Äänestys
19.11.2021 klo 14:00
Uutinen

Keski-Suomen Yrittäjien syyskokouksessa äänestetään uusista hallituksen jäsenistä

Keski-Suomen Yrittäjien syyskokous valitsee 25.11.2021 uusia hallituksen jäseniä erovuoroisten tilalle. Jäsenet äänestetään kaudelle 2022-2023. Ehdokkaita tullaan kuulemaan syyskokouksessa ennen äänestystä.

Tutustu ehdokkaisiin ja katso mitä he vastasivat seuraaviin kysymyksiin:

  • Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjien hallitukseen?
  • Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen jäsenen?
  • Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?

Emilia Koikkalainen

Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjien hallitukseen?

Toimimme huopien tukkukauppana. Liiketoiminta on pääasiassa teollisuuden materiaalitukkuna ja huopamateriaalien jatkojalostajana toimimista.

Olen aktiivinen vaikuttaja ja aikaansaava ihminen. Olen ollut mukana yrittäjäjärjestön  toiminnassa useilla tasoilla vuosien ajan, tällä hetkellä päätökseen tulee kaksivuotiskausi Suomen Yrittäjien Energia- ja ympäristövaliokunnan puheenjohtajana.

Tunnen vaikuttamiskestästä yrittäjäjärjestön eri tasot ja ulottuvuudet ja tuon mukanani vaikuttamisvahvuutta ja rohkeutta kokeilla uusia asioita. Toivon myös KSY:ltä terävyyttä vaikuttamiseen, etenkin Keski-Suomessa. Olen siis ennen kaikkea vaikuttamissektorin osaaja, vaikka tunnen ruohonjuuritason paikallisjärjestötoiminnan tuhansine talkootunteineen.

Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen jäsenen?

Vaikuttamisosaaminen, rohkeus kokeilla uutta ja sitoutunut ote tekemiseen.

Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?

Yrittäjäjärjestö voisi olla aktiivisempi esittämään konkreettisia ratkaisuja päivänpolttaviin ongelmiin kuten osaajapula. Toivoisin raikkaampaa julkista keskustelua, myös mielipidepalstoilla.

Lisäksi yrittäjäjärjestö on onnistunut pysymään myös koko maakunnan yrittäjäjärjestönä, joten tätä hyvää virettä on syytä jatkaa.

Yrittäjyyskasvatus on asia, jossa yrittäjäjärjestöllä olisi annettavaa ja KSY voisi tukea paikallisjärjestöjä työssään kuntatasolla.

Aiheita on toki paljon muitakin, mutta nämä tärkeimpinä!

Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjien hallitukseen?

Matin vastaukset tulossa.

Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen jäsenen?

Matin vastaukset tulossa.

Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?

Matin vastaukset tulossa.

Päivi Leminen

Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjien hallitukseen?

Toimin Fysiopajalla fysioterapeuttina ja Kunnonseppänä, toimialani on sekä sote- että hyvinvointiala.
Oman pitkän toimialakokemukseni ja järjestötyön kautta mukanani tulisi KSY-hallitukseen sote-tietämystä ja -osaamista, avointa ja keskustelevaa yhteistyötä, omia verkostojani sekä sinnikkäs, sitoutunut ja maalaisjärjellä varustettu tekijä. Mottona on ”yhdessä olemme enemmän”.

Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen jäsenen?

Sitkeys – kun lähdetään jotain tavoitteellisesti tekemään niin periksi ei anneta. Parasta mitä tiedän, on tiimi, joka on yhdessä sitkeä tekijä ja näkijä.

Oikeudenmukaisuus – perusarvoni, mikä kuuluu, näkyy ja tuntuu kaikessa tekemisessäni; esim. tiedon jakaminen yhtäläisesti kaikille.

Uteliaisuus – silmät auki ja korvat höröllä kulkien, sekä uusiin asioihin tarttuen oppii aina uutta. Uteliaisuus-kolikon kääntöpuolena tulee arviointi ja vertailu, kaikkea ei kuitenkaan tarvitse ostaa sikana säkissä.

Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?

Tärkeitä teemoja minulle ovat yritysten/yrittäjien hyvinvointi ja verkostot (erityisesti pienten ja yksinyrittäjien), oman kunnan ja maakunnan elinvoiman ja yrittämisen edellytysten kehittäminen, sekä ajankohtaisen ja ajantasaisen koulutuksen järjestäminen paikallisyhdistysten hallituksille ja jäsenistöille.

Yrittämisen edellytysten parantamiseksi on tärkeää luoda hyvät keskustelukanavat ja tavoitteellinen toiminta kunnan päättäjien ja poliittisten toimijoiden sekä yrittäjien välillä. Hyvänä esimerkkinä on Suomen Yrittäjien kautta lanseerattu ”Kunnan yrittäjäpalvelut ovat yrittäjien lähipalveluita”; tämän kunta-yritykset -yhteistyön taikakaavan voi monistaa Keski-Suomessa kaiken kokoisiin kuntiin, mutta myös maakunnallisten palveluiden kehittämiseksi.

Haluaisin, että sekä paikallisesti että eri puolilla maakuntaa työskentelevillä yrittäjillä olisi mahdollisuus päästä pöyhimään ajankohtaisia yrittämisen teemoja, oppimaan yhdessä ja kehittää omaa liiketoimintaansa; digi-loikan kautta tämän mahdollistaa ja hyvän alustan antaa esim. Teams. Ajatusten ja kokemusten vaihto on tärkeä keino yritysten toiminnan kehittämisessä, pyörää ei tarvitse aina keksiä uudelleen ja joskus toisen virheistä voi tosiaankin oppia.

Osaavia työntekijöitä tarvitaan nyt kipeästi; yhteistyö ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen yritysten tarpeista käsin oppilaitosten kanssa on tärkeässä roolissa paikkaamaan tätä osaajapulaa.

Niko Leskinen

Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjien hallitukseen?

Työskentelen autoalalla ja olen Vaihtoautomaa yrityksen päivittäisessä toiminnassa mukana. Vaihtoautomaa toimii usealla paikkakunnalla liikevaihdon ollessa päättyneellä tilikaudella n. 28,4 Meur. Olen rakentanut Vaihtoautomaasta autokaupan-alalla suomessa tunnetun, toimivan ja kannattavan yrityksen, sekä verkostoitunut laajasti alan sidosryhmien kanssa. Vaihtoautomaa-verkosto ja sen päivittäinen toiminta kattaa myös kansainvälistä yhteistyötä auto-alan toimijoiden kanssa. Olemme vaihtoautomaassa toimintahistorian aikana tuulettaneet alalla perinteisesti käytettyjä toimintatapoja ja löytäneet siten markkinasta oman paikkamme. Olemme tuoneet ja ottaneet käyttöön mm. vaihtoehtoisia kauppatapoja, lisä-myyntituotteita ja uusia rahoitusratkaisuja. Intohimoni on jatkuvasti kehittää toimintaamme ja tuotteitamme kiinnostavammaksi ja kannattavammaksi huomioiden alan uusimmat trendit, markkinatilanne, sekä loppuasiakkaan muuttuvat tarpeet.

Viimeisten vuosien aikana olen yrityksen kehittämisen ohella innostunut jakamaan kokemuksia aloittavien- tai yrittäjänä jo toimivien kanssa. Olen rohkaissut heitä kehittämään, laajentamaan ja rakentamaan tuotteita, toimintoja ja palveluita, sekä kuunnellut näkemyksiä miten voisin myös omaa toimintaani edelleen jalostaa. Olen kiinnostunut tutustumaan, seuraamaan ja tukemaan alueen eri toimialoilla toimivien yritysten ja yrittäjien toimintaa, sekä pyrkinyt ymmärtämään erilaisia, omasta alastani hyvinkin poikkeavia yrityksiä ja toimintaympäristöjä, pohtinut eri toimialojen haasteita, sekä myös iloinnut näiden onnistumisesta.

Olen toiminut nyt kaksi vuotta Muuramen Yrittäjien hallitusjäsenenä. Vuodet ovat olleet antoisia ja olen verkostoitunut lukuisten alueen yrittäjien, sekä kunnan virkamiesten kanssa. Haluan nyt verkostoitua paremmin myös muiden Keski-Suomen lähialueen yrittäjäjärjestöjen ja alueen yrittäjien kanssa, sekä rakentaa läheisempää ja kestävämpää yhteistyötä ja siten tuoda edelleen lisäarvoa paikallisyhdistyksen jäsenille.

Uskon että toisin hallitukseen mukanani omassa työhistoriassa kokemani, onnistumisten ja epäonnistumisten kautta vahvaa osaamista ja näkemystä mm. myynnin kehittämisen, verkostoitumisen ja uusien toimintamallien kehittelyyn.

Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen jäsenen?

Vahvuuteni, jotka tekisivät minusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien hallitusjäsenen:

  • Kokemus toimimisesta eri paikkakunnilla
  • Haluni kehittyä ja oppia uutta
  • Haluni tuottaa lisäarvoa jäsenille

Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?

Yrittäjyyden kehittämisen teemoista tärkeimpiä ovat yleisesti yrittäjyyden ja siihen ryhtymisen kynnyksen madaltaminen, tukeminen ja mahdollisuuksien näkeminen. Lisäksi pidän tärkeänä yrittäjien yhteiskunnallisen aseman arvostuksen nostamista, yrittäjien ja yritysten huomioimista päätöksenteossa ja alueellisten toimintaympäristöjen erojen esiintuomista.

Pasi Pohjoismäki

Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjien hallitukseen?

Työskentelen rakennusalalla, arkkitehtitoimistossa.
Tuon mukanani usean vuoden näkemyksen paikallisyhdistyksen hallitustoiminnan haasteista.

Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen jäsenen?

Vahva järjestötietämys niin paikallis- kuin aluetasolla, mielenkiinto vaikuttamisen mahdollisuuteen, tiimipelaaja.

Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?

Yksinyrittäjien huomioiminen ja heidän verkostoitumisen edistäminen.
Yhdessä tekeminen ei saa jäädä vain puheeksi.

Marko Toivakka

Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjien hallitukseen?

Olen mukana useassa yrityksessä, joten toimialojakin on useita. Mainonnan ja viestinnän kehittäminen ja toteuttaminen, liikkeenjohdon konsultointi ja rahoitusprojektit sekä tapahtumatuotanto ovat tärkeimmät toimialat, joilla operoin.

Toisin mukanani laajaa osaamispohjaa ja sitä kautta näkemystä yrittäjyydestä monelta eri kulmalta. Lisäksi toisin uuden yrittäjän (aloitin uudelleen yrittäjänä 2020 alussa) ja pienyrittäjän näkemystä.

Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen jäsenen?

  •  Laaja kokemus: pystyn hahmottamaan kokonaisuuksia ja asioiden syy-yhteyksiä
  • Tiiminrakentaja: tiedän miten ihmiset saadaan toimimaan yhdessä saman päämäärän eteen
  • Analyyttisyys ja luovuus: ei pelkkä haasteen ymmärtäminen vaan myös ratkaisuehdotusten löytäminen

Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?

Minulle tärkeää on yritysten välinen yhteistyö. Liian usein yritykset kilpailevat keskenään Suomen rajallisista markkinoista, kun hyvällä yhteistyöllä olisi mahdollisuus laajentua maan rajojen ulkopuolelle.

Katja Valkola

Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjien hallitukseen?

Olen mukana monella alalla. Pääsääntöisesti työni koostuu tällä hetkellä ravintola-alalta, pitopalvelusta sekä erilaisista pienemmistä kokonaisuuksista mm.myynti ja markkinointi eri yrityksille. Tällä hetkellä työstän kahtakin yrityssuunnitelmaa kokonaan uusille toimialoille. Ihan vielä en paljasta enempää… mutta uutta ilmassa!

Olen aktiivinen tehopakkaus Saarijärveltä. Vuosien varrelta on karttunut laaja-alaista näkökulmaa asioihin niin yrittäjän kuin työntekijänkin näkökulmasta usealta alalta.

Haluan pitää pienten paikkakuntien haasteet mukana KSY:n kehittämistyössä sekä vaikuttamisessa.

Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen jäsenen?

’Piru oot, jos Porist oot’ sanoo porilainen sananlasku. Porilaislähtöisenä kääntäisin tämän positiiviseksi energiaksi ja näen itseni ’hyvänä piruna’, joka ajaa aktiivisesti asioita eteenpäin. Halu kehittää ja saada asiat tapahtumaan, ovat minua itseäni. Tehdään se avoimuudella ja yhdessä.

Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?

Minulle on tärkeää luoda edellytykset yrittäjien ja kunnan väliseen keskusteluun ja sitä kautta elinvoiman parantamiseen. Kunta ilman yrityksiä ei ole mitään, pitää niin paikkansa.

Yrittäjyyskasvatus – lähtee jo koulusta. Kouluyhteistyön lisääminen yrittäjien kanssa eri kouluasteilla.

Akuutteihin asioihin tarttuminen mm. työvoimapula, paikallinen sopiminen, digiosaamisen vahvistaminen

Kannustaminen yrittäjyyteen ja alkutaipaleella tukeminen

Auttaa näkemään oman alueen mahdollisuudet positiivisuuden kautta