21.8.2018 klo 12:39
Uutinen

Kansanedustajavierailulla Markku Eestilä: ”Kilpailu osaajista kiristyy”

Kansanedustaja Markku Eestilä oli perjantaina 17. elokuuta Kuopion Yrittäjien vieraana. Teemana oli osaavan työvoiman saatavuus. Vierailun aikana keskusteltiin paitsi rekrytoinnin haasteista ja niiden ratkaisukeinoista myös onnistumisista.

Päivän ohjelmassa olivat yritysvierailut Call To Actionille ja PetterSteelille, lounas Isä Camillossa sekä tutustuminen TE-palveluiden Messiin Apajassa. Vierailua emännöivät Kuopion Yrittäjien puheenjohtaja Sirpa Karppi ja toiminnanjohtaja Kirsi Sisso-Litmanen.

Osaavan työvoiman löytäminen on vaikeaa useilla aloilla myös Pohjois-Savossa. Joillakin aloilla tilanne on niin tukala, että työntekijöitä haetaan ulkomaita myöten. Keskusteluissa todettiin, että työvoimapulan ja rekrytointivaikeuksien taustalla on useita syitä eikä niiden ratkaisemiseksi ole yhtä ainoaa keinoa. Tarvitaan rohkeutta uudistua sekä halua tehdä yhteistyötä yli toimiala-, kunta- ja maakuntarajojen.

Täsmäosaajia yrityksiin

Haasteita rekrytointiin on tuonut esimerkiksi se, että koulutusten sisällöt eivät kaikilta osin kohtaa yritysten osaamistarpeita. Vaikka sinällään koulutettuja ja päteviä tekijöitä löytyisikin, yritys joutuu usein järjestämään heille vielä täsmäkoulutusta.

Parannuksia tähän toivotaan muun muassa ammatillisen koulutuksen reformista. Koulutus siirtyy työpaikoille, mikä avaa yrityksille mahdollisuuksia kouluttaa tekijöitä juuri omiin tarpeisiinsa. Toisaalta tämä vaatii yrityksiltä paljon resursseja, mihin Eestilän mukaan on kiinnitettävä huomiota myös päätöksenteossa.

Ravintolamestareiden toimitusjohtaja Eeva Mertanen kiitteli yhteistyötä paikallisten oppilaitosten kanssa. Ravintolamestarit on esimerkiksi työssäoppimisen kautta löytänyt paljon hyviä ja osaavia tyyppejä, jotka ovat jääneet yrityksen ravintoloihin töihin opintojen päätyttyä.

Päivän aikana sivuttiin myös työntekijöiden hyvinvointiin sekä työpaikan avoimuuteen ja luottamukseen liittyvien asioiden merkitystä rekrytoinnissa. Kun sana työnhakijoiden keskuudessa kiirii, näistä asioista voi tulla yritykselle rekrytointimaailmassa aitoja kilpailutekijöitä. Niin ikään yrittäjiä muistutettiin pitämään huolta itsestään.

Alueen vetovoimaisuus säilytettävä

Useissa keskusteluissa nousi esille Pohjois-Savon alueen vetovoimaisuus. Yritysten sijoittumisen kannalta keskeistä on, että alueella on osaavaa työvoimaa. Osaajat puolestaan tulevat tänne työn perässä helpommin, kun alue on asuinympäristönäkin houkutteleva.

Koko maakunnan houkuttelevuuden kannalta tärkeänä seikkana pidettiin saavutettavuutta. Tätä parantaisi entisestään esimerkiksi nopea kolmen tunnin ratayhteys, jota on lähtenyt tavoittelemaan koko Itä-Suomi yhdessä.

– On turha kilpailla maakunnan tai Itä-Suomen sisällä, vaan meidän kannattaa pitää ääntä itsestämme yhtenä porukkana, Eestilä muistutti.

Liikennejaoston puheenjohtajana toimiva Eestilä on sitä mieltä, että valtion on kyettävä luomaan kaikille alueille tasavertaiset mahdollisuudet. Pitkäjänteistä kehitystyötä tukisi investointien tekeminen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaan.

– Isot investoinnit ohjaavat kehitystä sinne, missä niitä tehdään. Muitten alueitten hankkeita ei kuitenkaan ole syytä jarruttaa.

Eestilän mukaan moni asia tähtää lopulta siihen, että ihmisillä on työtä. Hän kannustaa katsomaan asioita laajemmin; esimerkiksi koulutusta ja liikennettä koskevat ratkaisut ovat vain osa kokonaisuutta.

Vähälle huomiolle ovat jääneet muun muassa puolisotyöpaikat, jotka uhkaavat vähentyä joiltakin alueilta muun muassa terveydenhuollon uudistusten myötä. Pohjois-Savon houkuttelevuuden näkökulmasta on pidettävä huoli siitä, että tasapaino säilyy ja työpaikkoja riittää.

Liverekrytointia Messissä

Vierailupäivä päättyi TE-palveluiden Messiin. Kyseessä on uudentyyppinen rekrytointipalvelu, joka auttaa yrityksiä löytämään oikeat osaajat tehokkaasti. Palvelun on kehittänyt joukko Pohjois-Savon TE-toimiston työntekijöitä.

Messi järjestää rekrytilaisuuksia, joita kuka tahansa voi katsoa suorina lähetyksinä MessiLive.fi-palvelussa. Tilaisuuksissa haastatellaan yrityksen edustajia, mukana on yleensä myös työntekijöitä. Yleisöksi kutsutaan Pohjois-Savon TE-toimiston työnhakijoita, kysymyksiä lähetyksen aikana voi esittää myös chatin välityksellä.

Pohjois-Savon TE-toimiston johtaja Soile Lahden mukaan Messi on hyväksi ja tarpeelliseksi koettu palvelu, jonka kautta on rekrytoitu niin hitsaajia kuin tutkijoitakin. Äskettäin Messi avasi toisen toimipisteen Iisalmeen.

Onnistumisesta kertoo sekin, että konsepti on voittanut Tuottava idea -kilpailun Itä- ja Pohjois-Suomen sarjan. Myös Eestilä piti Messin konseptia erinomaisena.

Messissä mukana oli myös Anssi Kuikka Kuopion kaupungin työllistämisen yksiköstä. Hän kertoi alueellisesta työllisyyskokeilusta, jossa kaikki yhtäjaksoisesti yli 12 kuukautta työttöminä olleet ovat siirtyneet kaupungin vastuulle. Työttömiä on yritetty ohjat kiinni työhön tai tarvittaessa muiden tukipalveluiden piiriin. Hanke kestää vuoden loppuun, mutta toiveissa on saada jatkoa.

Teksti ja kuvat: Pauliina Rahunen