24.6.2019 klo 10:46
Uutinen

Kajaanin kaupunki ottaa käyttöön yrityspalvelusetelin

Kajaanin kaupunki on varannut setelikokeiluun 50 000 vuodelle 2019.

Yrityspalvelusetelillä tuetaan mm. kajaanilaisten pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä ja omistajanvaihdoksia. Seteli täydentää muita julkisrahoitteisia asiantuntijapalveluita, kuten ELY-keskuksen palveluja. Seteli on nopea ja ketterä instrumentti kajaanilaisten pk-yritysten tarpeisiin.

Setelin suuruus on joko 1 500 tai 3 000 euroa (alv 0 %) ja ne oikeuttavat 1 875 tai 3 750 euron palvelun hankintaan. Palveluntuottaja laskuttaa kaupungilta hyväksytyn setelin määrän sekä asiakasyritykseltä 20 % omavastuun sekä arvonlisäveron. Kaupunki pitää yllä palveluntuottajiksi hakeutuneiden yritysten rekisteriä. Palvelutuottajan tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset Luottava kumppani-ohjelman kriteerit ja kuulua Luotettava kumppani-rekisteriin (www.tilaajavastuu.fi). Asiakasyrityksillä on valinnanvapaus valita hyväksytyistä palveluntuottajista itselleen sopiva. Asiakasyritys ja palveluntuottaja ovat sen jälkeen sopimussuhteessa toisiinsa, kaupunki ei ole sopimuskumppani.

Palveluntuottaja on yritys, joka tuottaa setelillä haettavan palvelun. Palveluntuottajat voivat hakeutua palveluntuottajiksi sähköisesti osoitteessa: http://www.kajaani.fi/fi/palveluopas/elinkeinot-ja-yrittaminen

Asiakasyritys hakee seteliä sähköisesti osoitteessa: http://www.kajaani.fi/fi/palveluopas/elinkeinot-ja-yrittaminen

Yrityspalveluseteli on tarkoitettu Kajaanissa toimiville yrityksille, joilla on y-tunnus. Yrityksen kotipaikan tulee olla Kajaanissa tai yrityksellä tulee olla kiinteä toimipiste kaupungissa.

Kajaanin kaupunki järjestää myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana setelin hausta infotilaisuuden sekä palveluntuottajille että asiakasyrityksille.

Ohjekirjassa on määritelty Kajaanin kaupungin elinkeinoyksikön yrityspalvelusetelin käyttöön liittyvät ohjeet sekä yrityspalvelusetelintuottajien ja asiakasyrityksen hyväksymiskriteerit.

Lisätietoja yritysneuvoja Seppo Räisänen, p. 044 7100 115 seppo.raisanen@kajaani.fi

PDF iconpalveluseteliohje_kh_18062019.pdf

PDF icontiedote_yrityspalvelusetelin_kayttoonotosta.pdf