8.5.2017 klo 15:04
Uutinen

Kaupunkipyöräjärjestelmä etsii yhteistyökumppaneita

Kuopion kaupunkiseudun Viisaan liikkumisen hanke on kartoittamassa kaupunkipyöräjärjestelmän mahdollista hankintaa kaupunkialueelle. Kaupunkipyöräjärjestelmän esiselvitys on teetetty, ja kokoonpanoksi harkitaan kahta vaihtoehtoista ratkaisua: 1) Kokonaisvaltainen automatisoitu kaupunkipyöräjärjestelmä, jossa on sekä polkupyörät, että kaupunkipyöräasemat tai 2) kevyempi yhteiskäyttömalliin perustuva yhteisöllinen kaupunkipyöräjärjestelmä, jossa on vain ”älylukkoihin” perustuvat pyöräasemat ja sen infra. Hankkeeseen haetaan kaupunkipyörjärjestelmän kehittämisestä kiinnostuneita yhteistyökumppaneita.

Tässä esiselvityksen päätelmät ja suositukset: ”Keskeisimpänä ongelmana on tiiviin ja sekoittuneen maankäytön rajautuminen hyvin pienelle ydinkeskustan alueelle, ja toisaalta muiden vetovoimaisten alueiden voimakas työpaikkapainotteisuus. Joukkoliikenteen ja kaupunkipyöräjärjestelmän mahdolliset synergiat eivät myöskään ole suuria, painottuen lähinnä joukkoliikennepalvelujen täydentämiseen vilkkaimpien liikennöintiaikojen ulkopuolella.

Kuopion keskustan ympäristön topografia asettaa suuria haasteita kaupunkipyörien houkuttelevuudelle.

Vaihtoehtona kokonaisvaltaiselle, automatisoidulle kaupunkipyöräjärjestelmälle Kuopiossa voitaisiin edistää yhteisöllistä kaupunkipyöräjärjestelmää. Yhteisöllinen kaupunkipyöräjärjestelmä voisi toimia kevyemmällä järjestelmäinfrastruktuurilla, ja siinä hyödynnettäisiin jo olemassa olevien paikallisten toimijoiden panosta. Esimerkiksi Kuopion oppilaitokset, yliopistollinen sairaala, alueen suuret yritykset ja esimerkiksi paikallinen pyörävuokrausta pyörittävä toimija voisivat yhdistää intressinsä ja olla kaupungin kanssa mukana luomassa esimerkiksi älylukkoihin perustuvaa kaupunkipyöräjärjestelmää.”

Vaihtoehto 1 on vastaava, joka on rakennettu Helsingin HSL:lle (https://www.hsl.fi/uutiset/2016/ota-kayttoosi-kaupunkipyora-rekisteroidy…). Järjestelmän toteuttaminen sähköavusteisilla kaupunkipyörillä tarkoittaisi enimmillään n. 50 pyörää ja 4–5 asemaa. Laskelmat perustuvat arvioituihin nettokustannuksiin, joissa on huomioitu järjestelmän rahoitusmahdollisuudet mainos- ja sponsorituotoilla.

Vaihtoehto 2, yhteisöllinen kaupunkipyöräjärjestelmä. Esim. virolainen Bikeep -järjestelmä (https://bikeep.com/) on kevyempi vaihtoehto kaupungille sekä yhteistyökumppaneille ja tarjoaa huomattavasti joustavampaa yhteiskäyttömahdollisuutta. Kuopion kaupunki hankkisi tässä mallissa pyöräasemat (aluksi noin 300 pyöräpaikkaa) ja rakentaisi sen ympärille infrastruktuurin. Operatiivisesta toiminnasta vastaisi alueen yritykset ja mahdollisesti myös oppilaitokset. Liikenneviraston selvityksessä on kerrottu tarkemmin yhteisöllisistä kaupunkipyöräjärjestelmistä, niistä löytyy lisää tietoa seuraavasta linkistä sivulta 43 alkaen: http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lts_2017-12_kaupunkipyoran…

Kaupunkipyöräjärjestelmän mahdollista käyttöönottoa on suunniteltu vuoden 2018 toukokuulle. Yhteishankinnasta neuvotellaan myös muiden kaupunkien kanssa, kuten Tampere, Oulu, Lahti ja Jyväskylä.

Haemme Kuopion seudulta kiinnostuneita yhteistyökumppaneita mahdolliseen kaupunkipyöräjärjestelmän kehittämiseen. Yhteyttä voi ottaa hankkeen projektipäällikköön Jouni Huhtiseen, puh. 044 7185 327 tai jouni.huhtinen(at)kuopio.fi