25.1.2017 klo 12:00
Uutinen

Kanta-Helsingin Yrittäjät #Helsingintekijät-verkoston kumppaneina 2017

Visit Helsinki Cruice Network kumppanuutemme on uudistunut vuodelle 2017

Kaikki aiemmin toimineet Visit Helsingin verkostot on yhdistetty yhteen #Helsingintekijät-verkostoon, joka on jatkossa uusi tapa olla mukana Helsingin Kaupungin kansainvälisessä markkinoinnissa. Uudessa kumppanuusmallissa fokus käännetään näkyvyyksien tarjoamisesta ja erillisten markkinointiverkostojen toiminnasta kohti laajempaa yhteistä tekemistä, sisällöllistä yhteistyötä ja suosittelun edistämistä.

Uudistuksen myötä Visit Helsinki haluaa nyt osallistaa entistä paremmin kumppaneitaan kumppanuusmallin suunnitteluun sekä löytää ne tavat ja toimenpiteet, joiden kautta kumppanit saavat mahdollisimman paljon irti myös Helsingin uudesta markkinointistrategiasta.
Markkinointiyhteistyökäsikirjaa ei tänä vuonna enää tuoteta, vaan yhteistyömalleja kehitetään yhteistyössä kumppanien kanssa.

Uusi kumppanuusmalli tarjoaa asiantuntijuutta kohderyhmistä, tutkimustietoa ja työkaluja. Lisäksi se tarjoaa yhteistyöpohjan, jossa Helsingille merkittävien teemojen ympärille tuodaan yhteen kansainvälisen yhteismarkkinoinnin projektit, sitoutetaan toimijat ja
yhdistetään eri toimijoiden rahoitus. Lisäksi malli sisältää Helsingin kaupungin suurten tapahtumien yritysyhteistyön ja matkailuneuvonnan
kokonaisvaltaisemman kumppanuuden.

#Helsingintekijät-verkosto Visit Helsingin verkostotoimintaa kehitetään ja uuteen #Helsingintekijät-verkostoon yhdistetään olemassa
olevat verkostot eli Perhemarkkinointi- ja kongressimarkkinointiverkostot, someheräämö, Helsinki CruiseNetwork ja HelYeah-verkosto.
Uusi #Helsingintekijät-verkosto jakaa tutkimustietoa matkailun ja tapahtumien toimialasta, oppii yhdessä markkinoinnin hyvistä käytännöistä
sekä uusista trendeistä ja tuottaa työkaluja destinaation myyntiin. Tavoitteena on palvella matkailijoita entistä paremmin ja varmistaa palveluiden ja ihmisten kohtaaminen.

Verkostokumppaneiden sisältöjä tuodaan jatkossa kuratoidusti Visit Helsingin uudistettuihin digikanaviin (sosiaalisen median kanavat, uusi Visithelsinki.fi ja Helsinki app). Verkostokumppanit tulevat saamaan näkyvyyttä myös Visit Helsingin julkaisuissa kuratoidusti, esim. Lasten Helsinki -kartassa, Urban Nature -kartassa, Cruise Finland -esitteessä jne riippuen mitä julkaistaan 2017. Visit Helsinki kilpailuttaa myös kollektiivin sisällöntuottajista, jotka ovat verkostokumppaneiden käytettävissä sopimushinnoilla. Kollektiiviin tulee kuvaajia, videokuvaajia, musiikintekijöitä ja kirjoittajia.

#Helsingintekijät-verkoston käyttöön tulee yhteiset myynnin työkalut. Tämä tarkoittaa mm. ajantasaista destinaatiotietoa (uudet palvelut, kohteet jne), myyntipresentaatioita, video- ja kuvamateriaalia, valmiita hissipuheita, jotka ovat ladattavissa Visit Helsingin materiaalipankista. Lisäksi materiaalipankkiin tehdään Helsinki Destinaationa -koulutuspaketti, jonka myötä esimerkiksi yrityksen myyntipäällikkö saa valmiita työkaluja tukemaan omaa myyntipuhettaan. Myynnin työkaluja tulevat olemaan myös jo aiempina vuosina testatut julkaisut kongressialan ammattilaisille sekä kiinan-, japanin, saksan- ja englanninkieliset tuotemanuaalit matkanjärjestäjille. Kotimaassa tullaan järjestämään mm. kongressialan verkostoitumistilaisuuksia. Matkanjärjestäjien tutustumisvierailuihin lisätään kumppaneiden sisältöä järjestämällä sopivien vierailujen yhteydessä miniworkshopit. Myös myyntikäyntejä varustamoihin, matkanjärjestäjille, kongressijärjestäjille jatketaan koordinoidusti kuten edellisinäkin vuosina.

Lisätietoja

Kanta-Helsingin Yrittäjät

Merellinen Helsinki työryhmän vastaava

Janne Kangas

janne.kangas (ät) nordica.fi

Puheenjohtaja

Mari Laaksonen

kanta_helsingin@yrittajat.fi