Kanta-Hämeelle hyvä edustus Suomen Yrittäjien valiokunnissa ja verkostoissa kaudelle 2022–2023

Suomen Yrittäjien valiokunnat ja verkostojen johtoryhmät ovat näköalapaikkoja suomalaiseen elinkeinoelämään. Hämeen Yrittäjät onnittelee kaikkia valittuja sekä kiittää kaikkia tehtäviin hakeutuneita.

– Aivan upeaa saada hämäläistä huippuosaamista valtakunnan kärkipaikoille. Tämä lisää hämäläisen äänen kuuluvutta valtakunnan vaikuttamistyössä, iloitsee Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Juha Haukka

Valiokuntiin ja verkostojen johtoryhmiin oli avoin haku Yrittäjien jäsenten keskuudessa. Valiokuntien ja verkostojen johtoryhmien toimikausi on kaksi kalenterivuotta, eli jäsenet valittiin kaudeksi 2022–2023. Työmarkkinavaltuuskunnasta vaihtuu vuosittain puolet jäsenistä. 

Suomen Yrittäjien valiokuntiin valitut Hämeen Yrittäjien edustajat

Elinkeinopolitiikan valiokunta: Tapio Vekka, Frank & Vekka Oy
Järjestövaliokunta: Kalevi Lauronen, Yrityskumppani Kalevi Lauronen
Liikenne- ja logistiikkavaliokunta: Risto Pekola, Pekolan Liikenne
Rakentamisen valiokunta: Nina Ranimaa, Arvikiinteistöt Tawastia Oy
Ruokavaliokunta: Jyrki Leppälä, Transfarm Oy

Suomen Yrittäjien verkostojen johtoryhmiin valitut

Nuorten Yrittäjien verkoston johtoryhmä: Emma Iivonen, ES Palvelut / Suomen Yrittäjäturva Oy
Yksinyrittäjäverkoston johtoryhmä: Petra Pulkkinen, Opineo Oy

Hämeen Yrittäjien edunvalvonnan valiokuntavalinnat

Hämeen Yrittäjien hallitus valitsi 15.12. kokouksessaan edunvalvonnan valiokunnan jäsenet kaudelle 2022–2023. Edunvalvonnan valiokunta linjaa vaikuttamistyön päälinjoja ja tukee toimistoa lausuntopyyntöjen valmistelussa.

Valitut henkilöt
Valiokunnan puheenjohtaja: Teuvo Zetterman, senioriyrittäjä (Majan Herrat Oy), Loppi
Valiokunnan varapuheenjohtaja: Satu Järvinen, Optikko Kirkassilmä Oy

Jäsenet
Heikki Aumo, Lystimäen Oy ja Oy Risk Consult Ab
Martti J. Kangas, Moors Ltd. Oy
Arto Kaukonen, Fondarest Oy
Samu Lescelius, Iloranta Oy
Antti Mikkola, Mikkolan Suoramyynti
Marjut Ounila, Tmi Ekomatkat M.O.
Sanna Pesula, Trans Farm Oy
Erkki Taskinen, Yritysvoimala Oy
Tapio Vekka, Fran&Vekka Oy

Suomen Yrittäjien valiokunnat ja verkostot

Valiokunnissa vaikutetaan Suomen Yrittäjien linjauksiin ja tuoda esille ehdotuksia asioista, joita yrittäjäjärjestön pitäisi ottaa esille ja muuttaa. Valiokuntiin valitaan yrittäjiä, joilla on vahva oman alansa osaaminen jostakin näkökulmasta. Lisäksi valiokuntien käytössä ovat Suomen Yrittäjien omat asiantuntijat. Tavoitteena on parantaa pienten ja keskisuurten yritysten arkea. Kuhunkin valiokuntaan ja verkostojen johtoryhmään kuuluu kerrallaan enintään 12 henkilöä puheenjohtaja mukaan lukien

Verkostojen johtoryhmissä pääsee puolestaan kehittämään järjestön tekemistä ja ideoimaan uutta sisältöä jäsenten tarpeisiin. Verkostot ovat oiva vaikuttamisen paikka sekä keino tuoda oman alan ja alueen näkemystä järjestön toimintaan.

Työmarkkinavaltuuskunta on säännöissä määrätty valtuuskunta, jonka tehtävänä on seurata työehtosopimuspoliittista sekä työlainsäädännön kehitystä, osallistua ja vaikuttaa lainsäädännön ja muiden työmarkkinoihin vaikuttavien toimenpiteiden valmisteluun sekä valmistella keskusliiton hallitukselle työmarkkinapoliittisia kannanottoja, lausuntoja ja aloitteita.