14.3.2018 klo 17:38
Uutinen

Kasvua odotettavissa laajalla rintamalla – Matkailualan pk-yritykset toiveikkaimpia

TEMin kasvualoilta keräämät suhdannenäkymät enteilevät kasvua kaikille aloille. Usean alan kohdalla puhutaan jo työvoimapulasta.

TEM Toimialapalvelu on kerännyt kevään 2018 näkymät elintarvikealalta, liike-elämän palveluista, kaivosalalta, matkailualalta, puutuotealalta, sosiaali- ja terveyspalvelualalta ja uusiutuvan energian alalta.

Kuluttajien luottamus omaan talouteen on poikkeuksellisen vahva, ja se näkyy esimerkiksi lisääntyneenä ravintolassa ruokailemisena. Viime vuonna päivittäistavarakaupan vähittäismyynti kasvoi 1,7 prosenttia ja Foodservice-tukkukauppa 1,8 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna.

Liike-elämässä erityisesti ohjelmistoalaa vaivaa työvoiman puute

– Elinkeinoelämän kasvua tukeva liike-elämän palveluiden toimiala näyttää jatkavan positiivista kasvua tulevan kevään, kesän ja syksyn aikana. Kansantalouden kannalta merkittävien alojen kuten ohjelmistoalan ja teknisen konsultoinnin, tuleva suunta ennakoi lisäksi laajemmin talouteen kasvua, TEM tiedottaa.

Myös työvoimaa välittävien yritysten edessä ovat yhä kasvavat markkinat, vaikka usean alan kohdalla puhutaankin jo työvoimapulasta.

Hyviä lukuja takonut matkailu kasvaa edelleen

Matkailu on ollut voimakkaassa kasvussa. Vuonna 2017 yöpymisten kokonaismäärä kaikissa majoitusliikkeissä kasvoi 5,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kansainvälisten matkailijoiden osuus kasvoi 14 prosenttia.

Liikevaihdon kasvu on ensisijaisesti perustunut majoitus- ja ravitsemispalveluiden kasvuun. Matkailualan pk-yritykset arvioivat lähiajan yleiset suhdannenäkymät selvästi toiveikkaammiksi kuin muut toimialat. TEMin Toimialapalvelun suhdannenäkymän mukaan alalla on panostettava matkaketjujen, kestävyyden ja digitaalisuuden kehittämiseen.

Vähähiilisyys on mahdollisuus

Puun sahaus-, höyläys- ja kyllästystoiminnassa liikevaihto on kasvanut merkittävästi. Liikevaihdon kasvu selittyy sahatuotteiden viennin suurella kasvulla ja osittain piristyneellä kotimaan kulutuksella.

– Kotimaisen rakentamisen elpyminen on siivittänyt kasvua muilla puutuoteteollisuuden aloilla. Alalla suurin osa tuotannosta jää kotimaahan.

Sote-alalla tarvitaan uudenlaista osaamista

Sote-uudistus merkitsee uudenlaista toimintaympäristöä kaikille alan toimijoille. Uudistuksen jälkeisessä maailmassa yritysten sekä julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden on toimittava palvelujärjestelmäkokonaisuutena.

– On kaikkien osapuolten etu, että monipuolinen tuottajuus toteutuu myös alueellisesti ja että tarjolla on markkinoiden avautuessa palveluja, joita asiakkaat haluavat valita, TEMin toimialapäällikkö Terhi Tevameri Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta sanoo.

Yrittäjäsanomat

toimitus (at) yrittajat.fi