19.3.2020 klo 10:42
Uutinen

Kaikkea voi muuttaa, paitsi asennetta

– Ei pidä paikkaansa. Koska asenteet ovat opittuja, niitä voi myös muuttaa, mentaalivalmentaja Johanna Konttila sanoo.

Korona pisti monen toiminnan sekaisin, mutta ilman koronaakin ajatus kääntyy joskus negatiiviseksi. Jos negatiivisuus ei tunnu palvelevan itseä ja muita, voi olla aika miettiä uusia suhtautumistapoja asioihin.

Hermoradat uusiksi

Asenteet ovat melko pysyviä opittuja suhtautumistapoja, tunteita, aikomuksia ja uskomuksia, jotka ohjaavat tekemistä.

– Asennetta voi muuttaa ja se tapahtuu harjoittelun avulla, mentaalivalmentaja Johanna Konttila sanoo.

– Voit vaikka miettiä, kuinka montaa kieltä osaat. Painetilanteessa valitset itsellesi helpoimman kielen, koska hermoradat ovat sille vahvimmat. Samoin aivoissa on myönteisen ja kielteisen ajattelun baanat. Toisilla hallitseva tapa on keskittyä negatiiviseen ja uhkiin, Konttila sanoo.

Mentaalivalmennuksella vahvistetaan myönteistä ajattelua systemaattisesti.

Mentaalivalmennus muuttaa ihmistä ja tapaa ajatella

Johanna Konttilan tausta on kasvatustieteissä ja kognitiotieteissä. Hän valmentaa urheilijoita, mutta myös yksilöitä ja työyhteisöjä.

– Ymmärrän mentaalivalmennuksen kognitiivisten taitojen kehittämisenä. Se on ajattelun, havaitsemisen, muistin, ja ratkaisukyvyn kehittämistä.

– Itse teen integroitua mentaalivalmennusta, missä harjoitteita ripotellaan kaikkeen tekemiseen kuin suolaa ja pippuria, koska urheilun ulkopuolellakin ollaan ihmisiä.

Prosessi muuttaa ihmistä.

– Kun kognitiivisia taitoja kehitetään, vaikutetaan minuuteen, siihen, miten ajatellaan itsestä ja muista, mietitäänkö tätä hetkeä, tulevaisuutta vai menneisyyttä. Monesti valmennettavat kertovatkin jonkun ajan kuluttua, että heille on sanottu, että oletpa sinä muuttunut.

Apuna työelämän muutoksissa

Tyypillisesti Konttilaan otetaan yhteyttä ongelman tai tavoitteen kanssa. Yksilöt miettivät Konttilan kanssa esimerkiksi omia uramuutoksia.

– Eräässä tapauksessa henkilö pohti ryhtymistä palkkatyöstä yrittäjäksi. Toimin hänen kasvun ja identiteetin muutoksen tukena, Konttila kertoo.

– Tällaisessa kuin myös työnhakutilanteissa kysymys on monesti siitä, miten kestää prosessia henkisesti. Ihminen alitajuisesti kysyy itseltään, onnistunkohan tai saanko minä koskaan töitä, Konttila kuvaa.

Yritystoimeksiannoissa on kuunneltava tarkkaan, mitä halutaan

Kulttuurimuotoilulla voidaan vaikuttaa siihen, miten ihmiset toimivat työpaikoilla.

– Eräällä työpaikalla oli huono ilmapiiri. Ihmiset eivät noudattaneet sääntöjä ja osa koki, että käyttäydyttiin itsekkääksi. Kävimme yhdessä yrityksen arvot läpi ja olin tilanteen keskellä aukaisemassa asioita, tukemassa kommunikointia, niin esimiehiä kuin alaisia.

Kun yksi asia johtaa toiseen

Aina selkeää tavoitetta ei alussa ole.

Eräässä tapauksessa yrityksen omistaja ja äitihahmo tapasi Konttilan ja otti hetken päästä yhteyttä, koska tunsi haluavansa muutosta. Samaan aikaan, kun yrittäjän oma tie ei vielä ollut selvinnyt, Konttila valmensi yrityksen hyvinkin sitoutunutta henkilökuntaa kasvun tielle.

Omistaja päätyi omien ajatusten kirkastumisen myötä lopulta irtaantumaan yrityksestään ja perustamaan myöhemmin uuden yrityksen. Kun omistajanvaihdos lopulta tapahtui, yritys jatkoi kasvupolulla ja sai uutta vauhtia. Entinen omistaja tekee edelleen yhteistyötä vanhan yrityksensä kanssa. Konttila tuki prosessissa niin vanhaa kuin uutta omistajaa ja henkilökuntaa.

Valmennusprosessit rakentuvat aina yksilöllisesti

Konttila on kehittänyt oman valmennusmenetelmänsä. Aluksi keskitytään perusasioihin. Mentaalinen peruskunto on paneutumista siihen, miten psyyke ja fysiikka ovat sidoksissa toisiinsa. Mitä lepo, ruoka ja palautuminen merkitsevät. Miten lihasjännitys vaikuttaa ajatteluun ja ajattelu lihasjännitykseen.

Tekniikkavaiheessa mietitään minuutta ja tavoitteiden sanoittamista aivoille oikein. Psyykkistä voimaa kasvatetaan parantamalla keskittymiskykyä ja asennetta. Vasta näiden peruspalikoiden jälkeen edetään esimerkiksi kilpailustrategioihin.

Tapaamisia on noin kerran kuussa, ja niiden välissä valmennettavat saavat välitehtäviä.

– Urheilijoiden kanssa tavoite on, että kun kisat tulee, maaperä on möyhitty ja ravittu niin, että tuli tulokseksi mitä tahansa, urheilija osaa käsitellä tilannetta ja analysoida sitä.

Nykyään Konttila tekee töistään seitsemänkymmentä prosenttia muiden kuin urheilijoiden kanssa.

Valmentaja tökkii lempeästi eteenpäin

Valmennusta Konttila kuvaa yhteisenä matkana, ihmisenä kasvamisena. Mentaalivalmentaja herättää ajattelemaan toisella tavalla ja tuo valmennettavalleen objektiivisen peilauspinnan.

– Prosessi on hyvin lempeä, Konttila sanoo.

– Ruotsalaisesti katsotaan aina auton tuulilasista eteenpäin, ei peräpeiliin. Ongelmat käännetään myönteisiksi voimavaroiksi.

Vaikka valmennuksessa keskitytään positiivisen vahvistamiseen, Konttilan mukaan on hyvä, jos prosessi tuntuu välillä epämiellyttävältä.

– Se on myönteinen merkki.

Pidä mieli kirkkaana

Mitä koronaepidemiassa toimimiseen tulee, Konttilan ohjeet ovat seuraavat:

– Pidetään mieli valoisana, havahdutaan omiin ajatuksiin. Tällä hetkellä meillä tapahtuu paljon mielessä. Pelko on luonnollista, mutta ei anneta pelon johtaa toimintaa. Kannattaa suhtautua tilanteeseen vastuullisesti ja huolella.

– Jos haluat ruokkia elimistön vastustuskykyä, laita kirkkaita värejä päälle ja huomaa, että kevät tulee.

– Erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota, mitä julkisesti puhuu, koska se vahvistuu.