19.12.2017 klo 09:56
Uutinen

Kannanotto: Tavoitteeksi seudullinen elinkeinopolitiikka

Lahden seudun kunnat ovat päättäneet tehdä selvityksen elinkeinotoimen järjestämisestä ja rahoittamisesta vuoden 2018 aikana. Selvityksessä on määrä tarkastella elinkeinotoimen, matkailun edistämisen ja maakunnan markkinoinnin kokonaisuutta. Pyrkimyksenä on ottaa huomioon LUT/Lamk-korkeakoulujärjestelyn ja vuoden 2020 alusta toteutuvan maakuntauudistuksen vaikutukset.

Muun muassa Lahden kaupunki on ilmaissut tavoitteekseen, että kuntien tiivis yhteistyö ja toimintojen yhteinen organisointi jatkuvat maakunnan elinkeinotoimessa, matkailun edistämisessä ja markkinoinnissa myös vuoden 2018 jälkeen.

Vuosien ajan Lahden alueen elinkeinokehittämisen ydintoimijana on ollut Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, jossa kuntayhteistyö on ratkaistu yhtiömuotoisella rakenteella. Palvelujen piirissä oleva alue on vaihdellut vuosien aikana supistuen viime vuosina Lahteen, Orimattilaan ja Hollolaan.

Uutta elinkeinotoimen ja matkailun kehittämisen järjestämisratkaisua pohdittaessa yrittäjäjärjestö haluaa kuntien asettavan tavoitteekseen nykyistä laajemman yhteistyön – parhaimmillaan maakunnan laajuisena.

Lähtökohtana ei tulisi olla kuntakohtainen eikä pelkästään Lahden kaupungin varaan jäävä rakennetarkastelu, vaan asiakkaiden, yritysten ja alueen elinvoimaa parhaiten palveleva kehittämisnäkökulma ja palvelutarjonta. Yritysten kannalta hyvin toimivia palveluja ei tule itsetarkoituksellisesti muuttaa.

Kuntien elinvoiman edistämiseen kohdennettavissa olevat resurssit on yhdistettävä toimimaan alueen parhaaksi. Aluekokonaisuutta ei palvelisi tilanne, jossa yksittäiset kunnat jäisivät rahoittamaan yrityspalveluja, aluemarkkinointia, sijoittumispalvelua ja kehittämishankkeita kukin tahoillaan. Tällöin hukataan resursseja ja hoidetaan päällekkäisiä tehtäviä sekä pahimmassa tapauksessa kilpaillaan toisiaan vastaan alueelle sijoittuvista yrityksistä.

Maakunnan yritykset tarkastelevat aluetta kokonaisuutena ja toimivat verkostossa vailla kuntarajoja. Tätä kokonaisvaltaista ajattelua tulee noudattaa myös elinkeinopolitiikan järjestelyissä.

Lisätietoja:
Tiina Wangel, puheenjohtaja, Päijät-Hämeen Yrittäjät, puh. 0400 487 992
Outi Hongisto, toimitusjohtaja, Päijät-Hämeen Yrittäjät, puh. 050 597 8802