19.9.2017 klo 12:25
Uutinen

Kehityspäällikkö Tommi Ylimäki uusiin tehtäviin

Tervetuloa läksiäiskahveille 29.9.2017 kello 14 alkaen!

Vuodesta 2010 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien kehityspäällikkönä toiminut Tommi Ylimäki siirtyy uusiin tehtäviin 1.10.2017 alkaen. Alun perin Ylimäki tuli yrittäjäjärjestön palvelukseen omistajanvaihdosasiantuntijaksi aluejärjestön ja ELY-keskuksen yhteiseen hankkeeseen vuonna 2009.

”Kehityspäällikön työtehtävät ovat olleet monipuolisempia kuin olisin osannut kuvitellakaan” Ylimäki tiivistää kokemuksensa seitsemästä vuodesta. Aivan ensimmäisiä työtehtäviä oli saattaa loppuun Kortesjärven Yrittäjien hallituspilottityö, josta syntyi Hallitustyöskentelyn käsikirja. Sittemmin hänen vastuullaan on ollut muun muassa aluejärjestön koulutustapahtumien ja seminaarien järjestäminen sekä edunvalvontatyöt monissa työ- ja ohjausryhmissä. Erilaisia oppaita ja esitelmiä on syntynyt useita ja onpa vuosien sisään mahtunut edunvalvonta-aiheisia matkoja sekä Helsinkiin että Brysseliin.

Edunvalvontaa, tapahtumia ja asioiden käynnistämistä

Alueellisen omistajanvaihdostyön kehittäminen, kasvukilpailu Grow Up ja järjestön viestinnän sähköisten menetelmien käyttöönotto ovat esimerkkejä työnkuvan laaja-alaisuudesta. ”Harvoin asioille on olemassa valmista mallia. Ne pitää itse kehittää” Ylimäki kertoo. Edunvalvontatyössä ovat painottuneet muun muassa kuntien hankintaosaaminen ja päätöksenteon yritysvaikutusten arviointi, palveluseteleitä unohtamatta. Eri kohderyhmille suunnattuja yleisötilaisuuksia on mahtunut joka vuoteen useita kymmeniä, kokousten määrää on vaikea edes arvioida. ”Vuosittain yksistään koulutuksiin on osallistunut useita satoja ihmisiä. Pienenkin tapahtuman järjestäminen on yllättävän työlästä. Vaivannäkö kuitenkin kannattaa, jos tapahtuma kiinnostaa ihmisiä.” Eräs Ylimäen viimeisiä työtehtäviä oli koota hakemus vuoden 2019 nuorten yrittäjien valtakunnallisen Gettogether-tapahtuman järjestämiseksi alueella. ”Siitä tulee valtava yhteinen ponnistus, joka vaatii vaivaa mutta myös palkitsee kaikkia työhön osallistuvia” Ylimäki evästää työn jatkajia.

Alueellisen Yrityspörssin, kahteenkin kertaan uusittujen alue- ja paikallisyhdistyskotisivujen ja vaikkapa Facebook-viestinnän käynnistäminen ovat olleet keinoja palvella alueen yrittäjyyttä. ”On hienoa että esimerkiksi alkujaan työläs Yrityspörssin ilmoitusten myynti on saatu lentoon. Kehityspäällikön työssä tavoitteena on saada asioita käyntiin ja siirtää jatkuva tuotanto muihin osaaviin käsiin.”

Työvuosien aikana Ylimäki on saanut tutustua myös moneen työkaveriin. ”On hieman hämmentävääkin huomata olevansa työpaikkansa vanhin työntekijä vaikka onkin nuorin ihminen” Ylimäki toteaa pilke silmäkulmassaan. Työyhteisön pienuus ja työhön välittömästi liittyvän verkoston suuruus ovatkin luoneet toimenkuvaan oman värinsä. Hänen mukaansa ”tässä työssä asiat saadaan aikaan yhdessä, viiteryhmän vaihtuessa asian mukana.”

Parasta työskentely yrittäjien kanssa

Ylimäen mukaan parasta hänen työssään on ollut mahdollisuus työskennellä yrittäjien kanssa. Näitä kohtaamisia on ollut aluejärjestön sisäisissä edunvalvonta- ja verkostoryhmissä, paikallisyhdistystyössä ja yritysvierailuilla. ”On helppoa motivoitua työhönsä jos tietää miksi ja keiden eteen sitä tehdään” Ylimäki toteaa. ”Yrittäjät ja heidän yrityksensä muodostavat aitoja tarinoita. Niihin tutustumalla ymmärtää millaista vaivannäköä elinkeinoelämän pyöriminen todellisuudessa vaatii.” Erityisesti järjestön luottamushenkilöinä toimivien jäsenyrittäjien työpanosta Ylimäki pitää hämmästyttävän suurena.

Suoria kontakteja yrittäjiin Ylimäki toivoo jatkossakin voivansa pitää yllä, jotta näppituntuma elävään elämään säilyy ja pysyy terävänä. ”Työssä kuin työssä on eduksi tietää, miten asiat yrityksissä nähdään ja tehdään.”

Uutta kohti

Tehtävänsä pian jättävä Ylimäki muistelee kiitollisena menneitä vuosia ja niiden aikana yhdessä tehtyä työtä alueen yrittäjyyden hyväksi. ”Jossain vaiheessa ihmisen on hyvä katsoa ympärilleen ja miettiä, voisiko tärkeiksi koettuja arvoja edistää paremmin jotain toista kautta. On toki riski hypätä pois tutusta kuviosta, mutta aion työskennellä yritysten ja yrittäjyyden eteen myös uudessa työpaikassani” Maaseutuviraston Maaseutuverkostoyksikön palvelukseen siirtyvä Ylimäki kertoo.

”Eihän kaikkea enää itse muista! Toivottavasti mahdollisimman moni tuttu pääsee muistelemaan menneitä ja mikseipä povaamaan tulevaakin” Ylimäki toivoo. Läksiäiskahvit järjestetään perjantaina 29.9.2017 kello 14 alkaen. Tule mukaan!