16.11.2017 klo 16:04
Uutinen

Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen uudet jäsenehdokkaat

Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 2018 sekä uudet jäsenet 2018-2019 valitaan syyskokouksessa 23.11.2017.

EHDOLLA PUHEENJOHTAJAKSI:

Petri Salminen, Jyväskylän Yrittäjät

Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjien hallitukseen?
Salminen & Tikka Oy:n yrittäjänä teen asiakasyrityksilleni lisää myyntiä kehittämällä näiden liiketoimintamalleja ja etsimällä myyntiammattilaisia myyntipäällikkö ja -johtajatehtäviin. Lisäksi toimin hallituksen tai advisory boardin jäsenenä eri toimialoilla toimivissa yrityksissä. Perheyrityksemme AJ-Tools Oy:n kautta saan olla mukana myös konepajateollisuudessa. Keski-Suomen Yrittäjiin toisin mukanani vahvan kokemuksen yrittäjyydestä ja yrittäjäjärjestön toiminnasta. Yrittäjäjärjestön tulee olla vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja ja samalla jäsenyritystensä liiketoimintaa kehittävä bisnesalusta sekä yrittäjiä yhdistävä sosiaalinen verkosto. Näiden tavoitteiden eteen olemme Keski-Suomessa tehneet töitä tuloksekkaasti jo vuosia ja tätä suuntaa haluan olla tulevaisuudessakin vahvistamassa.

Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen puheenjohtajan?
1) Laaja ymmärrys yrittäjyydestä. Tiedostan hyvin erilaisten yritysten ja eri aloilla toimivien yrittäjien tarpeita. Startupeilla ja jo vakiintuneempaa liiketoimintaa tekevillä yrityksillä on erilaisia tarpeita ja toiveita yrittäjäjärjestöltä. Samoin yksinyrittäjillä ja keskisuurilla työnantajayrityksillä. Yrittäjäjärjestön pitää pystyä ymmärtämään ja palvelemaan erilaisia yrittäjiä.
2) Kokemus johtamisesta ja vaikuttamistyöstä. Uskon vahvasti siihen, että hyvä johtaminen on lahjakkaiden ihmisten motivointia ja innostamista. Näitä asioita pyrin ruokkimaan johtajana. Myös vaikuttamistyössä ihmisten innostaminen ja rohkaiseminen ajattelemaan uudella tavalla on keskeisessä roolissa.
3) Avoimuus, oikeudenmukaisuus ja suoruus. Pyrin puheenjohtajana toimimaan siten, että yrittäjäjärjestön toiminta on avointa ja näkemykset kerrotaan suoraan. Tällä tavoin toimintaa ulkopuolelta tarkastelevien ei tarvitse epäillä järjestön vaikuttamistyön motiiveja. Oikeudenmukaisuus on minulle arvo, jonka kautta toimin ja arvioin omaa toimintaani.

Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?
1) Ymmärrys yrittäjyyden monimuotoisuudesta. Yrittäjyyden arvostus ja ymmärrys on viime vuosina noussut valtavasti. Edelleen on kuitenkin syytä tehdä työtä sen puolesta, että päättäjät ja vaikuttajat ymmärtäisivät kuinka laaja kirjo erilaista yrittäjyyttä on olemassa ja kuinka suuri on näiden erilaisten yrittäjien todellinen merkitys kuntien elinvoiman ja yhteiskunnan hyvinvoinnin rakentamisessa.
2) Yrittäjäjärjestö bisneksen tukena. Terveet ja menestyvät yritykset ovat paras tae tulevaisuudelle. Yrittäjäjärjestön pitää osaltaan olla kehittämässä yritysten mahdollisuuksia rakentaa kannattavaa ja kasvavaa liiketoimintaa. Tähän järjestön vaikuttavuus ja jäsenmäärä antaa hyvän alustan.

EHDOLLA VARAPUHEENJOHTAJIKSI:

Tapu Holttinen, Jyväskylän Yrittäjät

Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjien hallitukseen?
Toimin koulutus- ja konsultointibisneksessä. Työssäni kehitän suomalaisten pk-yrityksien johtamisosaamista, liiketoimintaa ja yrityskulttuureja. Valmennan myös oppilaitosten johtoa ja henkilökuntaa yrittäjyyskasvatusstrategioiden ja yrittäjyyttä synnyttävien oppimisympäristöjen rakentamisessa. Tuon hallitukseen suoraa puhetta, uteliaan mielen, iloista fiilistä, draivia yhdessä tekemiseen, monipuoliset verkostoni sekä hallitustyöskentelyosaamiseni. Annan käyttöön haluni tehdä työtä keskisuomalaisten yrittäjien parhaaksi.

Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen varapuheenjohtajan?
Olen innostava ja energinen persoona. Omaan strategista johtamis- ja vaikuttamisosaamista. Olen yhteistyökykyinen ja päämäärätietoinen tekijä.

Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?
Yrittäjien bisnesverkosto. Haluan edelleen olla mukana kehittämässä Keski-Suomen Yrittäjistä alustaa, joka tuottaa jäsenilleen selkeitä liiketoimintahyötyjä. Tämä ainutlaatuinen yrittäjien ja yritysten verkosto tarjoaa mahdollisuuden kohdata, kehittää liiketoimintaa, löytää kumppaneita ja asiakkaita. Haluan rakentaa jäsenillemme mahdollisuuden tuloksellisempaan bisneksentekemiseen järjestössämme.
Yrittäjyyden olosuhteet. Haluan omalla osaamisellani vaikuttaa siihen, että yrittäjyyden toimintaympäristö ja edellytykset yrittäjänä toimimiseen kehittyvät myönteisesti eteenpäin alueellamme. Minulle tärkeitä teemoja ovat osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen, nuorten yrittäjyyden edistäminen ja elinvoimapolitiikan kehittäminen yhdessä kuntien ja yrittäjien kesken. Haluan myös vaikuttaa kaltaisteni yksinyrittäjien yrittäjyyden olosuhteisiin sekä rakentaa hyviä yhteistyöverkostoja.
Yritysten kasvu. Mielestäni yrittäjäjärjestö arvostaa kaikenlaista kasvua. Niin yksinyrittäjän osaamisen kehittymistä kuin yrityksen liiketoiminnan kasvua. Haluan olla vahvistamassa ajatusta, että kasvu kuuluu kaikille ja on kaikkien yrittäjien ja yritysten asia. Haluan vahvistaa uudistumiseen ja kehittymiseen kannustavaa myönteistä ilmapiiriä, jossa halutaan mennä eteenpäin. Pienikin kasvu on kaunista ja arvokasta.

Kari Kivisaari, Joutsan Yrittäjät

Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjien hallitukseen?
Olen ollut KS-yrittäjien ytimessä 7 vuotta mukana. Ensin KS-yrittäjien hallituksessa ja työvaliokunnassa. Minulla on 2 vuoden kokemus varapuheenjohtajana ja työni on vielä kesken. Tuon maanläheistä ajettelua ja ”oivalluksia”. Pidän huolta siitä, että paikallisyhdistyksiä kohdellaan tasavertaisesti.

Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen varapuheenjohtajan?
Avoin, rehellinen ja helposti lähestyttävä. Ikä, koulutus ja monipuolinen kokemus elämästä on vahvuuteni.

Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?
Osallistaminen ja yhteenkuuluvuuden tunne. Tähän porukkaan kannattaa kuulua. Olemme yrittäjien ”PAM tai Rakennusliitto”.

Hallituksessa on kolme paikkaa erovuorossa. Hallitukseen valitaan kolme uutta varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä.

EHDOLLA UUSIKSI HALLITUKSEN JÄSENIKSI:

Simo Aitto-oja, Hankasalmen Yrittäjät

Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjien hallitukseen?
Yritykseni toimii teknologia alalla. Tuon Keski-Suomen yrittäjiin pölkkypäistä yksinkertaisuutta. maaseutukuntien näivettymisen estämiseksi.

Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen jäsenen?
Esitän kokouksissa kysymyksiä ja kommentoin asioita. Tuon omia näkemyksiä rohkeasti esille. Kyseenalaistan tarvittaessa.

Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?
Pienten kuntien näivettymisen estämiseksi tarvittaisiin elinvoimaisuutta. Miten paikallisia ihmisiä palveleva yrittäjän voi tulevaisuudessa. Voidaanko yrittäjien mahdollsiuutta toimia osana esim. kuntien ruoka- siivous, ym palvelun tarjoana pilkkomalla hankinta ja väistämällä hankintalain pykäliä. Tästä vaadin avointa keskustelua ja koulutusta yrittäjille sekä kuntaan.

Seija Kiiskilä, Jyvässeudun Yrittäjät

Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjien hallitukseen?
Maailma muuttuu nopealla vauhdilla, jolloin nykyiset toimintatavat eivät ole riittäviä. Jos pidämme tulevaisuutta vain menneisyyden ja nykyisyyden jatkumona, suljemme paljon mahdollisuuksia pois. Tällöin tulevaisuus voi yllättää ja sammutamme vain tulipaloja. Miten voin varautua siihen mitä tulevaisuudessa tapahtuu? Kuinka tunnistan vaihtoehtoisia tulevaisuuksia? Mitä ne minulle ja yritykselleni tarkoittavat? Autan löytämään vastauksia näihin kysymyksiin tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä soveltaen: tietoiskuina, työpajoina tai vaikka henkilökohtaisena tulevaisuussparrauksena. Jotkut kutsuvat sitä strategiatyöksikin. Tällä orientaatiolla myös ehdolla hallitukseen. Yrittäjänä olen toiminut vuodesta 2013 ja sitä ennen tein aluekehityshankkeita Keski-Suomessa kymmenisen vuotta. Tuona aikana sain tutustua kaikkiin Keski-Suomen kuntiin ja tehdä yhteistyötä mm. kehittämisyhtiöiden kanssa. Matka Jyväskylästä vaikkapa Muurasjärvelle on yhtä pitkä molempiin suuntiin. Rakkaalla lapsella voi olla monta nimeä tilanteen mukaan: konsultti, fasilitaattori, valmentaja, sparraaja, futures designer…

Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen jäsenen?
Teen yrittäjänä työtäni innostavalla, asiakasta kunnioittavalla ja kuuntelevalla otteella sydäntä ja hyvää fiilistä unohtamatta. Pidän kiinni aikatauluista ja sovituista tavoitteista enkä hätkähdä matkan varrella esiin tulevista yllättävistäkään tilanteista. Perheen aikuistuvat nuoret, pahansisuinen koira ja yrittäjäpuoliso ovat koulineet matkan varrella. Näillä periaatteilla olen toiminut myös Jyvässeudun hallituksessa ja samalla linjalla jatkaisin myös KSYn hallituksessa. Fasilitoin myös Jyväskylän kolmen yrittäjäyhdistyksen uudistetun YRVA-ryhmän toimintaa.

Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?
Yrittäjyyden kehittämiseen liittyy useita osa-alueita. Pidän tärkeänä yrittäjyyden monimuotoisuuden ymmärtämistä ja arvostusta. Myös yrittäjien osaamisen kehittäminen muun muassa ennakointi- ja muutoskyvykkyydessä on entistä tärkeämpää. Vertaistuen tarvetta ei pidä väheksyä ja oppilaitosyhteistyön on aina ajankohtaista.

Maria Kokko, Äänekosken Yrittäjät

Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjien hallitukseen?
Toimiala on koristekasvien viljely, asiakaskunta on sekä kuluttajat että jälleenmyyjät. Omien resurssien ja ajankäytön puitteissa aktiivisen hallituksen jäsenen.

Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen jäsenen?
20 vuotinen yrittäjätausta, n. 6 vuotta paikalliyhdistyksen hallituksessa ja kaksi vuotta puheenjohtajana paikallisyhdistyksessä Asioiden pohtiminen eri näkökulmista, En mä osaa enempää kehua 🙂

Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?
Paikallisyhdistysten tukeminen toiminnassaan. Pien- ja yksinyrittäjien tukeminen.

Visa-Matti Kuitunen, Joutsan Yrittäjät

Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjien hallitukseen?
Olen hotelli- ja ravintola-alan yrittäjä. Jo pitkään jatkuneessa järjestöaktiivisuudessani olen pyrkinyt tuomaan nuorten yrittäjien näkemyksiä ja kokemuksia toimintaan mukaan!

Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen jäsenen?
Olen sosiaalinen, positiivinen ja tuoretta näkemystä omaava nuori yrittäjä!

Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?
Toki ravintola-ala ja sen eteenpäin vieminen on minulle sydämen asia, mutta tärkeimpänä asiana järjestötoiminnassa näen yhteistyön kehittämisen kaikilla osa-alueilla!

Lea Lerkkanen, Uuraisten Yrittäjät

Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjien hallitukseen?
Työskentelen graafisella toimialalla eli teemme painotuotteita, entistä Jyväskylän Ympäristölehteä, nykyistä Paikallisuutiset-paikallislehteä ja lisäksi kirjoja joko alusta loppuun tai osittain (toimitus, taitto tms). Teemme myös muita painotuotteita ja myös av-tuotantoa. Monipuolinen viestintäalan yritys siis.

Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen jäsenen?
Olisin ehkä ei-jyväskyläläinen, näyttää siltä että hallituspaikat (ne vähenevät) keskittyvät jyvässeudulle, eikä se maakunnan kokonaisuuden kannalta ehkä ole hyvä asia. Olen myös yksinyrittäjyyden ja pienten kuntien haasteiden asialla. Huono puoli on yrityksen pieni koko; en tiedä miten vahvasti ennätän vaikuttamaan ja osallistumaan, koska työtä on ihan tässä yrittämisessäkin…

Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?
Yrittäjyys omassa ympäristössä ja töiden säilyminen omassa ympäristössä. Olisi tärkeää että esimerkiksi julkiset hankinnat hankittaisiin omasta kunnasta. Yrittäjyys on ainakin Uuraisilla enimmäkseen pienyrittäjyyttä, joten vertaistuki ja toisiin tutustuminen olisi tärkeää. Yksinyrittäjiä on paljon, rohkeasti keskustelemaan keskenään ja aina sitä hyötyy, kun toisen kanssa vertaa kokemuksiaan.

Johanna Soilu, Jyväskylän Yrittäjät

Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjien hallitukseen?
Yritykseni on muoti- ja tapahtumatoimisto. Tuotamme erilaisia My Style palveluita ja koulutuksia. Fashion Unitilta löytyy mallitoimisto, FU Faces. Toimimme laajasti ympäri Suomea ja toimintamme edistää keskusta-alueiden kaupankäyntiä. Olen mukana Jyväskylässä keskustan kehittämisessä, Jyväskylän Eläväkaupunki Keskusta Ry:n hallituksen jäsen. Jyväskylän Yrittäjien hallituksessa olen kuudetta vuotta mukana. Haluan olla vaikuttamassa yrittäjyyden ja yrittäjien asioiden edistämisessä Keski-Suomen alueella ja valtakunnallisestikin. Tuon mukanani osaamista tapahtumien ja koulutusten järjestäjänä, puhujana sekä juontajana sekä laajan verkoston yritys-, henkilö- ja oppilaitoskontakteja sekä kaupunkikeskustojen vaikuttajia ja päättäjiä. Olen järjestänyt satoja tapahtumia useissa kaupungeissa, muun muassa Jyväskylän lisäksi Kuopiossa, Lahdessa, Tampereella, Oulussa ja Helsingissä.

Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen jäsenen?
Olen ennakkoluuloton, idearikas ja luotettava hallitustyöskentelijä. Olen reipas tiimityöskentelijä ja vastuunottaja.

Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?
Yrittäjien asiat ovat lähellä sydäntä. Nautin järjestötyöskentelystä. Olen yrittäjä-äiti, joka haluaa kasvattaa omaa yritystoimintaa myös kansainväliseksi. Yrittäjyys ja henkilökunnan palkkaaminen ovat ajankohtaisia asioita. Kasvu ja uusien toimipaikkojen avaaminen eri puolelle Suomea on lähivuosien asiaa. Olen yhdessä tekemisen ja verkostojen puolesta puhuja. Olen keskusta-alueiden kehittäjä ja pyrin edistämään kivijalkamyymälöiden kaupankäyntiä myös maakunnissa. Haluan yhdistää jatkossakin keskusta-alueiden yrittäjiä ja kannustaa yhdessä tekemiseen. Yrittäjäjärjestön merkitystä, etuuksia ja yhdessä tekemisen vaikutusta tulisi vieläkin enemmän saada yrittäjien tietoisuuteen. Uusien yrittäjien auttaminen ja yrittäjyyteen kannustaminen kehittää koko yrittäjäyhteisöä.

Kimmo Valkeinen, Karstulan Yrittäjät

Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjien hallitukseen?
Valwood oy toimii talorakennusteollisuuden alihankkijana. Lisäksi teemme jonkin verran omaa rakennustoimintaa. Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen toisin mukanani näkemyksiä puurakentamisen puolelta ja yrittämisestä Pohjoisessa Keski-Suomessa.

Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen jäsenen?
Sitoudun toimimaan aktiivisesti Keski-Suomen Yrittäjien hallituksessa. Olen ylpeä siitä, että saan olla yrittäjä, ja se näkyy kaikessa toiminnassa. Olen yrittäjä toisessa sukupolvessa ja kokemukset sukupolvenvaihdoksen mahdollisuuksista ja haasteista, ovat hyödyllisiä Keski-Suomen Yrittäjien hallitukseen.

Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?
Kolme tärkeää teemaa minulle ovat: sukupolvenvaihdokset, yrittäjien jaksaminen ja yrittäjien kouluttautuminen.