8.9.2017 klo 14:43
Uutinen

Keski-Suomessa panostetaan tulevaisuuden hyvinvointiin

Kansanterveyden edistämisliike 2017–2047 käynnistyy ti 12.9. klo 12.30

Keski-Suomessa käynnistetään kansanterveyden ja hyvinvoinnin edistämisliike Meijän polku – liiku ja huilaa Keski-Suomessa (2017–2047). Keskisuomalaisten hyvinvoinnin edistämiseen panostetaan nykymittapuussa pitkällä, 30 vuoden aikavälillä. Meijän polun kantavina teemoina ovat liikunta, lepo, luonto ja yhteisöllisyys.

Alkupamaus 80 hengen voimin Jyväskylässä ti 12.9.

Kansanterveysliike käynnistyy tiistaina 12.9., kun Meijän polun alkupamaus kokoaa Jyväskylän ammattioppilaitokselle Priimukseen noin 80 Meijän polun suunnannäyttäjää. Kunnat ovat asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä keskeisessä roolissa, joten tapahtumaan on kutsuttu kaikkien Keski-Suomen kunnanjohtajien lisäksi heidän haastamansa kolme henkilöä kustakin kunnasta. Mukana on esimerkiksi järjestöjen ja yritysten edustajia. Lisäksi Meijän polulle suunnannäyttäjiksi lähtevät Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymän organisaatioiden johtajat (ml. Jyväskylän yliopiston IT- ja liikuntatieteellisen tiedekunnan dekaanit), maakuntajohtaja ja maakuntahallituksen ja -valtuuston puheenjohtajat.

Alkupamaus laittaa liikkeelle haasteen, joka leviää eri puolille Keski-Suomea ja laittaa osallistujat miettimään, millaisia hyvinvointitekoja arjessa voisi toteuttaa. Millaista tukea voitaisiin tarjota heille, jotka kokevat hyvinvoinnissaan parannettavaa? Voitaisiinko lähiliikuntapaikkoja ja kansallispuistoja hyödyntää aktiivisemmin? Miten vaikkapa päiväkodeissa, kouluissa, työpaikoilla tai ikääntyneiden asumisyksiköissä voitaisiin tehdä uudenlaisia hyvinvointitekoja? Voitaisiinko eri sairauksien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä hyödyntää Meijän polun teemoja? Miten modernia kansantautia, yksinäisyyttä voitaisiin lieventää?

Meijän polulla aiotaan hyödyntää myös uutta teknologiaa, joka tarjoaa mahdollisuuksia personoituun ja henkilökohtaiseen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Jatkossa esimerkiksi kirjastoilla ja yhdistyksillä voisi olla uudenlaisia tehtäviä hyvinvoinnin edistämisessä. Meijän polun etenemistä on tarkoitus seurata eri mittareilla ja tulevia tutkimustuloksia hyödyntäen.

– Meijän polku on mielenkiintoinen, Keski-Suomen upeaa luontoa hyödyntävä ja erilaisia, jo olemassa olevia hyviä toimintamalleja ja uusia ideoita yhdistelevä liike. Uskomme, että tästä tulee iso juttu, josta kiinnostutaan maailmallakin, Meijän polun projektipäällikkö, kehittäjäylilääkäri Pirjo Mustonen kertoo.

Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KeHO Meijän polun taustalla

Meijän polun taustalta löytyy Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KeHO. KeHO on keskisuomalaisia sosiaali- ja terveysalan, liikunta- ja urheilualan toimijoita sekä hyvinvoinnin osaajia yhteen kokoava monialainen verkosto, jonka päämääränä on ihmisten terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin tukeminen.

KeHO hyödyntää Keski-Suomen ainutlaatuisia vahvuuksia, kuten hyvää yhteistyötä, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkimusta, koulutusta ja vahvaa osaamista, muita hyvinvointiin läheisesti liittyviä tieteenaloja sekä monipuolista hyvinvointiin liittyvää järjestö- ja yritystoimintaa.

– Yhteisenä tavoitteenamme on, että Keski-Suomessa toimii vuonna 2021 kansainvälisesti kilpailukykyinen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen, sosiaalisen hyvinvoinnin, liikunnan, urheilun ja kuntoutuksen osaamis- ja yrityskeskittymä, kertoo KeHO:n projektipäällikkö Janne Laitinen.

KeHO:ssa mukana ovat: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän Hippoksen kehitys Oy, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän Urheiluakatemia, Jyväskylän yliopisto, Keski-Suomen Kauppakamari, Keski-Suomen Liikunta ry, Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Keski-Suomen yhteisöjen tuki, Keski-Suomen yrittäjät ry, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ja Metsähallitus.

Lisätietoja

Projektipäällikkö, kehittäjäylilääkäri Pirjo Mustonen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, pirjo.mustonen@ksshp.fi, puh. 014 269520

http://www.meijanpolku.fi

Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KeHO

Projektipäällikkö Janne Laitinen, janne.laitinen@jamk.fi, puh. 0400976751