17.11.2020 klo 15:19
Uutinen

Keski-Suomen Yrittäjien hallitukseen ovat asettuneet ehdolle:

Keski-Suomen Yrittäjien syyskokous valitsee 25.11.2020 uuden hallituksen erovuoroisten tilalle. Tutustu tästä ehdokkaisiin.

Keski-Suomen Yrittäjät ry:n sääntömääräisessä syyskokouksessa 25.11.2020 äänestetään aluejärjestölle puheenjohtaja sekä vähintään yksi ja enintään kolme varapuheenjohtajaa kaudelle 2021-2022. Hallituksen erovuoroisten tilalle valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Ehdokkaita tullaan kuulemaan syyskokouksessa, ennen äänestystä.

Ehdokkaat on esitelty sivulla siinä järjestyksessä, kun he ovat ehdolle asettuneet. Jokainen ehdokas on vastannut kolmeen kysymykseen:

  • Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjiin?
  • Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien puheenjohtajan/varapuheenjohtajan/hallituksen jäsenen?
  • Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?

Ehdolla puheenjohtajaksi:

Nimi: Jari-Pekka Koponen
Paikallisyhdistys: Hankasalmen Yrittäjät

Olen Jari-Pekka Oy liikenneasemien yrittäjä. Keski-Suomen Yrittäjiin toisin tiimivalmennus johtajuuden mallin. Yrittäjänä olen toiminut jo 35 vuotta. Luovuin kahdeksan vuotta sitten Keski-Suomen Yrittäjien puheenjohtajuudesta. Olen ollut mukana järjestön toiminnassa jo 27 vuotta, tähän aikaan on mahtunut rivijäsenenä olemista, puheenjohtajana toimimista Keski-Suomen Yrittäjien ja Hankasalmen Yrittäjien hallituksissa sekä Suomen Yrittäjien hallituksen varapuheenjohtajana toimimista.

Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien puheenjohtajan?

Erinomainen on liioittelua mutta; hyvät sosiaaliset taidot, vahvan yrittäjäosaamisen sekä vankkaa kokemusta.

Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?

Yrittäjien henkinen hyvinvointi on minulle erittäin tärkeä aihe. Viime aikoina olen ollut aktiivisesti mukana MIELI Suomen mielenterveys ry:n Yrittäjäkillassa, joka tarjoaa mielen hyvinvoinnin tietoja ja taitoja yrittäjille. Haluan päästä työskentelemään eri yrittäjille tärkeiden sidosryhmien kanssa ja kehittämään Keski-Suomen Yrittäjien paikallisyhdistysten toimintaa. Menneiltä puheenjohtajakausilta minulle on jäänyt mielekkäimpinä mieleen paikallisyhdistysvierailut. Yrittäjien kohtaaminen on erittäin merkityksellistä minulle ja muun muassa niitä toivoisin kaudelleni.

Ehdolla varapuheenjohtajiksi

Nimi: Johanna Soilu
Paikallisyhdistys: Jyväskylän Yrittäjät

Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjiin varapuheenjohtajana?

Työskentelen muodin ja tapahtumatuotantojen parissa. Olen stailisti-juontaja-kouluttaja. Yritykseni on kohta 12 vuotta toiminut malli- ja muotibusineksessa, lähinnä elävöittäen keskusta-alueita Jyväskylän lisäksi mm. Kuopiossa ja Helsingissä. Järjestämämme Muotipäivät -tapahtumat täytti 15 vuotta vuonna 2020. Olin mukana Jyväskylän Yrittäjien ja Jyväskylän Elävä kaupunkikeskusta ry:n (Jekku) hallituksissa lähes kahdeksan vuotta (2011-2018), joista viimeiset vuodet molemmissa hallituksissa varapuheenjohtajana. Jäätyäni pois Jyväskylän Yrittäjien ja Jekun hallituksista, hyppäsin mukaan Keski-Suomen Yrittäjien hallitukseen, kun tulin valituksi varapuheenjohtajaksi vuodeksi 2019. Sain jatkaa myös vuoden 2020 varapuheenjohtajan tehtävässä ja jatkan vielä mielelläni seuraavat kaksi vuotta. Yritykseni Fashion Unit Oy on mm. palkittu valtakunnallisella nuorelle yrittäjälle jaetulla Kultainen Oras -kannustuspalkinnolla vuonna 2015 ja Jyväskylän Yrittäjä 2011 -palkinnolla. Mukanani tuon laajan verkoston ympäri Suomea, osaamiseni ja yrittäjänäkökulmani niin omistajan roolissa kuin perheellisenä, äitinä.

Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajan?

Olen kannustava, sisukas ja rohkaiseva työntekijöideni sanoin. Olen reilu ja aikaansaava. Nautin kehittämisestä ja uudistamisesta. Yritän ja teen parhaani yhteisen tavoitteen ja päämäärän saavuttamiseksi. Olen kasvanut yrittäjäperheessä ja nähnyt yrittäjyyttä aina ympärilläni. Uskallan rohkeasti viedä asioita eteenpäin ja olen aidosti yrittäjien asialla. Asiakkaitamme rohkaisemme olemaan juuri sellaisia kuin ovat ja etsimme jokaisen vahvuuksia.

Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?

Yrittäjän sosiaaliturvan asiat ja yrittäjän aseman parantaminen on lähellä sydäntäni. Haluan olla myös edistämässä yrittäjien hyvinvointia ja jaksamista. Yrittäjyyden puolesta puhuminen on itselle luontevaa ja paljon siitä käyn puhumassa eri sektoreilla. Haluan kehittää yrittäjyyttä ja saada yrittäjien ääntä kuuluviin myös päätöksentekoon liittyvissä asioissa. Jäsenhankinta ja uusien yrittäjäteemaisten tapahtumien järjestäminen kiinnostaa. Toivon saavani toimia Vuoden 2021 Valtakunnallisten yrittäjäpäivien ideointiryhmän puheenjohtajana ja täten olla mukana antamassa panokseni Jyväskylässä järjestettävään merkittävään yrittäjätapahtumaan.

Nimi: Kimmo Valkeinen
Paikallisyhdistys: Karstulan Yrittäjät

Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjiin varapuheenjohtajana?

Valwood Oy toimittaa alihankintatuotteita rakennusteollisuuden tarpeisiin. Lisäksi toimimme kiinteistösijoittajana ja meillä on omaa rakennustoimintaa. Yrityksessämme olemme tehneet sukupolvenvaihdoksen. Tämän prosessin kokemukset vahvistavat näkemystäni sukupolvenvaihdoksien haasteista ja mahdollisuuksista. Keski-Suomi on yrittäjien maakunta. Tätä asiaa minä haluan korostaa ja nostaa esille toiminnassamme. Tästä todisteena on viime vuosien valtakunnalliset yrittäjyyspalkinnot.

Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajan?

Olen sitoutunut Yrittäjäjärjestön toimintaan. Haluan olla vaikuttamassa asioihin yrittäjien hyväksi. Haluan oppia uutta ja hyödyntää oppeja sekä erilaisia ajatuksia Keski-Suomen Yrittäjissä.

Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?

Vaikuttaminen, omistajanvaihdokset ja nuoret yrittäjät. Vajaa 30 % omistajanvaihdoksista muuttaa yrityksen kasvuyritykseksi – tähän meidän pitää keskittyä. Koen, että nuorten yrittäjien aktivoiminen ja osallistaminen on elinehto koko yhdistystoiminnan tulevaisuudelle. Tästä DOERS-toiminta on hyvä esimerkki.

Ehdolla hallitukseen:

Nimi: Hanna Virtanen
Paikallisyhdistys: Viitasaaren Yrittäjät

Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjiin hallitukseen?

Hotelli- ja Ravintola-alalla. Vaikutan laajalti paikkakunnalla, yrittäjissä, kuntapäätöksen teossa sekä kehittämisyhtiössä. Toimin matkailualan kehittäjänä Oph: työelämätoimikunnassa. Suomen Yrittäjien Valtuustossa 17.10.2020 alkaen. Keski-Suomen Yrittäjien hallituksessa 2018–2020. Elo-ryhmässä 2018–2020. Toisin laaja-alaista näkemystä hotelli- ja ravintola-alan sekä matkailun kehittämisen kannalta. Elinikäinen oppiminen ja sen kehittäminen on lähellä sydäntäni. Koko Keski-Suomen pitäminen elinvoimaisena on myös tärkeää. Tänä korona aikana koen tärkeäksi sen, että yritykset alaan katsomatta ovat joutuneet muokkaamaan toimintojaan uusiksi, meidän täytyy yrittäjäjärjestönä vastata tähän. Pyrkiä helpottamaan ja auttamaan yrittäjien asemaa ja ongelmia muuttuvassa maailmassa. Olla puolesta puhujia ja viedä yrittäjien asiaa eteenpäin.

Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen jäsenen?

Minulla on laaja-alainen näkemys yrityskentältä, minä teen ja toimin, en vaan puhu. Minulta löytyy yhteys kolmeen portaaseen: Suomen Yrittäjät/Keski-Suomen Yrittäjät sekä paikallisyhdistys.

Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?

Elinikäinen oppiminen, vastaaminen yrittäjien tarpeisiin muuttuneessa maailmassa. Haluan nähdä asiat yhteisinä ja viedä yrittäjien asiaa eteenpäin. Toiveeni on jatkaa työtäni hyvien yhteistyömallien luomiseen paikallistasolla sekä tuoda yhteistyökuviot yrittäjien/ kunnan/ kehittämisyhtiön välillä laajempaan tietoisuuteen.

—————————————————————–

Nimi: Tuija Poutiainen
Paikallisyhdistys: Jyvässeudun Yrittäjät

Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjiin hallitukseen?

Meillä on liikuntakeskus Hutunki Vaajakoskella ja keilahalli Pankkari Bowling Äänekoskella. Kun toimin liikunta-alalla yrittäjänä, niin minulle on tietysti tärkeää Yrittäjän hyvinvointiin liittyvät asiat.

Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen jäsenen?

Olen toiminut pitkään luottamustehtävissä yrittäjäjärjestössä, joten varmaan kokemus ja asioihin tarttuminen ovat vahvuuteni. En ole kuitenkaan ”kaavoihin kangistunut” vaan kova ideoimaan myös uutta.

Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?

Varmaan omaan yrittäjäkaareen liittyvät ajankohtaiset asiat kuten sukupolvenvaihdokset, yrityskaupat, eläkeasiat ja yrittäjän jaksaminen. Edelleen kiinnostaa myös hyvin paljon yritysten kasvumahdollisuudet ja digitaalinen murros.

—————————————————————–

Nimi: Aki Virtaniemi
Paikallisyhdistys: Luhangan Yrittäjät

Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjiin hallitukseen?

Yrittäjänä, osakkaana ja hallitustehtävissä useissa yrityksissä, vähittäismyynnistä kiinteistöyhtiöiden kautta CLT-levytehtaaseen. Minulla on 30 vuoden kokemusta hyvin erilaisilta toimialoilta ja eri kokoisista yrityksistä. Yhteistyö kuntasektorin kanssa. Olen kunnanvaltuustossa ja -hallituksessa sekä Keski-Suomen maakuntavaltuustossa. Kokemusta on myös kaupungin osakkuudesta ja yhteistyöstä valmistavan alan yrityksessä.

Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen jäsenen?

1. Monipuolinen osaaja. Ymmärrän yrittäjän ja yrityksen eri tilanteita. 30 vuoden aikana olen perustanut, ostanut, myynyt, splitannut, fuusioinut, saneerannut ja kasvattanut omia ja muiden omistamia yrityksiä täysin eri aloilta ja täysin eri kokoluokista.

2. Kannustava tsemppaaja. Raskas työ voi olla myös mukavaa, kun yhteishenki on kunnossa. Aina löytyy positiivinen puoli joka asiasta.

3. Primus motor. Toteuttaja. Osaan muuttaa unelmat todellisuudeksi, myös oman mukavuusalueeni ulkopuolella.

Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?

Tällä hetkellä koronapandemian aikana ei voi olla liikaa korostamatta yhteistyötä ja verkostoitumista eri yrittäjien ja yritysten välillä. Muuntautumiskyky on tärkeä ominaisuus selviytyäkseen kapeikoista, ei tehdä ”niin kuin aina ennen on tehty.” Tärkeisiin yhteistyökumppaneihin kuuluvat myös kunnat, kaupungit ja niihin liittyvät yritykset. Istuttaisiin saman pöydän ääreen ja tutkittaisiin mahdollisuuksia, kuinka voitaisiin hyödyntää entistä enemmän paikallisia ja kotimaisia tuotteita ja palveluja sekä kuinka saisimme mahdollisimman hyvin säilytettyä yritykset ja työpaikat omassa maakunnassamme. Yhdessä olemme vahvempia! Eikä unohdeta yrittäjän henkistä jaksamista. Yrittäjä on ystävä!

—————————————————————–

Nimi: Jari Parkkisenniemi
Paikallisyhdistys: Jyväskylän Yrittäjät

Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjiin hallitukseen?

Toimin ihmisten käyttäytymisen johtamisen, organisaatioiden muutosten ja menestymisen asiantuntijana eli konsultoin yrityksiä menestymään paremmin samalla huolehtien koko henkilöstön hyvinvoinnista. Lisäksi toimin neuvonantajana. Vastapainona edelliselle toimin eläinten ja eläinten kouluttajien kouluttajana. Aiemmin olen toiminut eri johtotehtävissä kansainvälisissä organisaatioissa sekä toimitusjohtajana ja yrittäjänä kasvuyrityksessä. Hallitukseen toisin henkilöstö- ja johtamisosaamista sekä kokemusta yhdistystoiminnasta myös järjestöympäristössä. Olen toiminut sekä valtakunnallisissa että paikallisyhdistyksissä hallitustehtävissä ja puheenjohtajana, joten hallitustyöskentely ja siitä vastuunottaminen on minulle tuttua. Olen erittäin motivoitunut ja haluan olla mukana edistämässä ja kehittämässä toimintaa sekä yritysten toimintaedellytyksiä koko Keski-Suomen alueella.

Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen jäsenen?

1. Kyky löytää positiivisuutta ja ratkaisuja myös synkimmissä ja vaikeimmissa tilanteissa: Näissä tilanteissa ratkaisun ja eteenpäin menemisen edellytykset löytyvät ratkaisukeskeisen ajattelun ja työskentelyn avulla.

2. Määrätietoisuus ja analyyttisyys: Tämä auttaa yhteisten tavoitteiden asettelussa ja tavoitteisiin pääsemisessä.

3. Ihmisten käyttäytymisen ymmärtäminen: Taustani ihmisten käyttäytymisen alalla on tuonut tärkeän taidon ymmärtää ihmisten käyttäytymistä. Tämä on erityisen tärkeää yhdessä toimiessa, ratkaisujen löytämisessä sekä toimintaympäristön kehittämisessä.

Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?

Yrittäjyys on tärkeää ja arvokasta. Tästä syystä yrittäjiä ja kokemuksia tulee kuunnella, jotta yrittäjyyden toimintaedellytyksiä voidaan ajaa yhteistyössä sidosryhmien ja kuntien kanssa. Yrittäjien ja yritysten hyvinvointi on lähellä sydäntä. Hyvinvoivassa yrityksessä myös työntekijät voivat hyvin. Haluaisin kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa erityisesti seuraavissa osa-alueissa: Yrittäjyyden arvostaminen: Yrittäjyys ei ole pyrkimystä asettaa toista parempaan asemaan vaan tila, missä yrittäjät pyrkivät palvelemaan asiakkaita ja asiakastarpeita työllistämällä itsensä ja työntekijät. Yritys on ihmisiä, jotka yhteistyössä toimiessaan kehittyvät ja kehittävät yritystä. Yrittäjyyden sanoma tulee kuulua yrittäjämyönteisenä viestinä ympäri maakunnan. Vastuullinen vaikuttaminen: Vaikuttamisen tulee olla aina vuorovaikutteista. Me toimimme ihmisten kanssa ja ymmärtämällä yhteistyön voiman, voimme saavuttaa uusia tapoja ja vaikuttamisen keinoja, joilla saamme yrittäjille tärkeitä teemoja ja päätöksiä ajettua eteenpäin. Vaikuttaminen koskee myös vaikuttamista oman yrittäjäjärjestön sisällä. Keski-Suomen kilpailukyvyn säilyminen: Tämä pitää sisällään monta osa-aluetta, mutta laaja-alaisesti tulee ymmärtää, että jokainen kaupunkikeskus on maakuntansa tulos. Tästä syystä haluan, että koko Keski-Suomi voi hyvin ja yrittäjyys pysyy voimissaan. Vain tällöin täällä pysyy osaaminen, yritykset sekä erityisesti toimintaedellytykset. Koko maakunta elää symbioosissa, jota on joskus vaikea havaita tai tunnustaa.

—————————————————————

Nimi: Jaakko Uusisalo
Paikallisyhdistys: Kyyjärven Yrittäjät

Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjiin hallitukseen?

Maatilatalous ja korjaamotoiminta. Ajatuksia arjesta ja ruohonjuuritason työelämästä.

Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen jäsenen?

Kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, joustavuus ja selkeä ajatuksenkulku. Pohjaton laiskuus luo innovaatioita.

Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?

Yksinyrittäjyys, yrittäjien henkinen jaksaminen, kunnon vetoa tulevaisuuteen. Jos ei tänään, niin miksi ei huomenna? Armo, jokainen on hyvä jossain.

—————————————————————-

Nimi: Jarmo Vainikainen
Paikallisyhdistys: Äänekosken Yrittäjät

Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjiin hallitukseen?

Toimin pääasiassa rakennusalalla ja lisäksi kiinteistön huollossa. Tuon mukanani positiivista asennetta ja kokemusta yrittämisestä eri toimialoilla.

Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen jäsenen?

Olen avoin, helposti lähestyttävä ja tulen toimeen erilaisten ihmisten parissa.

Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?

Verkostoituminen ja yhdessä tekeminen, yrittäjyyskasvatus

——————————————————————

Nimi: Jouni Lintula
Paikallisyhdistys: Keurusseudun Yrittäjät

Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjiin hallitukseen?

Jätehuolto/ympäristönhulto/kuljetus.

Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen jäsenen?

Pitkä näkemys yritäjyyteen (maatalous/kuljetus). Kohtuulisen paljon luottamustehtäviä – Näkemystä miten yhteiskunta toimii.

Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?

Uudet yrityksen ja niiden vaikeudet. Julkinen hankinta – hyödyt , vaarat , vaikeudet. Voisi kysyä joskus: Kenellä on varaa puollustaa oikeuksiaan? Käräjäoikeudet köyhän ja rikkaan temmelyskenttä. Keskituloinen älköön haaveilko.