22.2.2021 klo 12:16
Uutinen

Kesätyöpaikkoja tarjolla runsaasti

Kesätyöntekijöitä palkataan ilahduttavan runsaasti eteläkarjalaisiin yrityksiin kesällä 2021. Kyselyyn vastanneista yritysten edustajista suurin osa kertoo palkkaavansa kesätyöntekijöitä.

”Kesätyön tarjoaminen on tärkeää, koska sen kautta nuori luo ensimmäiset konkreettiset käsityksensä työelämästä, eri aloista ja ammateista” toteavat Jami Holtari yrittäjäjärjestöstä ja Mika Peltonen kauppakamarista.

Vastanneista 176 yrityksistä 53 prosenttia on päättänyt palkata kesätyöntekijöitä ja 18 prosenttia vastaajista saattaa vielä päätöksen tehdä. Kesätöitä on tarjolla selkeästi enemmän kuin edellisvuonna. Kesätyöpaikkoja on tarjolla suunnilleen saman verran eri oppilaitosasteissa (peruskoulu, lukio, ammattiopisto, ammattikorkeakoulu ja yliopisto) opiskeleville.

Koronapandemia ja taloussuhdanne ei näytä vaikuttavan kesätyöntekijöiden palkkaamiseen. Suurin osa vastaajista kertoo, että se ei vaikuta lainkaan tai ei juuri lainkaan.

”Kasvava toimialamme tarvitsee jatkuvasti uutta työvoimaa, ja kesätyöt on oiva keinotutustua alaan” kertoo kesätyötekijöitä palkkaavan Elektroway Groupin liiketoimintajohtaja Riikka Mehiläinen jatkaen ”Kannustammekin kesätyön hakijoita olemaan rohkeasti yhteydessä yrityksiin.”

Kysyimme myös kesätyöntekijöiden palkkauksen esteistä. Ylivoimaisesti suurin osa vastaajista palkkaisi vielä enemmän kesätyöntekijöitä, jos taloudellista palkkatukea olisi saatavilla.

”Yliopisto- ja korkeakouluosaamista voidaan hyödyntää esimerkiksi yritykselle tehtävän lopputyön avulla, jos yrityksellä ei ole tarjota sopivia kesätöitä.” toteavat Firmatiimin edustajat Maria Heimonen ja Pieti Pöntinen jatkaen ”Korkeakouluyhteistyö voi olla suuri apu toiminnan kehittämisessä, toteutuksessa ja suunnittelussa. Yhteistyö hyödyttää tasapuolisesti niin opiskelijaa kuin yritystäkin.”

Kesätyöpaikkakysely 2021
Etelä-Karjalan Yrittäjät ja Etelä-Karjalan kauppakamari toteuttivat kyselyn helmikuussa 2021. Kyselyyn vastasi 176 eteläkarjalaisen eri kokoisen yrityksen edustajaa eri toimialoilta.

Lisätietoja:
Jami Holtari (Etelä-Karjalan Yrittäjät), puh. 0400 551 435
Mika Peltonen (Etelä-Karjalan kauppakamari), puh. 040 513 4490
Riikka Mehiläinen (Elektroway Group), puh. 050 570 9898
Maria Heimonen (LUT Firmatiimi), puh. 045 111 7715