19.3.2024 klo 16:34
Uutinen

KANNANOTTO: Someron Lukion kehittäminen kaipaa konkreettisia ja rohkeita tekoja valtuustoaloitteiden tueksi

Viime vuoden aikana on tehty useampi valtuustoaloite, jotka koskevat lukio-opetuksen kehittämistä luonnonvara-alan, yrittäjyys ja jopa maanpuolustuksen näkökulmasta. On ilahduttavaa, että nämä tärkeät aiheet ovat nostettu esiin, sillä ne ovat olennainen osa nykyaikaista koulutusta ja valmistavat oppilaita tulevaisuuteen. 

Olemme syvästi huolestuneita siitä, että lukion kehittäminen nähdään ongelmallisena eikä se saa tarpeeksi tukea valtuustoaloitteista huolimatta valmistelevalta taholta.

Teksti jatkuu kuvan alla.

Me Someron yrittäjäyhdistyksenä olemme erittäin vakuuttuneita siitä, että nuoret ovat keskeinen voimavara alueen elinvoiman kehittämisessä monin tavoin. He tuovat mukanaan uusia ideoita, energiaa ja näkökulmia, jotka voivat innostaa ja luoda uusia mahdollisuuksia alueen kehitykselle. Nuorten koulutustaso ja osaaminen vaikuttavat suoraan alueen kilpailukykyyn ja vetovoimaisuuteen. Lisäksi nuoret ovat tulevaisuuden ja tämän hetken työvoimaa somerolaisissa yrityksissä niin talvella kuin kesällä, ja heidän koulutukseensa ja hyvinvointiinsa panostaminen luo vakaan pohjan alueen pitkän aikavälin kehitykselle. Nuorten aktiivinen osallistuminen yhteisönsä toimintaan ja päätöksentekoon vahvistaa paikallisyhteisöjen demokraattista osallisuutta ja kestävää kehitystä. 

Nuorten lukiolaisten merkitys on korvaamaton elinvoiman kehittymisessä ja ylläpitämisessä. On ensiarvoisen tärkeää, että lukion opetus on houkuttelevaa, erilaista ja tarjoaa nuorille eväitä tulevaisuuden haasteisiin.  Kaikki Suomen kaupungit ovat sen totuuden edessä, että syntyvyys laskee ja alakoulujen kaventuessa muuttuu koulurakenne, joten lukion näivettyessä menetämme kaupungista hyvin varhaisessa vaiheessa ikäluokkia, mikä heikentää alueen elinvoimaa ja vetovoimaa entisestään. 

Me emme voi piiloutua kaikissa tilanteissa rahan taakse, meidän on kyettävä olemaan rohkeita jopa pelaamaan toisinaan riskillä.

Kiitämme sivistystoimea siitä, että aloitteita on asetettu uudelleen valmisteluun. Lukion kehittäminen ja valtuustoaloitteiden toteuttaminen on erittäin tärkeää. Nuorten tulevaisuus ja alueen elinvoima ovat panoksenne arvoisia.

Someron yrittäjät