19.6.2017 klo 11:39
Uutinen

Käytkö arvopaperikauppaa? Muista hakea LEI-tunnus ajoissa

Kaikkien rahoitusvälineitä omistavien y-tunnuksellisten yritysten on hankittava LEI-tunnus tämän vuoden marraskuusta alkaen. Näin määrää eurooppalainen sääntely.

Tällaisia rahoitusvälineitä ovat muun muassa listattujen yritysten osakkeet, joukkovelkakirjat ja erilaiset johdannaiset. LEI-tunnus on kansainvälinen yhteisötunnus, joka on tarkoitettu kaikkien johdannaissopimuksia käyttävien yritysten ja yhteisöjen tunnistamiseen.

Tunnus on hankittava, kun yritys haluaa käydä kauppaa tai tehdä muita toimeksiantoja omistuksessaan olevilla erilaisilla arvopapereilla tai rahoitusvälineillä. Suomalaiset yritykset käyttävät johdannaisia muun muassa suojautuakseen valuuttakurssien, korkotason tai raaka-aineiden hintojen vaihtelulta.

EU-sääntely velvoittaa pankit ja sijoituspalveluyritykset tarkistamaan tunnuksen olemassaolon ennen yrityksen antamia rahoitusvälineitä koskevia toimeksiantoja. Ilman LEI-tunnusta arvopaperi- tai johdannaiskaupat ja muut toimet rahoitusvälineillä saattavat jäädä toteuttamatta.

Yhteisötunniste parantaa rahoitusmarkkinoiden läpinäkyvyyttä

LEI-tunnus on maailmanlaajuinen yhteisötunniste, jolla rahoitusmarkkinoilla toimivat ja johdannaissopimuksia käyttävät yritykset ja yhteisöt voidaan tunnistaa yksiselitteisesti. LEI-tunnuksen avulla parannetaan rahoitusmarkkinoiden läpinäkyvyyttä. Sen voi ajatella vastaavan kotimaista y-tunnusta.

– Kaikkien pankkien ja sijoituspalveluyhtiöiden yritysasiakkaiden on tärkeää muistaa hankkia LEI-tunnus hyvissä ajoin ennen marraskuun alkua, korostaa Finanssiala ry:n johtava lakimies Mari Pekonen-Ranta.

LEI-tunnuksia myöntää Suomessa Patentti- ja rekisterihallitus PRH. PRH:n sivuilla on ohjeet ja hakemuslomake tunnuksen hakemiseen https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/lei-tunnus.html. LEI-tunnus rekisteröidään vuodeksi kerrallaan.

PRH lähettää seuraavaa vuotta koskevan laskun hyvissä ajoin ennen rekisteröintiajan päättymistä.

LEI tulee sanoista Legal Entity Identifier. Tunnuksen voi saada kaupparekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja, säätiörekisteriin merkitty säätiö tai Y-tunnuksen omistava muu yksikkö, kuten sijoitusrahasto tai julkisoikeudellinen yhteisö.

* Juttua korjattu 31.8 klo 14.25. Korjattu asia: sijoitusrahasto-osuudet eivät edellytä LEI-tunnusta, koska ne eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena.

Yrittäjäsanomat

toimitus@yrittajat.fi