27.9.2023 klo 21:36
Uutinen

Kannanotto: Työllisyyspalvelujen uudistamisessa on ainutlaatuinen mahdollisuus myös toimintatapojen uudistamiseen

Vastuu työllisyyspalveluista on vuoden 2025 alussa siirtymässä valtiolta kunnille. Nyt on oikea aika katsoa avoimesti tulevaisuuteen. Voidaan varmasti arvioida, että nykyinen työvoimatoimistomalli ei kaikissa tapauksissa ole onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla. Tälläkin hetkellä (elokuu 2023) meillä on työttömiä 249 500 ja samanaikaisesti avoimia työpaikkoja 114 400. Työn ja tekijän kohtaamisesta vaaditaan uusia innovatiivisia toimintatapoja.

Uudistuksen tavoitteena on edistää työntekijöiden nopeaa työllistymistä. Yrittäjät ovat huolissaan siitä, että oikeasuuntaiset pyrkimykset johtavat vain hallinnon uudistumiseen, mutta samalla fokus asiakkaan suuntaan katoaa. Esimerkiksi viime viikkoina on enemmän keskusteltu eri työllisyysalojen rajoista kuin varsinaisesta palvelujen uudistamisesta. Mikäli mieluummin taistellaan jokaisesta kiinteistöstä sen sijaan, että keskustellaan huippuosaajien rekrytoinnista uuteen työvoimapalveluun, ollaan hakoteillä.

Uudistus tehtiin sitä varten, että aikaisemmin erillään ollut kuntien elinkeinopolitiikka ja valtion hallinnoimat työvoimatoimistot/työvoimapolitiikka yhdistettäisiin yhden vastuutahon alle. Ilman aitoja työpaikkoja työttömyys ei alene, vaikka kuinka keskusteltaisiin työttömien kanssa ja sparrattaisiin uusista mahdollisuuksista. Siksi nyt ei voida keskittyä vain työttömiin, vaan erityisesti uusien kannattavien työpaikkojen luomiseen. Palvelut on oltava kunnossa myös työnantajien suuntaan.

Kunnille siirtyy vuoden 2025 alussa arviolta 4300 henkilötyövuotta valtion työvoimatoimistoista. Joidenkin arvioiden mukaan osa kyseisistä työntekijöistä haluaa siirtyä muihin tehtäviin ja se osaltaan antaa mahdollisuuksia miettiä asioita uudesta näkökulmasta. Mielestämme jokaisen ”uuden työvoimapalvelun” työntekijän kanssa on tärkeä käydä muutosneuvottelut ja katsoa, miten motivoituneita henkilöt ovat uudistumaan.

Totta kai uudessakin työvoimapalveluissa on viranomaistehtäviä, jotka pitää hoitaa tarkasti lakien ja asetusten mukaan. Nyt kuitenkin maan uusi hallitus on ilmoittanut, että se haluaa vähentää työvoimahallinnon byrokratiaa eli luoda kevyemmän Pohjoismaisen työvoimapalvelun mallin. Se onkin järkevää. Varmasti opiskelijan ja pitkäaikaistyöttömän palveluprosessi onkin hyvin erilainen.

Me suosittelemme, että kaikkea uuden työvoimapalvelun tehtäviä ei laiteta hallinnon sisälle. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse, vaan yhdessä muiden osaajien kanssa. Esimerkiksi Yrittäjäjärjestöllä on aivan mainio omistajanvaihdospalvelu. Suomen Uusyrityskeskukset ovat erikoistuneet aloittavan yrittäjän palveluun. Start Up Refugeesilla on erittäin tuloksellinen malli maahanmuuttajien rekrytoinnissa suomalaiseen työelämään.

Yksityiset työnvälitykseen erikoistuneet yritykset kannattaa ottaa myös eturintamaan palveluja uudistettaessa. Näkisimme mielellämme, että Etelä-Pohjanmaalla voitaisiin ensi vuoden aikana kilpailuttaa osa työvoimapalveluiden palveluista. Uudenlaiset työvoimapalveluiden ideat ovat meilläkin tarpeen.

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry