30.4.2018 klo 09:59
Uutinen

Käytätkö sinä jo suomi.fi:tä?

Suomi.fi-sivulle keskitetään kaikki yrittäjän ja viranomaisten väliset asiat, muun muassa verottajan palvelut. Tavoitteena on, että vuodesta 2022 eteenpäin yrittäjän ei tarvitse enää täyttää paperikaavakkeita, vaan homma hoituu digitaalisesti yhden luukun periaatteella.

– Suomi.fi-verkkopalvelun yritysosiosta löydät yritystoimintaan liittyvät tiedot, neuvot ja viranomaispalvelut yhdestä paikasta, vinkkaa digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä Suomen Yrittäjistä.

Aloittavalle yrittäjälle on tietoa esimerkiksi yrityksen perustamisesta ja rahoituksen hakemisesta. Kasvavalle yritykselle on tietoa työntekijöiden palkkaamisesta ja työnantajan velvollisuuksista.

Suomi.fi-luukun takana on myös kattavasti tietoa, joka helpottaa liiketoiminnan suunnittelua ja kehittämistä. Verkkopalvelussa kerrotaan esimerkiksi yrityksen kansainvälistymiseen tarjolla olevista palveluista.

– Suomi.fi:ssä voit myös varmistaa, mitä lupia ja velvoitteita yritykselläsi on ja miten niitä haetaan. Lupahaku näyttää tarvitsemasi luvat toimialasi mukaisesti, Joonas Mikkilä neuvoo.

Vuoden 2018 aikana myös suomi.fi-viestit laajenee kattamaan pienten yritysten viranomaisviestinnän. Suomi.fi-valtuuksissa puolestaan yrityksen edustaja voi jo nyt valtuuttaa esimerkiksi yrityksen työntekijän hoitamaan yrityksen asioita.

Puolet yrittäjistä tietää suomi.fi:n

Maaliskuussa 2018 tehtyyn kyselyyn vastanneista yrittäjistä 56,7 % prosenttia ilmoitti jo tuntevansa palvelun nimeltä tai käyttäneensä sitä viimeisen kuuden kuukauden aikana. Suomen Kyselytutkimus Oy teki kyselytutkimuksen 900 pk-yrittäjälle ympäri Suomea.

Tutkimuksessa kysyttiin myös missä määrin vastaajat käyttivät internetiä ja julkishallinnon sähköisiä palveluita ylipäänsä. Lähes 96 prosenttia vastaajista ilmoitti käyttävänsä internetiä päivittäin. Vain 14,8 prosenttia vastaajista ei ollut käyttänyt julkisia verkkopalveluita viimeisen kuuden kuukauden aikana.

Myös tulorekisteri suomi.fi:hin

– Vuoden 2019 alussa käyttöön otettava tulorekisteri on yksi esimerkki digitalisoituvasta viranomaisasioinnista, joita suomi.fi niputtaa jatkossa yhden luukun taakse, digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä kertoo.

Hänen mukaansa yrittäjien näkökulmasta yksi myönteinen esimerkki toimintaansa onnistuneesti uudistaneesta viranomaisesta on Verohallinto.

– Tämä on rohkaissut myös muita viranomaisia verkossa tapahtuvan asioinnin ja asiakaspalvelun kehittämiseen, Mikkilä toteaa.

Yhdellä syötöllä, yhdeltä luukulta

– Verot, maksut, luvat, ilmoitukset ja muut velvoitteet hoituvat onneksi nykyään jo huomattavasti sutjakammin. Paljon on silti vielä tehtävää, Joonas Mikkilä sanoo.

– Tavoitteena on oltava, että yrittäjän tarvitsee syöttää itseään tai yritystään koskeva tieto vain kertaalleen julkiselle sektorille, Mikkilä painottaa.

– Tämä yhden syötön periaate tarvitsee rinnalleen yhden luukun periaatetta: yrittäjän ja yrityksen on voitava asioida kaikkien keskeisten viranomaisten kanssa yhden verkkopalvelun ja -tunnistautumisen kautta, digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä muistuttaa.

Ei enää paperikaavakkeita?

Digitalisaatio etenee vauhdilla. Maan hallituksen tavoitteena on, että vuodesta 2022 eteenpäin yritysten pitäisi hoitaa viranomaisasiointi digitaalisesti. Paperisia kaavakkeita ei enää postiteltaisi.

– Jos velvoite toteutuu, se haastaisi yrityksiämme kehittymään. Selvitystemme mukaan pk-yritysten digitalisaatio on edennyt varsin eritahtisesti. Yrittäjien näkökulmasta pieni kirittäminen tuskin on pahitteeksi, kunhan julkisten verkkopalvelujen käyttöön on tarjolla myös riittävästi ohjausta, Joonas Mikkilä sanoo.

– Uudistuksen tavoitteeksi on asetettava, että yritysten asioinnin tarve vähenee merkittävästi. Digitalisaatio ei tässäkään asiassa saa olla itseisarvo, vaan tapa tehdä asiat järkevämmin ja laadukkaammin, digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä painottaa.

Lue Joonas Mikkilän blogi aiheesta täältä

toimitus(at)yrittajat.fi

Yrittäjä, mitä mieltä sinä olet julkisten palveluiden ja viranomaisasioinnin digitalisaatiosta ja kehittämistarpeista? Vastaamalla 10. toukokuutta mennessä neljän napakan kysymyksen kyselyymme autat meitä Suomen Yrittäjissä kertomaan päättäjille ja valmistelijoille yrittäjien näkemyksistä ja ideoista.