Nuorten Yrityspolku-kehittämisohjelman aikana Kanta-Hämeen yrittäjyyskasvatusta on kehitetty seudullisilla työpajoilla. Kuva keväältä 2023 Forssasta.

Kanta-Hämeeseen maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Kanta-Hämeeseen laaditaan yrittäjyyskasvatussuunnitelmaa, joka vahvistaa alueemme lasten ja nuorten tulevaisuususkoa ja varmistaa heille hyvät lähtökohdat tulevaisuuden työelämäkentällä. Päämääränä on saada yrittäjyys- ja työelämäkasvatus näkyväksi osaksi alueen elinvoimastrategioita sekä varmistaa jokaisen lapsen ja nuoren pääsy yrittäjyyskasvatuksen piiriin.

– Strategian tarkoituksena ei ole kattaa kaikkea yrittäjyyskasvatustoiminta alueellamme, vaan viitoittaa tavoitteita ja suositeltuja toimenpiteitä, Meiju Honkavuori Hämeen Yrittäjistä kertoo.

Honkavuori toimii Nuorten Yrityspolku-ohjelman asiantuntijana ja valmistelee kyseistä strategiaa. Hän muistuttaa, että velvollisuus toteuttaa yrittäjyyskasvatusta läpileikkaavasti koulutuksessa tulee opetussuunnitelmasta.

– Paikallinen yrittäjyyskasvatusstrategia kuitenkin ottaa huomioon alueelliset erityispiirteet, ja tukee osaltaan alueemme elinvoimatavoitteita, joita ovat esimerkiksi yritysmyönteisyyden lisääminen, yrittämisen vahvistaminen sekä yritystyöpaikkojen lisäys, hän toteaa.

Nuorten kokemaa tarvetta työelämätiedolle ja halua tutustua elinkeinoelämään on tutkittu valtakunnallisella tasolla. Tutkimusten mukaan tehtävää vielä riittää.

Valtakunnallisen Ysimittari-tutkimuksen (2022) mukaan vain 34 % yhdeksäsluokkalaisista vastaajista koki, että koulu oli tarjonnut riittävästi tietoa yrittäjyydestä, ja NYTin Nuorten tulevaisuusraportin (2022) mukaan jopa 60 % nuorista toivoo, että koulussa kerrottaisiin lisää työelämästä.

Tulevaisuusraportin vastaajista 40 % näki yrittäjyyden mahdollisena polkuna tulevaisuuden työurallaan.

– Tiedon tarjoaminen on tärkeää, jotta alueemme lapsilla ja nuorilla on tasavertainen mahdollisuus osallistua toimintaan, kehittää alueemme elinvoimaa ja hyötyä alueemme elinkeinopanostuksista siirtyessään tulevaisuudessa työelämään, Honkavuori kommentoi yrittäjyyskasvatuksen merkityksestä. //