8.3.2017 klo 15:31
Uutinen

Kannanotto korumuotoilun pääaineen puolesta

Päijät-Hämeen Yrittäjät ja Hämeen kauppakamari vetoavat, että Lahden ammattikorkeakoulun johto ottaa korumuotoilun pääaineen lopettamispäätöksen uudelleen tarkasteltavaksi. Huolimatta siitä, että Lahden ammattikorkeakoulun hallitus on päättänyt toteuttaa puetun muotoilun osana teollisen muotoilun pääainetta, pidämme korumuotoilun lopettamispäätöstä elinkeinoelämän ja aluekehityksen kannalta edelleen virheenä.

Muoti- ja vaatesuunnittelulla sekä korumuotoilulla on alueen historiassa pitkät perinteet. Tyypillisesti moni korumuotoilualan opiskelija työllistyy yrittäjänä ja on myös jäänyt rikastuttamaan paikallista luovan alan yrittäjyyttä.

Moniulotteisen muotoiluosaamisen kaventaminen ei ole Lahden ammattikorkeakoulun oman strategian mukaista. Sen yhtenä painoalana on muotoilu, ja yrittäjyys mainitaan koulun profiilina. Nykyisen pääomistajan Lahden kaupungin kilpailukykystrategian tavoitteet joutuvat myös erikoiseen valoon. Kaupunkiseutu haluaa erottautua muotoilukeskittymänä, jossa osaamis-, innovaatio- ja yrittäjyysekosysteemi pohjautuu edelleen mm. muotoilun osaamiseen.

Vaikka korumuotoilun opintolinja on opiskelijamäärältään pieni, sillä on valtakunnallisesti tarkasteltuna vahva maine ja merkittävä rooli osana Lahden ammattikorkeakoulun muotoiluosaamista. Pienenkin opintolinjan arvo voi olla merkitykseltään ja kerrannaisvaikutuksiltaan kokoaan suurempi. Taloudellista vaikutusta ei voi tarkastella pelkästään suorien työllistymislukujen tai koulutuksesta aiheutuvien kustannusten valossa. Sekä ammattikorkeakoulun että kaupungin strategian ekosysteemiajattelun mukaisesti osat ruokkivat kokonaisuutta.

Yhtenä perusteena lopettamispäätökselle on pidetty kyseisten alojen koulutuspaikkojen valtakunnallista määrää ja oppilaitosten välistä kilpailua. Kyseenalaistamme vahvasti viestin, jonka Lahden ammattikorkeakoulu ja alueemme lähettää, kun omista erityisosaamisaloista luovutaan vain sen vuoksi, että kyseisten alojen koulutusta tarjotaan muuallakin. Eikö päinvastoin Muotoiluinstituutin valtakunnallisesti tunnustetun koulutuksen tulisi kasvaa ja muiden vähetä? Älkäämme toistako virhettä, joka Taideinstituutin ja musiikkiteatterikoulutuksen lopetuksessa tehtiin muiden alueiden hyväksi.

Koulutustarjonnan laaja-alaisuus on Lahden alueen yritysten kilpailukyvyn kannalta merkittävä tekijä ja opintojen valinnanmahdollisuuksien supistaminen on suuntana väärä. Sekä alueen vetovoiman että omien nuorten puolesta on olennaista, että seudulla on mahdollisuus valita oma koulutusalansa kattavasta tarjonnasta.

Vasta vuosi sitten allekirjoitimme Lahden ammattikorkeakoulun kumppaneina kasvumallisopimuksen, jonka yhtenä lupauksena ”Lahden muotoiluosaamisen keskittymä luo merkittävän ja skaalattavan toimintamallin ja palvelutarjooman eri toimialoille”.

Elinkeinoelämän toimijoina toivomme, että päätösten vaikutusarviointia toteutetaan sidosryhmiä ennakkoon hyvissä ajoin kuunnellen.

Lahdessa 8.3.2017

Outi Hongisto Jussi Eerikäinen
Päijät-Hämeen Yrittäjät Hämeen kauppakamari