26.11.2020 klo 09:10
Uutinen

Kannanotto: Palveluseteli otettava käyttöön sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymissä ja kunnissa

Uudenmaan Yrittäjät vaatii, että kuntayhtymät ja kunnat ryhtyvät viivyttelemättä valmistelemaan palvelusetelin käyttöönoton merkittävää laajentamista alueen sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa.

Uudenmaan Yrittäjien syyskokous 25.11.2020 hyväksyi kannanoton palvelusetelin käytön puolesta sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa.

Kannanotto: Palveluseteli otettava käyttöön sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymissä ja kunnissa

Uudenmaan Yrittäjät vaatii, että kuntayhtymät ja kunnat ryhtyvät viivyttelemättä valmistelemaan palvelusetelin käyttöönoton merkittävää laajentamista alueen sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa.

Palvelusetelit lisäävät merkittävästi asukkaiden vaihtoehtoja ja valinnanvapautta. Hyvin toimiessaan palvelusetelijärjestelmä on omiaan tuomaan huomattavaa säästöä ja joustoa julkisen palveluntarjoajan palveluihin ja parantamaan alan kehittämisekosysteemiä. Suomen Yrittäjien tekemässä selvityksessä (2015) on todettu palvelusetelin säästävän kustannuksissa noin 20 prosenttia.

Uudenmaan Yrittäjät on huolissaan, että Uudellamaalla, kuten muuallakin Suomessa, palvelusetelin käyttö ja ja käytön kokeilut ovat hiipumassa, vaikka asiakkaat ovat niihin olleet tyytyväisiä.

Pienet yritykset mukaan ja huomio oikeisiin asioihin

Suomessa on noin 18 200 sosiaali- ja terveydenhuollon yritystä (2018). Alalla toimii muutamia suuria yrityksiä, jotka käyvät pääsääntöisesti keskustelua julkisten toimijoiden kanssa palveluiden tuottamisesta. Näin tapahtuu myös monella paikkakunnalla Uudenmaan Yrittäjien alueella. Pienillä soteyrityksillä ei läheskään aina ole käytännössä keinoja päästä tarjoamaan omia palveluita julkiselle sektorille.

Uudenmaan Yrittäjät muistuttaa, että toimivassa palvelusetelijärjestelmässä edellytyksenä on, että sen tarkoitus ymmärretään asiakashyödyn kautta. Tarvitaan osaava ostaja ja toimivat markkinat, joilla on riittävä määrä eri vahvuuksilla toimivia yrityksiä.

Keskeisiä asioita palvelusetelijärjestelmän valmistelussa ovat:

  • strateginen päätös ottaa käyttöön palvelusetelit
  • niiden palveluiden määrittäminen, mihin palveluseteliä kannattaa hyödyntää
  • vuoropuhelu ja yhteistyö yrittäjien kanssa
  • oman tuotannon läpinäkyvä kustannuslaskenta ja sen avulla palvelusetelien arvon määrittäminen
  • henkilöstön sitouttaminen
  • jatkuva arviointi ja kehittäminen

Jos palvelusetelillä pyritään ainoastaan painamaan hinnat huomattavasti kunnan järjestämiskustannusten alapuolelle, ei palvelusetelin toimintamekanismia ole ymmärretty riittävästi. Laadusta kiinni pitäminen maksaa. Osaavilla yrityksillä ei synny riittävää motivaatiota osallistua palvelujen tarjoamiseen polkuhinnoilla.

Uudenmaan Yrittäjät vaatii, että kuntayhtymät ja kunnat lähtevät välittömästi luomaan tilannekuvaa ja sitä myötä kuntalaisia ja yrityksiä niin laadullisesti kuin kustannuksiltaan paremmin palvelevaa palveluseteliratkaisua yhdessä palvelutarjoajien, myös pienempien yritysten kanssa.

Yrittäjäjärjestöt ovat valmiita olemaan tässä työssä mukana.