19.11.2018 klo 10:43
Uutinen

Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen uudet jäsenehdokkaat

Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 2019 sekä uudet jäsenet 2019-2020 valitaan syyskokouksessa 22.11.2018.

EHDOLLA PUHEENJOHTAJAKSI:

Tapu Holttinen, Jyväskylän Yrittäjät

Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjien hallitukseen?

Toimin yrittäjänä koulutus- ja konsultointialalla. Työni puolesta kehitän laajasti yrittäjyyttä ja elinvoimaa koko Suomessa. Päätyöni on kehittää pk-yrityksien johtajuutta ja esimiestyötä sekä yrityksissä vallitsevia yrityskulttuureja.

Työni antaa minulle näköalan tarkastella suomalaisessa yrittäjyydessä kulloinkin valloillaan olevia trendejä ja arjen ilmiöitä. Saan seurata yrittäjyyttä koko sen elinkaaren aikana: alkavien yrittäjien sparrauksien, toimivien yrittäjien kasvun tukemisen ja omistajanvaihdosta suunnittelevien yrittäjien valmentajana ja kanssakulkijana. Teen myös yhteistyötä oppilaitosten työelämäyhteistyön ja opettajien työelämäosaamisen kehittäjänä.

Tuon Keski-Suomen Yrittäjiin puheenjohtajana uteliaan mieleni, suoraa puhetta, energiaa ja hyvää fiilistä. Dravikasta tekemistä, laajat verkostot sekä vaikuttamis- ja johtamisosaamiseni. Intohimoni tehdä työtä keskisuomalaisten yrittäjien ja kasvunmaakunnan parhaaksi.

Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen puheenjohtajan?

Strateginen johtamisosaaminen – johtajana tähtään tulevaisuuteen strategisesti, pitkäjänteisesti ja tuloshakuisesti. Kannan mielelläni vastuuta ja tartun vaikeisiinkin asioihin. Olen utelias ja rohkea uudistaja, teen kehittämistyötä perinteitä ja historiaa kunnioittaen.

Innostava ihmisten sparraaja – johtajana uskon yhdessä ajatteluun ja tekemiseen. Tuen yksilöitä tuomaan parhaat puolensa esiin, yhteiseksi hyväksi. Kuulemani mukaan kannustan ja energisoin ihmisiä. Tärkeää minulle on hyvä fiilis ja tunnelma.

Positiivinen ja sisukas asenne – johtajana haluan katsoa asioita mahdollisuuksien ja positiivisten vaihtoehtojen kautta. Haluan muuttaa haasteet mahdollisuuksiksi, saada asioita aikaan. Olen avoin etsimään toimivia ratkaisuja ja keskityn onnistumiskokemuksiin. Näen myös hyvän tässä ja nyt.

Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?

POSITIIVINEN JÄSENKOKEMUS ON TÄRKEINTÄ

Edistän sitä, että keskitymme entistä rohkeammin miettimään, millaista jäsenkokemusta tuotamme. Mikä on nyt hyvää ja mitä pitää välttää? Miten voimme yhteistyöllä eri tahojen kanssa entistä paremmin palvella ja auttaa nykyisiä ja uusia jäseniä? Miten osaamme kuunnella jäsenen odotuksia, toiveita ja tarpeita? Miten siis rakennamme entistä vahvempaa yrittäjien yhteisöä jäsenillemme ja positiivista jäsenkokemusta?

YRITTÄJIEN BISNEKSEN PARHAAKSI TOIMIEN

Järjestömme voi olla vielä parempi alusta jäsentensä bisneksen kehittämiselle ja vauhdittamiselle. Voisimme tutkia, millä keinoilla voimme sparrata ja kehittää toistemme liiketoimintaa enemmän, tutustua toisiimme paremmin ja löytää toisistamme kumppanuuksia tai asiakkaita. Parantaa voimme myös hyvinvoinnin ja jaksamisen sekä osaamisen kehittymisen tukemisessa, bisneksen parhaaksi.

TULOKSELLINEN VAIKUTTAMISTYÖ LISÄÄ YRITTÄJYYDEN ELINVOIMAA

Maakunta- ja soteuudistus tulee muuttamaan kuntien roolia paikallisen elinvoiman vahvistajana. Paikallisyhdistysten on voitava tehdä entistä tuloksellisempaa ja vuorovaikutteisempaa yhteistyötä kuntien kanssa. Yrittäjille tärkeissä asioissa tarvitaan myös maakunnan ja valtakunnan tason vaikuttamistyön tehostamista. Olosuhteiden kehittäminen edellyttää aktiivista verkostoitumista ja hyvää yhteistyötä. Medianäkyvyyttä vaikuttamisen keinona on edistettävä.

MERKITYKSELLINEN LUOTTAMUSTYÖ TUOTTAA TULOKSIA

Luottamushenkilömme on voitava kokea järjestötyönsä merkitykselliseksi ja tärkeäksi. Heidän on tultava kuulluksi, saatava riittävästi tukea ja työkaluja oman paikallisen järjestötoiminnan toteuttamiseksi. Haluan varmistaa, että luottamushenkilöt innostuvat ja energisoituvat työstään, eivätkä kyynisty ja uuvu. Kaikkien etu on se, että järjestömme houkuttelee kokeneita luottamushenkilöitä jatkamaan ja uusia henkilöitä uudistamaan toimintaa.

KETTERÄ JA OSAAVA ALUEJÄRJESTÖ ON VOIMAVARA KOKO ALUEELLE

Meillä on iskukykyinen ja osaava aluejärjestö. Olemme olleet rohkeita edelläkävijöitä monessa asiassa. Tätä kehitystä haluan edelleen vauhdittaa. Hallinnon uudistuksesta voidaan saada vielä enemmän irti, samoin erilaisten syntyvien työryhmien työskentelystä. Voimme kehittää myös järjestöstä ulospäin myytäviä palvelupaketteja. Uudenlaisia kumppanuuksia täytyy rakentaa siirryttäessä 2020-luvulle.

Kari Kivisaari, Joutsan Yrittäjät

Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjien hallitukseen?

Rakennusala / Talotekniikka. Olen ollut mukana KS-yrittäjissä vuodesta 2008 KS-yrittäjien hallituksessa / työvaliokunnassa ja varapuheenjohtajana 3 vuotta. Olin myös Joutsan paikallisyhdistyksen puheenjohtaja 3 vuotta.

Tunnen kentän ja olen ollut rakentamassa uutta toimintamallia Keski-Suomen Yrittäjissä. Mielestäni olemme onnistuneet tässä työssä ja haluan jatkaa / kehittää sitä edelleen. Olen koko maakunnan mies ja pidän siitä huolen, että kaikkia jäseniä kohdellaan tasavertaisina ja kaikki alueita kehitettään tasa-arvoisesti. Minulla on pilke silmäkulmassa ja osaan luovia myös hankalissa tilanteissa. Olen myös johtanut kaikkia yrityksiäni taloudellisella menestyksellä ja korkealla moraalilla. Tuon tämän saman ajattelumallin ja osaamisen jatkamaan myös Keski-Suomen yrittäjissä. Tässä 9 vuoden jaksossa on ollut 4 puheenjohtajaa ja olen pominut siitä kokemuksesta hedelmät ja juuret.Näistä parhaat otan mukaan tälle matkalle ja vaalin niitä. Lisään tähän sitten omat lanoitteet. Edustan siis kokemusta ja uutta tulevaisuutta.

Olen kokenut elämässäni todella ison määrän asioita (nuoruus, koulut, työ, yritys, perhe/lapset, valtava määrä harrastuksia / tehtäviä niissä, korkeakoulu ja järjestötyö) tämä mahdollistaa yhteiskunnan kehittämisen ja tässä tapauksessa yrittäjyyden teemalla elämää unohtamatta.

Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen puheenjohtajan?

1. Olen luotettava / rehellinen ja osaan esiintyä.
2. Menen asia edellä.
3. En ole johdalteltavissa mutta osaan johdatella.

Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?

Yrittäjät samaan pöytään, kun neuvotellaan työehdoista tai yrittäjyyteen vaikuttavista teemoista yhteiskunnassa.
Kaikki jäsenet on saman arvoisia ja ne jotka ei ole ytimessä, mutta mukana järjestössä, kaivetaan esille ja ”rokotetaan” yrittäjyyden teemoilla ja yhteenkuuvaisuuden tunteella.

Paikallisyhdistysten tukeminen kaikella sillä mitä tiedetään tai uutta keksitään.

Edistäsin verkostoja ja yrittäjien välistä kaupankäyntiä yli kuntarajojen.

EHDOLLA VARAPUHEENJOHTAJIKSI:

Aki Teiskonen, Laukaan Yrittäjät

Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjien hallitukseen?

Monitoimimies. Mukana niin tapahtumien järjestämisessä, rakennusalalla kuin sähköurakoinnissakin.

Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen varapuheenjohtajan?

Ehdoton vahvuuteni ovat verkostot, niiden luominen ja näkemykseni pienissä kunnissa toimivista yrityksistä. Osaan myös ajatella tarpeeksi suuresti.

Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?

Verkostot ja yhteistyö yli toimialarajojen ja yhteiskuntarajojen. Kun muistaa ajatella tarpeeksi suuresti, jää mahdollisuus tehdä joko pienesti tai suuresti.

EHDOLLA UUSIKSI HALLITUKSEN JÄSENIKSI:

Seppo Kahilainen, Pihtiputaan Yrittäjät

Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjien hallitukseen?

Itsellä on pitkä yrittäjäura takana ja sitä myöten runsaasti kokemusta. Järjestömaailma on myös erittäin tuttua vuosien varrelta. Pidän tärkeänä, että saamme hallitukseen hyvän sekoituksen nuoruuden intoa ja kokemusta.

Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen jäsenen?

Erittäin vahva yrittäjähenkisyys ja yrittäjäjärjestöhenkisyys. Yhteistyökykyisyys ja sitkeys täydentävät kokonaisuuden.

Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?

Mikro- ja pk-yrittäjien asiat ovat minulle erittäin tärkeitä. Heidän toimintaedellytyksiään on parannettava kaikilla yhteiskunnan tasoilla.

Tapani Paasu, Keurusseudun Yrittäjät

Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjien hallitukseen?

Graafisella alalla. Harjoitamme lisäksi myös kauppa- ja posti-toimintaa.

Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen jäsenen?

  • Pitkäaikanen hallitustyöskentely
  • Kattava verkosto
  • Luottamus

Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?

Paikallinen sopiminen, työlainsäädännön ajanmukaistaminen, pienten paikkakuntien pärjääminen, yrittäjäpolven vaihdos, koulutus, yrittäjän jaksaminen ja paikallisyhdistysten kehittäminen.

Atte Porkkala, Jämsän Yrittäjät

Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjien hallitukseen?

Isännöinti ja tilintarkastusalalla. Toisin mukanani nuoruuden intoa ja aktiivisuutta.

Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen jäsenen?

Rauhallisuus, päättäväisyys ja sosiaalisuus.

Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?

Haluan olla poistamassa yrittäjyyden esteitä, mihin sellaisia solmukohtia onkaan päässyt syntymään. Lisäksi haluan olla kehittämässä yrittäjyyden imagoa parempaan suuntaan.

Jouni Riitamo, Pihtiputaan Yrittäjät

Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjien hallitukseen?

Rengaskorjaamon esimies sekä sekatyömies.

Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen jäsenen?

Vaikea itse sanoa.

Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?

Avoimuus, rehellisyys ja sitkeys. Maaseudulle lisää työpaikkoja ja pienten yritysten veroihin korjauksia.

Hanna Virtanen, Viitasaaren Yrittäjät

Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjien hallitukseen?

Yritykseni toimii Hotelli- ja ravintola- ja tapahtumantuotantoalalla. Toimin myös Viitasaaren kaupungin eri instansseissa, kehittämisyhtiö Witaksen matkailuprojekteissa sekä Opetushallituksen työelämätoimikunnassa HoRaCa-alaa kehittämässä. Tuon hallitukseen laaja-alaisen osaamiseni matkailu- ja ravintola-alasta. Näen itseni asioita pohtivana, aikaansaavana ja tekevänä alueemme kehittäjänä. Toimin myös hyvin yhteistyössä eri instanssien ja ihmisten kanssa.

Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen jäsenen?

Laaja-alainen HoRaCa- ja matkailualan osaaminen. Kuntakentän kanssa toimiminen. Maanlaajuisessa organisaatiossa toimiminen. Sekä alueemme pohjoisten osien vankka tunteminen.

Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?

Parantaa koulutuksen ja yrityksien yhteistyötä, jonka näen tulevaisuuden kannalta hyvin tärkeänä asiana. Jatkajien löytäminen jo olemassa oleville toimiville yrityksille. Kuntapäätöksenteon yritysvaikutusten arvioinnin lisääminen käytännössä. Sekä yhtäläisen oikeuden perustaa yrityksiä mihin tahansa päin aluettamme samoilla mahdollisuuksilla ja avuilla, jotta uusia yrityksiä syntyisi myös maakuntiin. Sijaintimme keskellä Suomea täytyisi jotenkin nostaa keskiöön, upeiden liikenneyhteyksien ja hienojen kauppapaikkojen mahdollisuutena!