. Valiokuntiin valitaan yrittäjiä, joilla on vahva oman alansa osaaminen. Lisäksi valiokuntien käytössä ovat Suomen Yrittäjien omat asiantuntijat. Tavoitteena on parantaa pienten ja keskisuurten yritysten arkea. Kuhunkin valiokuntaan ja verkostojen johtoryhmään kuuluu kerrallaan enintään kaksitoista henkilöä puheenjohtaja mukaan lukien.

Verkostojen johtoryhmissä pääsee puolestaan kehittämään järjestön tekemistä ja ideoimaan uutta sisältöä jäsenten tarpeisiin. Verkostot ovat oiva vaikuttamisen paikka sekä keino tuoda oman alan ja alueen näkemystä järjestön toimintaan.

Työmarkkinavaltuuskunta on säännöissä määrätty valtuuskunta, jonka tehtävänä on seurata työehtosopimuspoliittista sekä työlainsäädännön kehitystä. Sen tulee myös osallistua ja vaikuttaa lainsäädännön ja muiden työmarkkinoihin vaikuttavien toimenpiteiden valmisteluun. Lisäksi sen tehtäviin kuuluu valmistella keskusliiton hallitukselle työmarkkinapoliittisia kannanottoja, lausuntoja ja aloitteita.

Lisätietoja:
Vantaan Yrittäjät
Esa Mänttäri
toimitusjohtaja
p. 0400 557 411