4.5.2018 klo 12:52
Uutinen

Kannanottomme paikallislehteen 26.04.2018

Kaupunki jyrää pienyrittäjät?

Kuntalaki sanoo, että kunnan tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa. Kuntalaki määrittelee tällöin raamit, joiden mukaan on toimittava. Miten toteutus tapahtuu, jää kunnan vastuulle.

Elinvoima luo hyvinvointia ja yrittäjyys luo elinvoimaa. Tämän vuoksi yrittäjyys on Imatran kantava voima. Kukapa viihtyisi kaupungissa, jossa ei olisi tarjolla liikkeitä ja palveluita? Alueemme pienimmät, 1-9 henkeä työllistävät mikroyritykset sekä hieman suuremmat, 10-49 henkilön pienyritykset ovat vahvoja elinvoiman tuojia. Tämä pienyrittäjyys tuo verovaroja, työtä ja hyvinvointia. Yrittäjyydessä luodaan mahdollisuuksia antamalla oma panos yhteiseen käyttöön. Huomataanko tämä panos nyt kaupungin taholta täysimääräisesti?

Kaupungin kannalta on merkityksellistä luoda mahdollisuuksia yrittäjyyteen. Miten tämä on huomioitu, etenkin mikroyrittäjien osalta? Imatra ei ole ainoa paikkakunta, jossa nämä kysymykset ovat ajankohtaisia. Jatkuvat muutokset ovat kenties tahattomasti jättäneet pienyrittäjyyden vaikuttavuuden lapsipuolen asemaan. Jokainen, pienikin hankintapäätös on oman kaupungin mikro- ja pienyrittäjälle merkityksellinen. Kiristyvä kilpailu voi jyrätä pienemmän ja antaa tuottamisen suurempien toimijoiden tuotettavaksi! Tällöin verotulot voivat valua kaupungin ulkopuolelle, saavuttamattomiin.

On aika luoda mahdollisuuksia yrittäjyydelle uudistamalla prosesseja ja luomalla vahva yhteistyömalli. Kaupungin hankintojen tulee olla huolellisesti yritysvaikutusten kautta harkittuja.

Yritysvaikutusten arviointia varten on perustettu elinkeinopoliittinen työryhmä (ELPO), jolta kaupungin tulee pyytää valmisteluvaiheessa lausuntoja asioista, jotka voivat vaikuttaa paikallisiin yrityksiin.

Kehitysyhtiön rooli on tärkeä yrittäjille. Nämä paikalliset resurssit on säilytettävä. On luotava uskoa yrittämiseen! Oman alueen yrittäjyyden vahvuus on yhteistyö eri toimijoiden välillä. Yrittäjäyhdistys on ollut aina valmis aktiiviseen vuoropuheluun kaikkien sidosryhmien kanssa.

Imatra on puheissa esiintynyt yrittäjäystävällisenä, edistyksellisenä ja kehittyvänä kaupunkina. Luodaan yhdessä kokoaan suurempi Imatra, ei vain puheissa, vaan osoitetaan se teoilla todeksi. Yrittäjyys pitää kaupungin käynnissä!

Imatran Seudun Yrittäjät ry.

Lilla Saaristo, puheenjohtaja

Jukka Vilhunen, ELPO-työryhmän puheenjohtaja