14.3.2017 klo 18:16
Uutinen

Kanta-Helsingin Yrittäjät kutsui hankinta-asiamiehen aamiaiselle

Hankinta-asiamies Jari Lydén antoi Yrityslinnan aamiaistapaamisessa täsmätiedot hankinta-asioista yrittäjille.

Hankintalaki on uudistunut vuoden alusta. Tarkoituksena on jakaa kilpailutettavat kokonaisuudet pienempiin osiin. Tavoitteena on, että pienyritykset pääsisivät paremmin mukaan hankintoihin. Lisäksi kilpailuttajan on rajattava kilpailutukselle niin väljät ehdot, etteivät ne rajaa pois hakijoita.

Hankinta-asiamies auttaa tarvittaessa yrittäjää byrokratiassa. Kynnysarvot kasvoivat 60 000 euroon. Tämän rajan yli meneviin kilpailutuksiin voi edelleen osallistua Hilmassa. Pienemmissä hankinnoissa saa apua sivustolta www.hankinta-asiamies.fi/hki

Teksti: Raija Lehtinen