23.1.2017 klo 12:57
Uutinen

Kasvupilotti-hankkeella autetaan pieniä yrityksiä kasvuun

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on käynnistänyt sidosryhmien kanssa vuosille 2017-2018 pilottihankkeen, jossa alueen pienten yritysten kehittymistä ja kasvua tuetaan alueellisella yhteistyökokeilulla.

Hankkeessa yhdistetään erilaisia kehittämis – ja rekrytointipalveluja pienten yritysten kasvun tueksi. – Hankkeen tavoitteena on tukea kasvuyrityksiä osaavan työvoiman avulla ja samalla edistää työllisyyttä sekä tehdä tunnetuksi erilaisia julkisia yrityspalveluja ja vauhdittaa yritysten kehittymistä yrityskohtaisilla toimenpiteillä, kehittämispäällikkö Kari Välimäki ELY-keskuksesta kertoo.

Yritysten kehittymistä tuetaan kokonaisvaltaisesti ja tarjolla on koko julkisten yritys- ja rekrytointipalvelujen tarjotin. Samalla hyödynnetään erilaisia yrityskontakteja palvelutarpeiden tunnistamiseksi. Hankkeen koordinaattorina toimivan Erkki Petäjän mukaan hankkeeseen otetaan vuosien 2017 – 2018 aikana noin 20-30 eteläpohjalaista pientä yritystä. Pääpaino on kasvuhakuisissa pienissä yrityksissä.

Yritys saa koordinaattorin tekemän maksuttoman yhden päivän analyysin, perusteella määritetään kehitystarpeita ja mahdollisia kehittämishankkeita.

Yrityksen on lisäksi mahdollista ottaa hankkeen kautta kehittämishankkeensa toteuttajaksi korkeasti koulutettu, työnhakijana oleva henkilö enimmillään 5 kuukauden ajaksi. Kustannus yritykselle on 300 € /kk/henkilö x 5 kk = 1500 €). Koulutettavia voi ottaa 1-3 henkilöä/yritys tai kaksi yritystä voi ottaa yhdessäkin koulutettavan, mutta koulutettavan ottaminen yritykseen ei ole pakollista.

Hankkeen kautta yritys saa asiantuntija-apua hankkeensa läpiviemiseen. Yrityksiin tuleville hankkeiden toteuttajille räätälöidään osaamista tukeva keko-koulutus. Lisäksi yrityksen kehittämistarpeet ja julkisten yritystukien mahdollisuudet käydään läpi ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa yrityskohtaisesti.

Kaikki toiminta on ehdottoman luottamuksellista.

Hankkeeseen pääsee mukaan täyttämällä kehittämiskartoituslomakkeen osoitteessa www.yritystenkehittamispalvelut.fi. Lomakkeeseen merkintä ”Kasvupilotti”.

Ilmoittautuneista yrityksistä ELY-keskus valitsee mukaan otettavat seudullisten yrityspalvelutoimijoiden kanssa helmikuun puolivälissä.

Lisätietoja hankkeesta:

hankkeen koordinaattori Erkki Petäjä, Solutum Oy, puh. 0400 664237, erkki.petaja@solutum.fi.
ELY-keskuksen kehityspäällikkö Kari Välimäki, puh 040 5402378, kari.valimaki@ely-keskus.fi